(17.40 hodin)
(pokračuje Julínek)

Situace v sestřičkách je velmi různá. Není to plošný jev. Někde je dramatičtější, někde méně dramatický. I debata o zelených kartách koneckonců je debatou o zajištění pracovních sil na našem trhu.

To, co není vůbec příjemné, jsou například tabulkové platy, které permanentně sestřičky podfinancovávají. Ony mají malou diferenci platů a rozdíl mezi jednotlivými sestrami, to znamená mezi výkonnou sestrou a nevýkonnou sestrou, kvalitní a nekvalitní, je velmi malý a motivace v tomto sektoru je opravdu velmi malá. Já obdivuji sestry, že jsou za daných podmínek schopny to dělat. Doufám, že to změní přijatý zákon o univerzitních nemocnicích, kde odměňování bude smluvní mzdou a logicky při nedostatku pracovních sil na trhu to musí znamenat, že kromě pracovních příležitostí musí být tito pracovníci nalákáni i na dobré odměňování.

To je krátká poznámka k první části.

Co se týče zmíněného léku, ten lék nespadá do pětitisícového limitu, protože není předepisován na recept, ale na žádanku. Je třeba se zase vrátit do minulosti. V roce 2006 právě z popudu ministra Ratha byly zrušeny centrální nákupy těchto léčiv, které byly distribuovány Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Nic proti zrušení takovéhoto nákupu. Jistě to mělo nějaké důvody, ale měl by být nahrazen něčím jiným, a on prostě nahrazen nebyl. Potom později vznikla centra pro roztroušenou sklerózu, pro kterou je tento lék důležitý. Tato centra byla zavázána, aby odebírala tyto léky přes žádanky, aby to bylo kontrolováno přes žádanky.

Podle stanovování starých úhrad zůstala na tomto novém léku, který se objevil na trhu, vyšší cena, lépe řečeno nižší úhrada (upozornění na čas) a od výrobce vyšší cena.

Já jenom dokončím, že před několika dny byla v rámci nového procesu, který tady byl opakovaně bohužel kritizován, nastavena tato úhrada v souladu s potřebami pacientů a byla zvýšena o 12 tisíc, takže tam nebude pravděpodobně téměř žádný doplatek.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Chce pan poslanec položit doplňující otázku? Chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Já bych chtěl pana ministra poučit, ať se podívá do jednacího řádu. V rámci interpelací můžeme položit libovolný počet otázek. To není nijak omezeno. Možná že v Senátu máte jiný rytmus. Tady jsme zvyklí trošku na jiný způsob práce.

Odbor práce a mezd na Ministerstvu zdravotnictví podle mých informací jste zrušil, pane ministře, takže ne že tam nebyl, ale podle mých informací vlastně nefunguje, dokonce jste přestali sledovat rozdíly ve mzdách jednotlivých zdravotnických zařízení, čili dnes ani nejste schopen říci, jaký je rozdíl v platu sestry v soukromém či státním sektoru, nebo lékaře. Neříkejte, že jste něco zavedl, když jste udělal pravý opak.

A poslední věc, pane ministře. Přestaňte se už neustále vymlouvat na Součkovou a Ratha a na to, co udělali před pěti lety a před dvěma lety. Vy už jste na ministerstvu déle než Součková, déle než Rath. Takže buď jste naprosto neschopný, že nedovedete jaksi takzvaně odstranit domnělé chyby, nebo si s tím nevíte rady.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan ministr bude reagovat. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Já myslím, že je to úplně zbytečné. Jednak se neumíte chovat slušně, pane poslanče, neumíte normálně komunikovat, jednak vůbec nevíte, co to je analytické oddělení trhu práce, také to máte dopletené. A po osmi letech nečinnosti se nedivte, že budu ještě dlouho - a všichni ostatní po mně - sklízet vaše dílo. Na shledanou.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. S další interpelací vystoupí pan poslanec Petrů. Je to interpelace na pana ministra zemědělství Petra Gandaloviče ve věci protipovodňových opatření v povodí Dyje. Připraví se pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, podle souhrnné zprávy Ministerstva zemědělství zničily povodně v letech 1997 až 2006 v České republice majetek za 150 miliard korun a při povodních zahynulo 79 osob a dalších deset zemřelo z jiných důvodů, souvisejících s velkou vodou. Na Ministerstvu zemědělství existují proto programy a podprogramy, které jsou určeny ke zvýšení ochrany před povodněmi na nejohroženějších místech České republiky. Je tedy samozřejmostí, že starostové povodněmi ohrožených obcí se v kontextu s výše uvedeným nebezpečím pozastavují nad rychlostí vyřizování žádostí, rychlostí realizace, nedostatkem informací a dalšími kroky, které celý proces nepřiměřeně prodlužují.

Některé obce v povodí řeky Dyje již v loňském roce zaslaly Ministerstvu zemědělství vyhodnocení strategickým partnerem nebo expertem studie proveditelnosti. Na dotazy starostů z října minulého roku k průběhu vyřizování žádostí nedostali do dnešního dne odpověď, jsou tedy bez jakýchkoliv informací. Proto se také na mě obrátili. Abych byl konkrétnější, jednou z obcí je i obec Novosedly na Moravě, která patřila při všech povodních, které v posledních letech postihly Břeclavsko, mezi nevíce ohrožené.

Vážený pane ministře, táži se tedy, jaký je aktuální stav čerpání dotací ke zvýšení ochrany před povodněmi v povodí řeky Dyje, a za druhé, jaký je aktuální stav přípravy a realizace jednotlivých opatření v povodí řeky Dyje. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Slovo má ministr zemědělství Petr Gandalovič.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedo, vážená Sněmovno, myslím, že není třeba se navzájem přesvědčovat, že program protipovodňových opatření je jeden z nejdůležitějších programů, který vláda České republiky spustila. Ten program měl dvě fáze. Jedna už vlastně prakticky skončila, resp. se dokončuje její realizace. Například víte, že jsme uvedli do provozu opatření v Olomouci a v celé řadě dalších měst. To byl ten program I a od roku 2007 do roku 2012 je v současné době spuštěn program II. S jeho náběhem, musím říci, jsou problémy, a to především proto, že v roce 2006 nastalo jakési vakuum, kdy byl dokončován ten program I a bohužel o programu II nebylo zcela jasné, zda se vůbec podaří spustit, jaký bude mít objem finančních prostředků na něj určených apod., to znamená v souvislosti s tímto útlumem, a řekněme si otevřeně, v souvislosti s událostmi roku 2006, především tedy střídáním vlády a podobně, byly významným způsobem pozastaveny přípravné práce na tomto programu a na jednotlivých akcích. V současné době ten program je plně funkční, máme na něj 9 miliard z Evropské investiční banky. Víte, že asi před půl rokem jsme zde schválili zákon, kterým se převádějí z prostředků po privatizaci další 4 miliardy, které vlastně budou do tohoto programu využity, a potom ještě ve státním rozpočtu jsou na to alokovány peníze, takže máme peněz dost.

Druhá otázka je, abychom, jak už jsem řekl, měli dostatek připravených akcí. Jejich příprava je o to náročnější, že každá akce musí být velmi kriticky ohodnocena z pohledu poměru nákladů na tuto akci určených a ochráněné hodnoty. Návrhů na akce přichází z mnoha obcí mnoho. V řadě případů bohužel po projednání strategickým expertem se ukazuje, že poměr nákladů na danou akci a příslušného majetku, který je tímto způsobem ochráněn, není příliš příznivý. Ty věci se potom znovu musejí přepočítávat, a buď se dosáhne toho poměru, nebo ta akce prostě není zařazena. Následně ta akce musí být ještě posouzena tzv. environmentálním expertem, to znamená že samozřejmě jak stát, tak Evropská investiční banka si kladou podmínku, že dotyčná akce nebude mít negativní dopady na životní prostředí.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP