(11.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Pavlu Kováčikovi. Kdo další do všeobecné rozpravy? Ano, pan ministr zemědělství Gandalovič. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, přestože vláda je nadále přesvědčena, že standardní projednávání návrhu tohoto zákona formou jeho propuštění do druhého čtení a jeho standardní projednávání ve výborech by bylo daleko správnějším postupem, protože se nedomníváme, že se jedná o tak odlišnou materii od ostatních předloh, které by si zasluhovaly vytváření zvláštních poslaneckých komisí a podobně, jsme přesvědčeni, že pokud to bude ku prospěchu věci, aby jednotlivé poslanecké kluby cestou svých členů v takovéto komisi získali více informací o průběhu přípravy tohoto zákona, především o průběhu soupisu jednotlivých církevních majetků, jsme přesvědčeni, že taková komise může této věci prospět.

Vzhledem k časovému horizontu projednávání tohoto zákona ovšem se nedomnívám, že horizont práce této komise by měl být až na konci tohoto kalendářního roku. Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2009, jak víte, Česká republika bude předsednickou zemí v Radě Evropské unie, bude celá řada členů vlády vázána povinnostmi s tímto souvisejícími a já věřím, že i mnoho představitelů Poslanecké sněmovny bude mít podstatně více ovlivněný program právě předsednictvím. Nedomnívám se proto, že by bylo dobré, abychom problematiku takto důležitou nechali na projednání na první polovinu roku 2009, kdy skutečně budeme muset mít odpovědnost za celou řadu věcí v rámci celé Evropské unie, a proto navrhuji, abychom se snažili na schůzích ještě pokud možno v listopadu a v prosinci tento zákon schválit.

Dovoluji si vás proto tedy požádat, abyste souhlasili s tím, že prostě komise bude muset pracovat intenzivněji, aby ti, kteří v komisi pracovat budou, a věřím tomu, že tak budou dělat skutečně poctivě, aby věnovali této věci dostatek času i například během letních měsíců. A rád bych požádal Sněmovnu, aby omezila práci této komise k 31. říjnu 2008.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Petru Gandalovičovi. Prosím potom případně o zopakování v podrobné rozpravě - jsme v rozpravě obecné - abychom dodrželi jednací řád.

Pan předseda klubu ČSSD Michal Hašek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážený pane místopředsedo, omlouvám se, že takto reakce hned z místa, ale já musím říct, že to, co teď navrhuje ministr Gandalovič, je informace zcela nová. V dosavadním formátu jednání předsedů poslaneckých klubů o takovéto změně parametrů u komise nepadlo ani slovo a mně nezbývá, než požádat o 15minutovou pauzu na jednání klubu, aby se sociální demokracie mohla poradit o dalším postupu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jestli mohu, pane předsedo, požádat ještě o chviličku strpení, než ji vyhlásím. Ještě pan místopředseda Kasal měl také sdělení, které bude pravděpodobně důležité pro jednání klubu. Jistě pochopíte, že je lepší, abychom ty jednotlivé návrhy vyslechli.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přesně tak, pane předsedo. To, o čem chci hovořit, samozřejmě spadá do podrobné rozpravy. Nicméně, má-li poslanecký klub ČSSD zájem se sejít k té věci, která tady zazněla, tak chci říct také svůj návrh, který přednesu v podrobné rozpravě, a to je jiná konstrukce počtu členů z jednotlivých klubů v této komisi. Víme, že jsou dvě konstrukce, které používáme, tak jak se Poslanecká sněmovna rozhodne. Já musím po pravdě říci, že se v té temelínské komisi, která skončila svou činnost, velmi osvědčil model dva dva dva dva dva, protože ta materie tady je složitější, tak navrhuji pět krát tři. Myslím si, že to lépe odrazí názory a umožní lepší práci této komise než navrhovaná dvě řešení, která jsme tady vyslechli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozumím tomu. Takže v tomto případě chce pan předseda Hašek 30 minut. Pan předseda Severa pro jednání klubu...

 

Poslanec Pavel Severa: Ano. Já si dovolím využít pauzu na klub také. Klub KDU na 106 prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Dobře. Je 11.33 hodin. Když mi dovolíte, ve 12.05 hodin budeme pokračovat. Máte tedy 32 minut na přestávku na porady klubů.

 

(Jednání přerušeno v 11.33 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP