(9.40 hodin)

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se velice omlouvám. Já jsem celou dobu aktivně hlasoval. Je jasné i z mého hlasování z předešlých jednotlivostí, že jsem chtěl hlasovat pro, a mám na sjetině křížek. Omlouvám se, ale zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to zřejmě námitka pana poslance Bratského. Pan poslanec Bratský tedy vyslovuje námitku proti průběhu minulého hlasování. O této námitce nechám Sněmovnu hlasovat.

 

Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Bratského. Kdo je pro, přijmout tuto námitku, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 43. Přítomno je zde 178 poslanců, pro hlasovalo 153, proti 3. Námitka pana poslance Bratského byla přijata.

 

My bychom měli hlasovat znovu o návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že je krátké, tak ho ještě jednou přečtu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 398, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Teď vás všechny na žádost odhlašuji. Prosím, abyste se ještě jednou všichni přihlásili. Prosím, přihlaste se. A nyní o tom textu, který jsem právě přečetl, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout text v této podobě, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 44. Přítomno je 176 poslanců, pro hlasovalo 89, proti 21. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

O slovo se hlásí pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, snad stojí za to okomentovat právě schválený zákon. Ti, kteří jste hlasovali pro něho, hlasovali jste pro to, aby každý hovor, který byl dokončen i nedokončen, byl evidován a aby byl evidován mobil, na který bylo v té chvíli voláno. Tedy abyste mi rozuměli, kdybych teď z tohoto mobilu zavolal pana ministra Římana, on by ho nezvedl, přesto bude tento můj pokus evidován a zároveň bude evidováno, že já jsem stál zde a pan ministr Říman stál vedle mě. Totéž se týká po schválení tohoto zákona každého občana v České republice.

Není to tedy, přátelé, policejní stát? (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vystoupit chce ještě ministr Říman.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji za slovo. Krátká reakce na to, co tady bylo řečeno. Věcně to, co řekl pan poslanec Urban, je samozřejmě pravda. (Potlesk poslanců ČSSD.)

Co mě na tom však překvapuje, je, že nedodal větu, že toto do našeho právního řádu jsme povinni inkorporovat díky našemu členství ve spolku, do kterého vy tak rádi tvrdíte, že jste přivedli Českou republiku, a jste na to hrdí, totiž do Evropské unie. To není nic jiného, to co jste řekl a co je v zákonu, než jednoduchá, prostá, povinná transpozice práva Evropské unie. Kdybyste byli ve vládě, udělali byste totéž, protože si snad ještě pamatujete, že pokud netransponujete právo Evropské unie, tedy příslušnou směrnici, tak vám hrozí žaloba ze strany Evropské komise u Evropského soudního dvora, následovaná rozsudkem, pokud nezjednáte nápravu. A ten rozsudek může být v řádu milionů, i deseti milionů eur denně do doby, než směrnici transponujete. Vy jste přivedli Českou republiku do spolku, který v tomto smyslu není žádný holubník. Pravidla jsou pevná. Pakliže jste je nechtěli dodržovat, tak jste neměli přesvědčovat před pěti lety českou veřejnost, aby v referendu o vstupu do Evropské unie hlasovala pro. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: V každém případě konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a my můžeme ukončit projednávání bodu č. 53.

O slovo se hlásí předseda Sněmovny Miloslav Vlček.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás jenom informovat o dvou dokumentech, které byly určeny Poslanecké sněmovně.

Za prvé, dne 31. března 2008 jsem převzal petici vyjadřující nesouhlas zástupců obcí a měst s návrhem novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Dokument mi předala Ivana Dvořáková, starostka Němčic nad Hanou, které by společně i s dalšími obcemi byly postiženy navrhovanou novelou.

Další dokument. Dne 4. dubna 2008 mi velvyslankyně Číny předala dopis adresovaný Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se stanoviskem čínské strany k prohlášení Poslanecké sněmovny k situaci v Tibetu, které jsme vydali dne 1. dubna 2008.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Máme bod

 

19.
Návrh poslanců Jana Vidíma, Jiřího Čepelky, Juraje Ranince, Michaela Hrbaty,
Tomáše Kladívka, Václava Klučky, Karla Černého a Antonína Sedi na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 451/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Končíme třetí čtení. Víc jich dnes ve středu dopoledne nemáme. Přecházíme na první čtení. Tady by to mělo být podle § 90 odst. 2.

Ještě bych chtěl oznámit, že poslanci Richard Dolejš a František Bublan také připojili svůj podpis k tomuto návrhu zákona.

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Máme stanovisko vlády, tisk 451/1.

Takže předložený návrh by měl uvést pan poslanec Jiří Vidím. Prosím pana poslance, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Pane předsedající, paní a pánové, mé úvodní slovo bude v podstatě stručné, protože očekávám spíše zásadní rozpravu v průběhu projednávání ve výborech, čímž zároveň uvádím, že za skupinu navrhovatelů netrvám na projednávání podle § 90 čili na zrychleném způsobu projednávání. Naopak, byl bych velmi rád, aby se tímto návrhem mohl zabývat bezpečnostní výbor, případně výbor pro obranu. Stejně tak však navrhnu v rozpravě zkrácení lhůty na pět dní, abychom mohli dokončit projednávání tohoto bodu ještě na této schůzi, avšak s umožněním rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP