(12.10 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, padly následující návrhy, a to v tomto pořadí. První protinávrh k článku IV pana místopředsedy Kasala, který navrhuje složení, stručně řečeno, pět krát tři, každá politická strana po třech zástupcích. Potom jsem přednesl vlastní text celého usnesení, k němu druhý alternativní návrh čl. IV, a to je složení 13, a pan ministr navrhl zkrácení lhůty na 31. 10.

Já pro jednoduchost, abychom se vyvarovali jakýchkoli komplikací, navrhuji, abychom hlasovali tak, jak návrhy byly předloženy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, souhlasím. Máte zájem odhlasovat postup při hlasování? Já myslím, že je to všechno jasné, poměrně… (Hlasy ze sálu.) Ne, ne.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Na závěr by samozřejmě bylo hlasování o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já to zjednoduším. Všechny vás odhlásím a požádám o novou registraci. Mezitím, než se přihlásíte, chce vystoupit pan Marek Benda? K proceduře samozřejmě jenom. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom chtěl mít jasno, jak budeme hlasovat. Máme tady základní návrh pana poslance Tlustého, k němu máme tři pozměňovací návrhy - pan poslanec Kasal, pan poslanec Tlustý, pan poslanec Gandalovič, a pak závěrečné hlasování. Čili hlasujeme jeden pozměňovací návrh, druhý, třetí a pak závěrečné hlasování?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, vždycky o pozměňovacím návrhu, a pokud nebude, pak je ten návrh původní atd. Úplně jednoduše podle jednacího řádu.

Takže raději si tedy zkontrolujeme, že jste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Odhlasujeme způsob projednávání, to znamená teď budeme hlasovat o tom, že souhlasíme s návrhem předkladatele o proceduře hlasování k této věci.

Zahájil jsem hlasování 160. Ptám se, kdo je pro přijetí této procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 160 z přítomných 198 pro 191, proti 1. Návrh byl přijat.

 

První pozměňovací návrh, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: První pozměňovací návrh - prosím pana místopředsedu Kasala, aby sledoval přesné znění - by tedy zněl: Článek IV určuje počet členů dočasné komise na 15, a to v zastoupení poslaneckých klubů ODS tři, ČSSD tři, KSČM tři, KDU-ČSL tři a Strana zelených tři.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 161, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 161 z přítomných 199 pro 89, proti 101. Návrh nebyl přijat. Další pozměňovací návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Rovněž se týká článku IV a podle mého návrhu zní: Určuje počet členů dočasné komise na 13, a to v zastoupení poslaneckých klubů ODS pět, ČSSD čtyři, KSČM dva, KDU-ČSL jeden a Strana zelených jeden.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 162, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 162 z přítomných 199 pro 89, proti 38. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další pozměňovací návrh přednesl pan ministr Gandalovič, týká se článku III a článek III by podle tohoto návrhu zněl: Stanoví lhůtu do 31. 10. 2008, v níž je dočasná komise povinna předložit svůj návrh Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Ale teď vidím, že někdo z kolegů chce zkontrolovat hlasování, nebo o co jde? Tak ne jeden, ale většina zástupců klubů má zájem o zápis o výsledku hlasování.

Paní kolegyně, páni kolegové, víte, že máme před rekonstrukcí hlasovacího zařízení, nezlobte se, že mají jednotlivé kluby zájem o kontrolu počítačového zpracování vašich úmyslů a rozhodnutí.

Pan poslanec Pavel Severa, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Severa: Já se omlouvám, zpochybňuji hlasování. Mám na sjetině opačné hlasování, než jsem chtěl hlasovat. (Hlasy zleva: Jaké?!?) Chtěl jsem hlasovat pro 13, a mám na sjetině, že jsem to nepodpořil. (Námitky v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, aby nikdo nepokřikoval ve sněmovně. O tomto procedurálním návrhu rozhodneme bez rozpravy.

 

Jestli bude chtít Sněmovna vyhovět námitce pana předsedy klubu KDU-ČSL Pavla Severy, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 163, které jsem zahájil. Kdo je pro návrh pana kolegy Severy? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 163 z přítomných 199 pro 113, proti 38. Námitka pana poslance Severy byla přijata.

 

Budeme tedy znovu rozhodovat o počtu 13 a složení, jak předložil navrhovatel, v hlasování pořadové číslo 164. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 164 z přítomných 199 pro 94, proti 36. Návrh nebyl přijat.

 

Můžu? - Ano, rozhodnutí je jasné, návrh nebyl přijat.

Budeme hlasovat o třetím pozměňovacím návrhu pana poslance Tlustého. Prosím pana poslance Tlustého, aby předložil třetí návrh. Je to návrh kolegy Gandaloviče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP