(16.20 hodin)
(pokračuje Gandalovič)

A proto byla zvolena ta, řekněme, oficiální standardní cesta oznámení v tisku a na úředních deskách obecního úřadu. To koneckonců vchází přímo z dikce zákona. Já nejsem proti tomu, diskutovat, jakým ještě účinnějším způsobem zveřejnit to, že ta nabídka bude, ale myslím si, že je potřeba říci, že to asi nebude moci být na individuální bázi.

Závěrem bych chtěl zdůraznit - a to samozřejmě, pane poslanče, vy víte - že pro toho nájemce případné nevyužití té možnosti podle § 7 neznamená v žádném případě ukončení smlouvy. Nájemní smlouva, která byla uzavřena s Pozemkovým fondem, přechází na nového nabyvatele se všemi právy a povinnostmi, a to se týká i těch tzv. pětiletých závazků v případě agroenvironmentálních opatření. To znamená, že na právní postavení nájemce to nemá žádný vliv. Nicméně je jasné, že pokud chtěl tuto možnost využít a dozví se o ní pozdě, tak je to pro něj nepříjemné.

Znovu říkám, budu otevřen k tomu diskutovat o určitých účinnějších možnostech propagace privatizačních aktivit Pozemkového fondu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře, za odpověď. Pan kolega Ladislav Skopal má ještě možnost položit doplňující dotaz a má na tento dotaz minutu.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Pane ministře, samozřejmě já vím, že Pozemkový fond postupuje v rámci zákona, ale naši úředníci jsou placeni z našich daní a já si myslím, že nezatíží státní rozpočet tolik, když prodá nebo má zájem prodat pozemek, kde nájemce hospodaří dvanáct let, aby nájemci zaslal dopis o tom, že jeho pozemek je nabídnut, samozřejmě tomu nájemci v rámci § 7, k odkupu. A pak samozřejmě to jde do § 8, kde už je trošku jiná dikce. Myslím si, že abychom se snažili, aby zemědělci sledovali neustále tisk, internet, že to není důstojné, že jsme tady pro lidi, ne pro úředníky. Takže vás žádám, aby se našla možnost, jak těmto lidem oznámit, že to, co je živí, to znamená půda, je nabídnuto k odprodeji, aby dostali informaci, že tento odprodej bude uskutečněn. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tento doplňující dotaz. O odpověď poprosím pana ministra Petra Gandaloviče.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Já jsem, pane poslanče, připraven o tomto podrobněji diskutovat na půdě zemědělského výboru. Myslím si, že je celá řada možností, jak zintenzivnit informační činnost, a budu o nich s vámi rád diskutovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tolik odpověď na druhou interpelaci. AS třetí interpelaci vznáší pan poslanec Jiří Petrů na ministra Aleše Řebíčka ve věci situaci na ministerstvu. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, vážený pane ministře, veřejnost byla prostřednictvím serveru aktuálně.cz seznámena s novými nestandardními postupy uplatňovanými v personální oblasti na Ministerstvu dopravy a informovaností veřejnosti o nich.

Vždy v minulosti musel první náměstek ministra dopravy postoupit bezpečnostní prověrku na styk s utajovanými skutečnostmi. Bylo tomu tak u všech předchozích prvních náměstků. Po odchodu posledního náměstka jste však tuto funkci, pane ministře, zrušil a znovu zase zavedl od letošního května před nástupem Jiřího Hodače. Těsně před nástupem pana Hodače na post prvního náměstka jste ale, pane ministře, přestal prověrku třetího stupně tajné na tomto místě vyžadovat. Na rozdíl od svých předchůdců je nový pan náměstek bez bezpečnostní prověrky. První náměstek je však statutární zástupce ministra, zúčastňuje se zasedání bezpečnostní rady vlády. Do kontaktu s utajovanými skutečnostmi nebo informacemi musí nutně přijít. První náměstek ministra dopravy Jiří Hodač získal na Ministerstvu dopravy velké pravomoci, mimo to předsedá dozorčí radě akciové společnosti Letiště Praha a bude se tak podílet na přípravě privatizace. Je také místopředsedou řídícího výboru Českých drah, kde se taktéž připravuje privatizace.

Ptám se proto, pane ministře: Nebylo by z vaší strany standardnější nechat podstoupit prvního náměstka bezpečnostní prověrku, a to už z toho důvodu, že se při ní prověřují finanční a majetkové poměry, zda není v kontaktu s lidmi, kteří mohou ohrozit jeho důvěryhodnost, a hlavně musí prověřovaný hlásit všechny změny svých příjmů a tím by byly odstraněny mnohé pochybnosti veřejnosti? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla interpelace pana poslance Jiřího Petrů. O odpověď na ni požádám pana ministra Aleše Řebíčka.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vážený pane kolego, zákon č. 412/2005 upravuje tuto záležitost a stanoví, že je plně v kompetenci ministra, aby určil funkční pozice a stupeň prověření na této pozici. Pravdu máte v tom, že nepochybně je velmi praktické, aby náměstci měli prověrku nejenom kvůli Bezpečnostní radě státu, ale i jiným záležitostem, a bylo by dobré, aby ministr měl svůj zástup. Nicméně co se týče toho, kým bude zastoupen, tak to není vždy automaticky první náměstek, ale určí to ministr. Já ze svých šesti náměstků mám pět náměstků, kteří mají prověrku tajné, jeden má vyhrazené, a když jsem na úřad přišel, tak jsem zvažoval a řekněme rozhodoval se, který náměstek pro jaké sekce jakou prověrku má mít. Rozhodl jsem se tak, jak jsem se rozhodl, za to nesu plnou odpovědnost, a to je asi všechno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi a s doplňujícím dotazem dávám slovo panu poslanci Jiřímu Petrů.

 

Poslanec Jiří Petrů: Pane ministře, můžete mi dále vysvětlit, a také veřejnosti, proč byl šéf bezpečnostního odboru Ministerstva dopravy pan Michal Pešan odvolán z funkce jen pár dní poté, co jeho nadřízený potvrdil on-line deníku aktuálně.cz informaci, že nový první náměstek ministra Jiří Hodač nemá bezpečnostní prověrku? Je to náhoda?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl doplňující dotaz a o odpověď opět prosím pana ministra dopravy Aleše Řebíčka.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Já vůbec nevím o tom, že by tam byla nějaká souvislost. Nezlobte se.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tím jsme se vyrovnali s třetí interpelací a nyní požádám o slovo pana poslance Stanislava Grospiče, který se ve věci vybavení Hasičského záchranného sboru se svou interpelací obrací na ministra vnitra Ivana Langera. Ivan Langer je řádně omluven, nicméně pan poslanec může vznést svou interpelaci. Dvě minuty tedy máte k dispozici, pane kolego.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolte, abych se obrátil na pana ministra Langera s následující interpelací, která se týká vybavení Hasičského záchranného sboru zásahovou obuví.

Ministerstvo vnitra, resp. náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru pplk. Ing. Alois Sellner vyhlásil výběrové řízení na dodávku zásahové obuvi pro Hasičský záchranný sbor. Jedná se celkem o 33 330 kusů párů obuvi, zásahové obuvi, která měla být apriorně určena pro všechny hasičské záchranné sbory, to je nejen pro ty profesionální, ale i pro dobrovolné. Krycí list nabídky i směřování samotného výběrového řízení včetně navržené kupní smlouvy, která je přílohou tohoto výběrového řízení, však hovoří pouze o obuvi, která se má týkat profesionálních hasičských záchranných sborů.

Dále bych se chtěl zeptat v této interpelaci na termíny, které jsou stanoveny poněkud rozporuplně v tomto výběrovém řízení, a sice 7. července by mělo dojít k otevření nabídek a zahájení vyhodnocování výběrového řízení, ale již 1. 9. tohoto roku se předpokládá dodávka 8000 kusů této obuvi a do 14. prosince letošního roku by měla být celá tato zakázka splněna.

***


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP