(16.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Přehledu účasti jednotlivých poslanců na zasedání jednotlivých výborů. Dobře… Ještě stoupá počet přihlašujících se.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 128 a táži se vás, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 87, návrh byl přijat.

 

Předpokládám, že proběhne kontrola výsledků hlasování.

Pan poslanec Vlastimil Tlustý se hlásí, nebo jenom laškuje s panem ministrem? Takže pan poslanec Petr Bratský je tím hříšníkem. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážená paní místopředsedkyně, omlouvám se kolegyním i kolegům, hlasoval jsem určitě jinak, než mi ukazuje hlasovací zařízení. Hlasoval jsem ne, a údajně mám prý na záznamu ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Samozřejmě, o této námitce rozhodneme bezprostředně, a to v hlasování s pořadovým číslem 129, které tímto zahajuji. Táži se vás, kdo souhlasí s takto vznesenou námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji vám.

Z přítomných 196 poslankyň a poslanců pro návrh 155, proti 7, námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Zdeňka Škromacha, tedy návrhu na přerušení projednávání bodu 108 a odročení do doby rozdání přehledu účasti jednotlivých poslanců na zasedání příslušných výborů.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 130, které tímto zahajuji. Táži se vás, kdo souhlasí s takto předneseným návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 196 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 95, návrh nebyl přijat.

 

Proběhne opět kontrola výsledků hlasování. Vše je v pořádku, můžeme tedy pokračovat v projednávání bodu 108. S faktickou poznámkou vystoupí místopředseda Poslanecké sněmovny pan Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážená paní předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já mám opravdu jen faktickou poznámku. Nepochopil jsem nátlak, který tady je veden od rána na Poslaneckou sněmovnu, z jednoho prostého důvodu. Neznám totiž odpověď předsedy klubu ODS, proč od ledna 2007 není zařazen poslanec ODS Vlastimil Tlustý A dávám tedy procedurální návrh na to, abychom přerušili projednávání tohoto bodu, dokud nebude pan poslanec Tlustý zařazen do některého z výborů. Myslím, že to je poslanec ODS, tak by o to měl klub ODS stát.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře, opět byl vznesen procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat, tedy procedurální návrh na přerušení projednávání bodu 108 a odročení do doby zařazení pana poslance Vlastimila Tlustého do výboru.

Nezbývá mi nic jiného, než dát o tomto návrhu hlasovat, a bude to v hlasování s pořadovým číslem 131, které tímto zahajuji. Táži se vás, kdo souhlasí s takto vzneseným procedurálním návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 197 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Kontrola hlasování neproběhne a vystoupí ministr financí pan Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi jen krátkou reflexi k vystoupení pana poslance Škromacha. On politoval podnikatele, provozovatele restauračních a hostinských služeb, že jim tato vláda snížila rabaty zvýšením DPH. Já myslím, že pro pořádek je třeba připomenout, že zařazení DPH u restauračních a hostinských služeb do základní sazby - znovu opakuji: do základní sazby - navrhla této Sněmovně vláda Vladimíra Špidly v roce 2004 na návrh ministra financí Bohuslava Sobotky. A já spolu s vámi, rameno vedle ramene, jsem tento návrh prohlasoval, neboť byl správný a odpovídal šesté směrnici Evropského společenství - v roce 2004 jsme vstupovali do Evropské unie. Pro pořádek je potřeba říci, že ODS a KSČM hlasovaly proti.

Dovoluji si podotknout, že vaše ostatní výroky, pane poslanče, se blížily pravdě zhruba stejně jako ten, co jsem teď komentoval. (Smích a potlesk z lavic koalice.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne. Já jsem si dovolil předběhnout s přednostním právem právě proto, abych mohl řídit.

Nyní ohlásím zatím přihlášené, tzn. řádně přihlášen je pan poslanec Koníček, s faktickou poznámkou se hlásí pan ministr Liška a pan kolega Škromach s přednostním právem, ve faktické poznámce pan ministr Liška, poté s faktickou pan kolega Zdeněk Škromach. Eviduji přihlášku Radko Martínka.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Děkuji. Jako krátká reakce v podobném duchu od pana ministra Kalouska. Prostřednictvím pana předsedajícího - pane kolego Škromachu, vy se hluboce mýlíte a mé jméno jste si bral do úst naprosto neprávem. Já jsem ze sociálního výboru odstoupil po možná třech, maximálně čtyřech měsících, kdy jsem byl jeho členem, rezignoval jsem. Tato Sněmovna 7. 2. 2007 odhlasovala tuto personální změnu a stalo se to několik měsíců po mém členství, kdy jsem se několika zasedání výboru nemohl zúčastnit právě proto, že jsem byl předsedou výboru pro evropské záležitosti. Právě proto, abych nezanedbával své povinnosti, jsem na toto místo rezignoval a stalo se to už před více než rokem a půl. Takže vy jste tady lhal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní s faktickou poznámkou Zdeněk Škromach, pak řádně přihlášený poslanec Vladimír Koníček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená ctěná Sněmovno. Očekával bych trošku důstojnosti a slušnosti od ministra za Stranu zelených. Nakonec pan ministr přiznal, že za dobu svého členství ve výboru pro sociální politiku se nezúčastnil prakticky nikdy.

A pokud jde o pana ministra Kalouska. Je pravda, pane ministře, i poslanec Škromach se sem tam může zmýlit. Takže těch věcí už bylo hodně, ale pokud si pamatuji, tak nejenom ministr Sobotka tenkrát, ale vy jste byl jako předseda KDU tenkráte hlavním řekněme strůjcem těchto změn a byl jste také a myslím si, že v tom pokračujete i nadále.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP