(12.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Na této konferenci pan premiér sdělil, že Rusko je na naší straně! Spojenci z NATO, tak i Rusko. "Z bývalých nepřátel se pomalu, ale doufám že nezvratně stávají spojenci," řekl pan premiér. "Nebo by se jimi mohli a měli stát. Spojenci v boji proti terorismu, proti novým hrozbám. To si dovoluji tvrdit i přes studenoválečnickou rétoriku občasnou, která z Moskvy někdy zaznívá." Tady mluví pan premiér o dialogu, společném postupu a společných zájmech nás a Ruska. "Resentiment po bývalé imperiální slávě je a musí být i v Rusku postupně překrýván pragmatickým přístupem. Jak země NATO, tak Moskvu ohrožuje proliferace jaderných zbraní ve spojitosti s teroristickými, darebáckými režimy a těžce kontrolovatelnými skupinami."

Prostě světě, div se - a myslím, že je třeba to opakovat a říci nahlas - dnes stojíme s Ruskem po jednom boku! To je pro mne nová věc! Vám to připadá běžné? Já jsem slyšel jiné věci v minulosti. Takže, chápete, ta debata kolem radaru nabývá velice zajímavých podob a velice zajímavých proměn nejen v těch datech, v tom, jak se neustále mění, ale dokonce i v tom, proč vlastně systém protiraketové obrany máme budovat a s kým ho máme budovat.

Tak proč vlastně nepřijela Condoleezza Riceová, ptám se, proč nepřijela do Prahy? Dovolím si spekulovat. Možná proto, že se čeká na to, jak se uvede nový ruský prezident. Možná proto, že celá řada evropských zemí dnes pociťuje jako základní bezpečnostní hrozbu otázky surovinové a energetické bezpečnosti. A protože dokonce i na ten radar se musíme dívat z hlediska hrozeb hlavních, reálných, které před námi jsou. A podle toho možná přijíždějí významné návštěvy do Prahy, nebo nepřijíždějí. A podle toho možná se některé závěry summitu rozplývají. Protože si první musíme udělat jasno v tom, kde jsou ty klíčové hrozby, a pak se rozhodovat, jestli někam budeme investovat třicet miliard eur, což je investice do rozhodnutí, že Evropa bude budovat systém protiraketové obrany proti raketám dlouhého doletu.

Pro mě tyto proměny pana premiéra ukazují, jakým způsobem se vyvíjí radarová tmatika a co můžeme zhruba do budoucnosti čekat. Debata by byla pro mne zajímavá, já bych se jí rád účastnil, kdyby pan premiér celou tu náladu debaty nepokazil v Černínském paláci také tou poslední částí svého vystoupení, ve které řekl toto - na adresu prosím těch, kteří snad mají jiný názor a s radarem nesouhlasí.

Pan premiér řekl, že to, co je důležité posílit, je euroatlantická vazba. "Právě tato vazba byla a je trnem v oku těm, kteří útočili a útočí proti radaru. Ten sám je o sobě malým zařízením, podobným těm, která stojí v celé řada zemí NATO. Jenomže tentokrát nejde o radar italský, ale americký. Proto tolik uměle rozbouřených vášní. O tom, že jsou umělé, nebo spíš umně a zpravodajsky podporované, svědčí nejen informace tajných služeb, které nelze zveřejnit, ale už sám fakt, že přes ohromnou propagandu a naprosto neúměrný prostor, který získávají aktivisté ve sdělovacích prostředcích, se nepodařilo vyvolat ani jeden jediný spontánní protest," říká pan premiér. "Stále jde o pár stejných tváří, o velmi malé demonstrace, o stále stejné naučené věty." Pořád cituji premiéra z toho vystoupení v Černínském paláci. "Stále stejné snahy, triky a vlastně i finanční zdroje. To neznamená, že se tyto organizované a podněcované protesty dají podceňovat. Ani náhodou! Bylo a je důležité tyto útoky přestát. Právě proto, že nemířily na jeden radar, na jedno konkrétní obranné zařízení, ale k samé podstatě, na které stojí NATO a celá naše civilizace."

Takže ti, kdo dnes nesouhlasí s radarem, jejich útoky míří k samé podstatě naší civilizace. Proti samé podstatě naší civilizace!

Já jsem chtěl tady sdělit přes řídícího panu premiérovi, že pokud má nějaké informace tajných služeb, že dochází k nějakému nelegálnímu financování těch, kteří se angažují ve věci radaru, tak jako premiér této země má jednat a nemá o tom řečnit! Protože v opačném případě straší ty, kteří chtějí říkat názory, které jsou nesouladné s jeho, straší je, že jsou placeni ze zahraničních centrál a že se podílejí na něčem, co je kriminální. Přece všichni v téhle místnosti dobře vědí, kdo tímto způsobem v minulosti úspěšně postupoval. Takhle se diskreditovali disidenti v této zemi. Tím, že jsou placeni ze zahraničních centrál, tím, že jsou to ztroskotanci a samozvanci. Slovník pana premiéra, ten slovník je skutečně otřesný! Slovník - víte, když se říká stále stejné tváře, stále stejné tváře na těch demonstracích, velmi malé demonstrace, stále stejné a naučené věty, ani jediný spontánní protest... Kdo z vás zažil ty socialistické časy - tak tohle bych rád řekl panu premiérovi, že poradci, kteří mu toto psali, ti mají komunistickou duši. Těch osmnáct let... Ten slovník je dokonalý. To je přesně slovník komunistických funkcionářů z té doby, který si mnohý tady pamatuje. Ten je použit, a podle mě je použit k čemu? K zastrašování těch lidí? Vždyť přece, i kdyby tady, když začneme stavět v této zemi radarovou základnu, tak se tady zřejmě budou pohybovat zpravodajské služby všech zemí, kterých se to týká. To snad je každému jasné. Ale vy nemůžete svádět přece to, že tady někdo takový se pohybuje a máte o tom informace z BIS, vy nemůžete na to svádět a s tím spojit těch šedesát či sedmdesát procent lidí, kteří s tím nesouhlasí. A nemůžete prostě opustit řeč argumentů v té věci. A měli bychom si toto vyjasnit. Jestli se v té debatě budeme zastrašovat, nasazovat si psí hlavu, mluvit o tom, že na jedné straně je svoboda a na druhé straně je ohrožení civilizace, nebo jestli to bude skutečná debata.

Tohle byl od pana premiéra úder pod pás. Já bych si přál, aby si pan premiér ujasnil, jestli tady v této Sněmovně chce skutečně debatovat, anebo se tady tvářit jako debatér, a venku strašit! (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. Děkuji panu místopředsedovi Zaorálkovi. Jako poslední před polední přestávkou vystoupí pan premiér.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já musím říct, Luboši Zaorálku, že to byl typický dramatický projev, protože nešel k podstatě věci. Jestliže chceme v této Sněmovně diskutovat, tak to prosím dělejme. Komentovat projev, to si myslím, že k té diskusi nepatří. Ten projev byl velmi dobrý, já se za něj nestydím. Všichni si ho přečtěte, je na mých stránkách. (Ohlas.)

Nicméně my se chceme bavit o podstatě té věci a to jste v tom svém čase, pane místopředsedo, nevyužil.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vítězslav Jandák, dvě minuty, faktická poznámka.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji za potlesk předem. (Ohlas.)

Já bych jenom dodal jednu věc: samochvála trošku smrdí, pane premiére, prostřednictvím předsedajícího. Ale o tom jsem mluvit nechtěl.

Máte recht, buďme konkrétní. Ten systém je více než deset let starý. Proč nám ho sem vezou z Marshallových ostrovů? Otázka číslo jedna.

Otázka číslo dvě. Co za to pro tuto zem, pro tento národ? Poláci jsou chlapi! Mají Američany rádi jako my, ale jsou rovní. Řekli - dobře, budete mít základnu, ale co za to? Chceme přezbrojit armádu. Už se o tom jedná. Co jste si za podmínky dali vy?

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak, to byla faktická poznámka. Té jsem nemohl odolat.

Je 12.58 hodin. Dámy a pánové, vyhlašuji... Pavel Severa coby předseda klubu KDU-ČSL má samozřejmě příležitost.

 

Poslanec Pavel Severa: Poprosím jen poslance KDU-ČSL do místnosti klubu nyní na chvíli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Oba dva to slyšíme. Ve 13.05 zasedne organizační výbor, ve 14.30 bude pokračovat schůze.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP