(18.10 hodin)
(pokračuje Nečas)

Chci také velmi zdůraznit, že uvedená částka, jak jsem již řekl, nemá charakter důchodu, byla by to jakási mimořádná dávka, a já jsem už uvedl, že by ji tudíž valorizace od 1. ledna nemohla vzít v potaz. Na druhou stranu toto nesystémové řešení, které bylo použito již jednou a poměrně nešťastně v roce 2004, vedlo mimo jiné i k tomu, že vzhledem k termínům výplat důchodů, smlouvám s Českou poštou, by se s největší pravděpodobností opakovala situace z roku 2004, která vedla k tomu, že na konci roku 2006 chybělo na výplaty důchodů 10 mld. a právě ona mimořádná finanční částka 1000 korun, schválená v roce 2004 a vyplacená v červnu roku 2004, byla jednou z příčin tohoto kumulativního deficitu, který potom vedl vlastně k nedostatku finančních prostředků, které musely být řešeny mimořádným rozpočtovým opatřením na konci roku 2006, a kteréžto opatření by musela provést jakákoli vláda v jakémkoli politickém složení.

Na závěr bych chtěl zopakovat jenom stručná statistická data, která jasně ukazují, že co se týče vývoje růstu cen a růstu důchodů, tak pokud si porovnáme dva časové termíny, to znamená září roku 2006, kdy nastoupila první vláda pana Mirka Topolánka, a září letošního roku, kdy bude zřejmě již druhý měsíc, kdy mimořádná valorizace v případě, že bude schválena Senátem, bude provedena, tak za tu dobu celkový index růstu cen za tyto dva roky bude zhruba 9,6 procentního bodu. Je skutečností, že důchodcovské domácnosti vzhledem k rozdílné struktuře spotřeby mají jiný, vyšší nárůst indexu cen; ten za toto období bude činit zhruba 12 procentních bodů. Nicméně důchody za toto období budou zvýšeny o 17 %. O 17 %. Jinými slovy, mimo vši pochybnost v září letošního roku proti září roku 2006 bude vyšší reálná hodnota důchodů. A je to dokumentovatelné i na konkrétních číslech, kdy celkově tyto důchody za dva roky se zvednou téměř o 1500 korun jako průměrná penze, která v září roku 2006 byla 8100 korun a v září roku 2008 bude 9600 korun. To samozřejmě znamená, že proběhne i řádná valorizace penzí k 1. lednu 2009, která vezme v potaz vývoj cen od února letošního roku do července letošního roku a samozřejmě vývoj průměrných mezd za loňský rok, čili za rok 2007, přesně tak, jak o tom mluví zákon. To znamená, že pokud si vezmeme tuto mimořádnou valorizaci a předpokládanou výši řádné valorizace a přirozený vývoj penzijního systému, tak v roce 2009 se dotkne průměrná hodnota starobní penze v České republice magické hranice 10 000 korun.

Znovu opakuji, znamená to tedy, že ve skutečnosti ceny mezi zářím 2006 a zářím roku 2008 narostly u důchodcovských domácností o 12 %, hodnota důchodu vzrostla o 17 % ve stejném období, znamená to tedy reálný nárůst důchodů, a hodnota průměrné starobní penze od 1. ledna 2009 dosáhne z hlediska reálné částky nejvyšší hodnoty od roku 1990. Myslím si, že to jsou pozitivní změny, pozitivní zprávy, a to, co by je mohlo ohrozit, by byl samozřejmě vývoj důchodového systému, který by vedl k prohloubení jeho deficitu, a návrh, který zde byl předložen, mimo vši pochybnost by ještě v letošním roce k velmi razantnímu deficitu důchodového systému vedl. Znovu opakuji, celkové předpokládané výdaje tohoto opatření dosahují částky 17 mld. korun.

Je také evidentní, že tento návrh, byť by byl projednán ve zkráceném řízení podle § 90 zákona o jednacím řádu, je i z technického hlediska naprosto nerealizovatelný, protože z hlediska lhůt pro zpracování a výplaty v červnu letošního roku je v podstatě vyloučeno, aby tento návrh byl realizován. Kdo tomu nevěří, nechť se podívá na opatření sociálně demokratické vlády z roku 2004, kdy byly schváleny tehdy příslušné normy a kdy byla provedena daná výplata.

Já bych chtěl tedy zopakovat, že tento návrh, jakkoli mu rozumím a chápu jeho motivy jak z politického, tak ze sociálního hlediska, je návrh nerealizovatelný, nerealistický, návrh, který by vedl k deficitu důchodového systému, a že celá situace je vyřešena vládním návrhem zákona, kterým se snižuje valorizační podmínka z 10 % na 5 %. Vláda neprodleně poté, co tento zákon vstoupí v účinnost, předloží příslušný návrh nařízení, kterým bude provedena mimořádná valorizace důchodů, která proběhne od srpna letošního roku, to znamená ve výplatních termínech do 24. srpna roku 2008, kdy všem penzistům v České republice bude tato první valorizační splátka splacena a na rozdíl od této jednorázové dávky povede k trvalému růstu penzí v naší zemi.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu místopředsedovi vlády Petrovi Nečasovi. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan kolega František Laudát. S faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Sobotka, dále je přihlášen pan kolega Laudát, poté pan kolega Opálka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád doporučil panu místopředsedovi vlády Nečasovi, aby si prostudoval aktuální vládní dokumenty, protože kdyby si je prostudoval, tak by nám tady nemohl tvrdit takové nehoráznosti, jaké zde tvrdil.

Samozřejmě že na zvýšené inflaci v letošním roce má podíl takzvaná reforma veřejných rozpočtů. Česká republika se letos na jaře za první tři měsíce stala rekordmanem ve zdražování ve střední Evropě. Já vás jenom seznámím ve faktické poznámce s tím, jak vypadala inflace v březnu ve střední Evropě. Na prvním místě Česká republika - 7,1 procentního bodu, na druhém místě Slovinsko, které loni zavedlo euro - inflace 6,9. Na třetím místě Maďarsko - 6,7. Na čtvrtém Slovensko - 4,2. Pak Polsko, pak Rakousko, pak Německo 3,5 %. To je situace ve střední Evropě. Česká republika má největší míru inflace, ceny rostou v prvních třech měsících nejrychleji v celé střední Evropě. Je to důsledek reformy a vláda sama ve svých dokumentech přiznává, že 2,4 procentního bodu letošní odhadované inflace 5,5 % tvoří dopady takzvané reformy veřejných rozpočtů. Kdyby ta vaše reforma nebyla, tak byla letošní inflace kolem 3 % a neměli jsme ty problémy, které v tuto chvíli máme.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka pana poslance Bohuslava Sobotky. Další faktická poznámka pan poslanec Šlajs.

 

Poslanec Václav Šlajs: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, pan vicepremiér tady srovnával hrušky s jabkama, šermoval parádně s čísly. Já bych chtěl říct, že i po předpokládaném vládním zvýšení důchodů k 1. 8. v letošním roce klesne koupěschopnost českého důchodce o 4000 korun oproti roku 2007. To je prostě fakt.

A pak bych měl, pane vicepremiére, na vás dotaz. V rámci reformy se zastropovalo sociální a zdravotní pojištění pro občany s příjmy nad více než čtyřnásobkem platu. Chtěl bych se zeptat, o kolik přišel důchodový systém korun - váš kvalifikovaný odhad. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Šlajsovi. Nyní je přihlášen do obecné rozpravy pan kolega Laudát, před ním ovšem faktická poznámka pan poslanec Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, já bych vás nechtěl nijak obtěžovat svými technickými připomínkami k hluku, jenom se dostáváme do druhého extrému. Ráno tady byl hluk ve sněmovně a nebylo slyšet řečníka, a teď u některých řečníků jsme si všimli, že je tady ticho a řečník na nás zbytečně křičí blízko do mikrofonu. Typický byl příklad pana Sobotky. Já bych poprosil, jestli je možné… Pětadevadesát. Je to zbytečné. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP