(17.30 hodin)
(pokračuje Šidlo)

Důvody uvedené v odmítnutí vstupu považujeme za účelové, neobjektivní a politicky motivované. Proto se Středočeská krajská rada Komunistické strany Čech a Moravy dne 11. 4. obrátila na vaši autoritu s písemnou žádostí o umožnění uvedené mírové protestní akce i v prostoru vojenského újezdu Brdy návštěvou kóty 718. Vzhledem k trase, termínu a době pochodu se zcela určitě nejednalo o narušení zajišťování obranyschopnosti České republiky ani o omezení výcviku naší armády. Je velice zajímavé, že v informaci pana ministra Schwarzenberga je uvedeno, že v nedávné době navštívilo kótu 718 80 aktivistů z iniciativy Ne základnám. Přesto nám to nebylo umožněno.

Proto dvě otázky. Můžete zdůvodnit, proč nebyl umožněn organizovaný vstup občanům České republiky do okrajové části vojenského újezdu Brdy? Bude ještě před podpisem zveřejněn obsah smlouvy o umístění radarové základny na území České republiky?

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Jelikož paní ministryně je omluvena, odpoví vám na základě § 111 jednacího řádu do třiceti dnů.

S další interpelací vystoupí pan poslanec Stanislav Grospič - taktéž na ministryni obrany Vlastu Parkanovou ve věci umístění radarové základny USA v Brdech. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se David Rath.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážená paní ministryně, obracím se na vás s interpelací ve věci výstavby radarové základny na Brdech na kótě 718. V současné době, zvlášť po summitu NATO, kde byl dojednán základní obsah smluv, kterými má být vázána Česká republika vůči Spojeným státům americkým k umístění této základny, sílí mírové hnutí sdružující nejrůznější občanské aktivisty až po politické strany vyžadující požadavek celostátního referenda. Opírá se o petiční hnutí, které dosáhlo více jak 160 tisíc podpisů, opírá se o průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že téměř 67 % obyvatel odmítá umístění této základny a téměř 90 % obyvatel požaduje vyhlášení celostátního referenda o této otázce. Mezi tato politická hnutí a strany patří i Komunistická strana Čech a Moravy.

Dne 19. dubna Středočeská krajská rada a Plzeňská krajská rada chtěla pořádat mírový protestní pochod na uvedenou kótu 718 na Brdech. Řádně jsme 20. března požádali úřad vojenského újezdu Brdy. Opakovaně nám bez udání důvodů byl vstup na tuto kótu zakázán.

Dovolte, abych se vás zeptal, paní ministryně, proč jste dosud nereagovala na dopis, kterým jsem se na vás obrátil, ze dne 11. dubna v této záležitosti, a proč v této souvislosti byl odmítnut přístup na výše uvedenou kótu, když v její blízkosti vedou veřejně přístupné cyklotrasy a samotný vrch je v podstatě přístup komukoli kdykoli bez omezení důvodů. Vidíme ve vašem rozhodnutí a v rozhodnutí újezdu vojenského úřadu Brdy politický podtext, který je silně motivován ve smyslu a ve vztahu ke Komunistické straně Čech a Moravy, neboť 12. dubna byl umožněn přístup téměř 80 aktivistům sdružující sociálně demokratickou mládež, křesťanskodemokratickou mládež a mladé konzervativce přímo na tuto kótu z prostředků Ministerstva obrany. V této souvislosti je tam umožňován přístup i zahraničním expertům, kteří zde provádějí průzkum.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Jelikož paní ministryně je omluvena, odpoví vám na základě § 111 odstavec 7 našeho jednacího řádu.

S další interpelací vystoupí pan poslanec David Rath na ministra zdravotnictví Tomáše Julínka ve věci zdravotnictví I. Připraví se pan poslanec Jiří Petrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, nejdříve krátká odbočka. Já bych vás pane předsedo požádal, abyste písemně upozornil členy vlády, že se zodpovídají Poslanecké sněmovně, ne Senátu. Tudíž mají být tady, a ne v Senátu. To, že jsou v Senátu, je neomlouvá, protože ze zákona mají povinnosti zde.

Teď na pana ministra Julínka. Bod číslo jedna. Pane ministře, vážná situace ve zdravotnictví, hlavně tedy v oblasti nedostatku pracovních sil. Nedostává se sester, nedostává se lékařů. Víte jistě o tom také. Co s tím hodláte dělat? Zatím jsem nezaznamenal žádnou aktivitu Ministerstva zdravotnictví. Prosím, neodpovídejte mi, že to vyřeší vaše reforma, protože to, co připravujete, situaci jenom výrazně zhorší. Opakuji - jenom výrazně zhorší. Čili chtěl bych konkrétní opatření v této věci, které udělá Ministerstvo zdravotnictví, aby zabránilo personálnímu zhroucení českého zdravotnictví.

Bod číslo dvě. Rád operujete pětitisícovým limitem na léky, tudíž já se vás ptám. V médiích proběhla taková zpráva, že - jestli to dobře pamatuji - lék Tysabri v podstatě do tohoto pětitisícového limitu počítán není. Jak je to možné? Protože zdá se, že pro příslušnou diagnózu je to lék nenahraditelný. Čili pacienti doplácejí skutečně mnoho tisíc a žádný váš limit je nechrání.

A druhá věc. Jak byste mi objasnil, že někdo už spadá do toho pětitisícového limitu, tudíž během ledna a února musel doplácet řádově tisícikoruny na svoji léčbu? Chci se vás zeptat, jak je možné, že vy necháváte takto vysoké doplatky na léky u účinných a zdá se i nenahraditelných léků. Není to selhání vás jako Ministerstva zdravotnictví, které o doplatcích rozhoduje?

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Slovo má ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, pokud se tady volá po nějakém dodržování institutu interpelací, moc bych prosil, aby v Poslanecké sněmovně nějakým způsobem zaznělo, že interpelace nazvaná zdravotnictví I, pod kterou se skrývají dvě interpelace, o kterých musel pan poslanec vědět a mohl je úplně klidně napsat jako ostatní kolegové, tak aby se ministr mohl na to připravit a samozřejmě řádně odpovědět, bylo by dobré to vrátit do staré praxe, jak to zde vždy fungovalo. Takže mám dvě interpelace. Já odpovím na obě, nebudu dělat žádnou selekci.

Co se týká zdravotních sester, situace byla založena v roce 2004, kdy byl přijat zákon o vzdělávání a kdy ministryně, která to tenkrát předkládala, což byla ministryně za sociální demokracii Součková, nastavila špatně přechodné období. To přechodné období bylo nastaveno jednak pro útlum zdravotních škol, které v této době končí, a náběh ostatních typů studia jako bakalářského studia. Toto špatně nastavené prolínání dvou typů vzdělávání, které byly založeny v roce 2004, tímto rokem končí. Na konci školního roku vyjdou nové sestřičky.

Ale to jenom aby bylo jasno, že záležitosti na trhu se zakládají samozřejmě mnohem dříve, už ve vzdělávacím procesu, než že by se musely nebo mohly řešit aktuálně.

To, co je daleko závažnější, je, že si ani jeden z ministrů - včetně Davida Ratha - nevšiml, že má úkol analyzovat pracovní trh a že vůbec na Ministerstvu zdravotnictví neexistuje odbor, nebo neexistoval odbor, který by se tím zabýval. Vůbec se nezabýval např. pobídkami na zřizování míst, které normálně procházejí přes úřady práce, ale že lékaři a zdravotníci jsou z toho vyňati, Ministerstvo zdravotnictví vůbec nepostřehlo. Tudíž jsem tuto situaci napravil a toto analytické oddělení vzniklo. Analýza pracovního trhu ve zdravotnictví bude hotova. Z ní budou vyplývat zpětné vazby do vzdělávacího procesu, tak aby byly dobře nastaveny akreditované bakalářské programy, aby byla struktura zdravotníků, která vychází z našich škol, odpovídající tomu, co potřebuje náš trh, to znamená je to informace směrem k univerzitám a Ministerstvu školství.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP