(12.20 hodin)

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, ano. Vzhledem k tomu, že jste začali v podstatě divoký převod nemocnic na akciové společnosti, což je prvním krokem k možné další privatizaci, tak samozřejmě naším cílem je zablokovat, aby stát nemohl z příspěvkových organizací dělat akciové společnosti bez souhlasu této Sněmovny. Beru to jako korektní, jako správné. Nehovoří se tady o tom, že by nemohla existovat soukromá zařízení, že by nemohla vznikat soukromá zařízení, že by nemohla zanikat soukromá zařízení. Dokonce to není ani o tom, že stát v některých jednotlivých případech nemůže Sněmovně předložit návrh zákona na privatizaci některých zdravotnických zařízení. Ale musí to být děláno speciálním zákonem. To je správné, to je korektní. Zvláště ve světle toho, co vy připravujete. To znamená připravujete obrovský transfer státního majetku za velmi netransparentních podmínek.

Vy jste tady také zamlčel, že proti tomu zásadně protestují univerzity. Ano, dámy a pánové, proti tomuto záměru ministra zdravotnictví zásadně protestují univerzity, studenti dělali dokonce k tomu demonstraci, kde vás vystavovali poté, co jste udělal nějakou dietní chybu, tak jste se tam objevil, jak jsem viděl fotky. Tak i studenti proti tomu protestovali. Protestují proti tomu akademičtí hodnostáři, rektoři, děkani a celá prakticky zdravotnická veřejnost.

Čili pane ministře, dál tady hovoříte o nějakém zákonu, který všechno vyřeší. Mimochodem, vy jste si asi nevšiml, že ten zákon ještě není v platnosti. Ještě ho neschválila ani naše vláda. Čili o jakém zákonu hovoříte, že tady bude zákon o neziskových univerzitních nemocnicích? Takový zákon prostě v paragrafovaném znění ani neodsouhlasila vláda České republiky.

Čili vy tady děláte něco úplně jiného. Vy tady děláte prostě divoký převod nemocnic z příspěvkových organizací na běžné akciové společnosti. To je realita a této realitě my prostě chceme čelit a chceme zabránit, protože ji stejně jako univerzity a jako studenti považujeme za špatnou, nebezpečnou pro celou českou medicínu.

Zatahování nějakých věcí, kdo co kde ukazuje nebo neukazuje, to si můžeme případně vyříkat, pane ministře, někde osobně, s tím myslím nemá cenu obtěžovat zde. Ale vězte, že já dodržuji přesně ustanovení a povinnosti zákonů České republiky, které jsou. A když znáte zákony České republiky, tak víte, kde najít třeba i výslednou zprávu o hospodaření.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Rathovi. Ještě pan ministr se hlásí, tak prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Já jenom krátkou poznámku, omlouvám se.

Pokud by byl úmysl vlády privatizovat, privatizace příspěvkové organizace je několikanásobně snazší než akciové společnosti a může to udělat jednoduchými rozhodnutími a udělala by to, kdyby chtěla. Takže jenom abyste nebyli mateni.

Ale bylo by opravdu dobré, abychom věděli, jaký zisk z veřejného zdravotního pojištění, slovy sociální demokracie, má David Rath - sociální demokrat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Rath nám to sdělí.

 

Poslanec David Rath: To je trochu debata hluchých, pane ministře. Trošku si zjistěte, jak zní zákony České republiky, a pak se jednoduše dostanete i k té výsledovce. Je mi dost líto, že ministr vlády vůbec netuší, kde se třeba výsledky hospodaření firem transparentně zveřejňují.

Čili to je mi jednak líto, a za druhé: Pane ministře, řekněte, kolik vám platí farmaceutické firmy. Kolik vám letos zaplatily? Řekněte, kolik milionů jste dostal a jak rozhodujete o jejich preparátech? To teď tady řekněte, jaké podle mne úplatky od nich dostáváte. Vy jste normální podle mého soudu korupčník. Dostáváte úplatky od farmaceutických firem! (V pravé části sálu se ozývá bušení do lavic a hlasité výkřiky nesouhlasu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Teď se přihlásil o slovo pan poslanec Pavel Severa.

Já bych chtěl pana poslance Ratha volat k pořádku, protože si myslím, že v té poslední větě jeho vyjádření přesáhla míru, která je v této Sněmovně obvyklá.

Pan poslanec Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Ano, pane předsedající, já vám děkuji, že jste napomenul pana poslance Ratha. Mně se zdá, že jsme se odchýlili od tématu. A celkem mě uráží, když nás tady mentoruje pan kolega Rath a odvolává se na zákony této země, protože si myslím, že on je ten poslední, který by nás měl nějakým způsobem mentorovat, neboť vyzývat k tomu, aby někdo nedaroval krev, to není v souladu se zákony ani s lidskou morálkou. A myslím si, že to není v pořádku. (Tleskají poslanci napravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Severovi. S faktickou se přihlásil pan poslanec Rath, poté s přednostním právem pan poslanec Tluchoř.

Omlouvám se všem těm, kteří jsou řádně přihlášeni.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, koukám, že debata o privatizaci nebo neprivatizaci fakultních nemocnic se strhla k debatě o názorech Davida Ratha.

A jen pro informaci - dámy a pánové, neposunujme význam věcí a vět. Já bych skutečně žádal prostřednictvím předsedajícího, aby požádal pana kolegu Severu, aby se mě omluvil. Já jsem k ničemu takovému, co jste tady řekl, nevyzýval. Já jsem pouze na dotaz novinářů, kteří se mě ptali, co říkám tomu, že sdružení dobrovolných dárců krve řeklo, že nebude dávat krev jako protest proti asociálním Julínkovým reformám, řekl, že je to tvrdé, ale že to do značné míry chápu, protože vy, vaše vládní koalice vnímá zdravotnictví jako byznys, který řídí neviditelná ruka trhu, který se řídí "má dáti", "dal" a ziskem. A proč oni tedy, kteří to vnímají jako etiku a pomoc druhým a dávají bezplatně tu krev, tak mají platit za ošetřování u lékaře? Čili ten člověk dá této republice cenu několika desítek tisíc, aby vzápětí, když sám onemocní, tak musel platit julínkovné-cikrtovné.

Takže já chápu jejich protest, ale já k tomu nevyzývám. To je zásadní rozdíl a já skutečně důrazně, ale důrazně žádám, abyste neposunoval význam mých slov. Je to velice, ale velice nefér! (Zatlesknutí zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Petr Tluchoř coby předseda klubu ODS.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, samozřejmě je téměř zbytečné, a neděláme to také, reagovat na pana poslance Ratha, já jen oznamuji vám ostatním, že nepochybně jeho urážlivé výroky, které by jinak mohly být, nebyly-li by proneseny na této půdě, trestně stíhané. A z tohoto důvodu já nepochybně, náš poslanecký klub ODS podá návrh na disciplinární řízení mandátovému a imunitnímu výboru na pana poslance Ratha. (Potlesk pravicové části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Rath se hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslanec David Rath: To je váš styl. Zastrašovat! Kdybyste mohli, tak mě nejradši zavřete, že jo? To je vaše demokracie. Vy totiž nejste demokratická strana, vy nesnesete kritiku. Vy nesnesete - já jsem tady správně říkal, že podle mého názoru, takže vy nesnesete ani, když tady někdo říká názory.

Dámy a pánové, ODS je podle mého soudu nedemokratická totalitní strana, která se snaží zastrašovat lidi, a kdybyste mohli, tak nás i pozavíráte. Styďte se!

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O slovo se přihlásil předseda klubu KDU-ČSL Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, abych byl korektní a neublížil nikomu, tak já se tady z tohoto místa slušně omlouvám za nevhodné vyjádření, že jsem použil termínu "vyzývá" k bojkotu darování krve. Protože pokud pan poslanec Rath říká, že tu výzvu chápe, tak já myslím, že ostatní ji nechápou. Já osobně musím říci, že i kdyby se jednalo o Davida Ratha, ačkoliv z něho mnohdy jde strach, tak bych mu rád krev daroval. A myslím, že to je správné chování, nikoliv aby někdo chápal to, že někdo druhému nechce pomoci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Já děkuji za tu omluvu. Nicméně znova bych chtěl tady zdůraznit, abyste se nad tím zamysleli, protože to není tak jednoduchá věc, abychom s tím tady žonglovali, jaksi s dárcovstvím a bezplatným dárcovstvím krve.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP