(11.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Čili nyní rozhodneme o návrhu procedury, kterou navrhl zpravodaj pan poslanec Krákora, a to v hlasování pořadové číslo 183, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro proceduru, jak je navržena. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 183 z přítomných 185 pro 92, proti 86.

 

Než vyhlásím výsledek, vyčkám na kontrolu výsledku hlasování. Vidím, že zástupci jednotlivých klubů mají zájem. (Probíhá kontrola hlasování.) Všichni říkají, že je zápis o výsledku hlasování v pořádku. Budeme tedy hlasovat o jiném návrhu procedury. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Další procedurální návrh je ten, že se hlasuje o bodu A paní poslankyně Michaely Šojdrové. Pokud bude bod A schválen, je bod B nehlasovatelný. Posléze by se hlasovalo o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 184. Kdo je pro tuto proceduru? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 184 z přítomných 188 pro 158, návrh byl přijat. Budeme se řídit touto procedurou.

 

Pane zpravodaji, první návrh.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: První návrh je pozměňovací návrh paní poslankyně Michaely Šojdrové označený písmenem A.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko - paní kolegyně? (Doporučuje.) Pan zpravodaj? (Pozitivní.) Ano.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 185, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 185 z přítomných 188 pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Další návrh je hlasování o zákonu jako celku, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo… Ještě počkám, protože nemám číslo dalšího hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Bod B se stal schválením bodu A nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V hlasování pořadové číslo 186 budeme rozhodovat o návrhu jako o celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Michaely Šojdrové, Jiřího Carbola, Ludvíka Hovorky, Tomáše Kvapila, Miloše Melčáka, Michala Pohanky na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 455, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 186 z přítomných 188 pro 183, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní navrhovatelce, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 117.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

118.
Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro řešení
majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi

 

Prosím pana předsedu volební komise Petra Tluchoře, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane místopředsedo. Volební komise projednala návrhy poslaneckých klubů na členy této dočasné komise a přijala své usnesení číslo 85, se kterým vás nyní seznámím.

Volební komise Poslanecké sněmovny pověřuje předsedu volební komise, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu s touto kandidátkou členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi: Marek Benda, nominován ODS, Milan Bičík, nominován za KSČM, Richard Dolejš, nominován za ČSSD, Michal Hašek, nominován za ČSSD, Vítězslav Jandák, nominován za ČSSD, Daniel Kafka, nominován za ODS, Jan Kasal, nominován za KDU-ČSL, Vladimír Koníček, nominován za KSČM, František Laudát, nominován za ODS, Bohuslav Sobotka, nominován za ČSSD, Džamila Stehlíková, nominována za Stranu zelených, Jaromír Talíř, nominován za KDU-ČSL, a Vlastimil Tlustý, nominován za ODS. A dále s tím, že volební komise navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení.

Dovolte mi ještě konstatování, že návrh obsahuje dva kandidáty KDU-ČSL, avšak tento poslanecký klub může podle usnesení Poslanecké sněmovny o zřízení této komise navrhnout jen jednoho kandidáta.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navržené kandidátce a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku předsedy klubu KDU-ČSL Pavla Severy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dovoluji si sdělit, že KDU-ČSL tímto stahuje kandidáta Jaromíra Talíře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kandidát Jaromír Talíř není tedy kandidátem pro tuto volbu. Kdo další v rozpravě? Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

Přistoupíme k vlastní volbě. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. O návrhu na veřejné hlasování nemusíme hlasovat, můžeme tedy rovnou přistoupit k volbě samotné. Budeme volit jednotlivé členy, každého samostatně veřejným hlasováním pomocí hlasovacího zařízení.

Za člena této komise je navržen pan poslanec Marek Benda. Prosím o hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 187. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 188 pro 135, proti 3. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za člena této komise je navržen pan poslanec Milan Bičík.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 188. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 188 z přítomných 186 pro 144, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za člena této komise je navržen pan poslanec Richard Dolejš.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 189. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 188 pro 155, proti 4. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za člena této komise je navržen pan poslanec Michal Hašek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 190. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 190 z přítomných 188 pro 167, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za člena této komise je navržen pan poslanec Vítězslav Jandák.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 191. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 188 pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP