(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré ráno, dámy a pánové. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Nejdřív prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Pan poslanec Votava má náhradní kartu číslo 7, pan poslanec Šimonovský náhradní kartu číslo 14.

Musím ještě přečíst omluvy. Nejdřív tedy omluvy. Poslanci, kteří se omlouvají, jsou paní poslankyně Bebarová-Rujbrová - nemocná, v zahraničí pan poslanec Marek Benda, Anna Čurdová a Tomáš Dub. Omlouvá se také Eva Dundáčková. Omluveni jsou Miloslav Kala, Michal Pohanka a Olga Zubová.

Mám tady také omluvy členů vlády. Mirek Topolánek se omlouvá od půl jedenácté do třinácté hodiny. Martin Bursík na odpoledne, bude v Senátu. Ministr Gandalovič - jednání s generálním tajemníkem OECD od 11 do 15.30. Václav Jehlička se omlouvá - zahraniční cesta. Tomáš Julínek - Senát. Miroslav Kalousek se omlouvá do 15 hodin. Omlouvá se Ivan Langer, Vlasta Parkanová. Omlouvá se Jiří Pospíšil, Martin Říman, Karel Schwarzenberg a také Cyril Svoboda. To jsou tedy omluvy ministrů.

Dnešní jednání bychom měli zahájit bodem 97, písemnými interpelacemi. Připomenu jenom, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Mám tady písemnou přihlášku k návrhu na změnu schváleného pořadu pana poslance Vladimíra Koníčka. A hlásí se také na změnu pořadu pan poslanec Bartoš a pan poslanec Bratský. Takže pořadí - pan poslanec Koníček jako první.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, včera vám byla na lavice rozdána usnesení kontrolního výboru číslo 208 a 209, která se týkají výročních finančních zpráv politických stran a hnutí. Protože máme zařazeny body 94 a 95, ke kterým jsou usnesení určena, až za informaci předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany a po zkušenostech z předcházejících schůzí hrozí neprojednání takto zařazených bodů, chtěl bych vás požádat o pevné zařazení bodů 94 a 95 na středu 30. dubna jako první a druhý bod dopoledne po případných třetích čteních.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže to byl návrh body 94 a 95 zařadit na středu 30. dubna pevně - na odpoledne zřejmě. (Dopoledne, po třetích čteních.) Po třetích čteních? Aha. Po třetích čteních odpoledne 30. dubna ve středu. Dobře. Tak to máme první návrh pana poslance Koníčka.

Pak je poslanec Bartoš další přihlášený.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout nový bod, a to zařazení druhého čtení sněmovního tisku 344, což je novela školského zákona. Je to druhé čtení. Jak víte, tento bod byl zařazen na program Sněmovny a Sněmovna svým hlasováním rozhodla o vrácení výboru k novému projednání. Výbor se včera sešel, přijal k tomu usnesení, ve zkrácené lhůtě samozřejmě, a proto chci navrhnout nový bod na zítřek, na pátek, po třetích čteních zařadit sněmovní tisk číslo 344, druhé čtení. A poté samozřejmě třetí čtení, jak uplyne 72hodinová lhůta.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, takže na zítřek to zařadit do druhých čtení. To není pevné zařazení, jenom do bloku druhých čtení to chcete zařadit. Tam jsou tři pevně zařazené body, takže za ně. Za tři pevně zařazené body na zítřek 344, novela školského zákona.

Teď bych požádal pana poslance Bratského, zřejmě tedy. Pan poslanec Bratský, prosím.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobré ráno. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, sestry a bratři, já bych rád vysvětlil, proč jsme dnes někteří přišli ve skautském kroji. Dnes je svátek svatého Jiří, patrona skautů a skautek. A dnešní den spousta jak dětí, tak činovníků jde na svá pracoviště a do škol ve skautském kroji a hrdě se k naší organizaci hlásí. Zároveň tím vyznáváme i určitý způsob výchovy našich dětí a mládeže. Tak prosím, s pochopením vemte to, že na svém pracovišti i my budeme ve svých skautských krojích a rádi je nosíme. Děkuji za pochopení.

V 10 hodin bude tisková konference. Kdokoliv se cítí býti skautem, je srdečně zván dolů do kina. A samozřejmě vám ostatním, kteří jste členy skautu a ještě nemáte náš parlamentní odznak, tomu ho rád předám. Můžete ho nosit v klopě jako třeba dneska pan premiér Topolánek a všichni další, kteří mezi nás patří. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď bych požádal pana poslance Davida Ratha.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, já mám k programu. Žádám Sněmovnu o vyřazení bodu 77, tisku 434, zdravotně pojistné plány, protože zdravotní výbor jejich projednávání přerušil z důvodu neúčasti nikoho z Ministerstva zdravotnictví a má to zařazeno na příští jednání zdravotního výboru. Tudíž by bylo logičtější, aby to šlo na příští Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to bod 77? (Ano, bod 77.) Dobře. To je poslední, co jsem dostal jako přihlášku k návrhu programu schůze.

Ještě jsem tady obdržel písemnou omluvu neúčasti pana místopředsedy Bursíka na písemných interpelacích. Takže to je poslední omluva.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP