(Jednání pokračovalo v 17.05 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí předsedové klubů, sdělte mi, zda můžeme pokračovat v jednání. Máme před sebou ještě třináct třetích čtení.

Ještě jednou zazvoním, abych upozornila i naše kolegyně a kolegy, kteří se nacházejí v předsálí, že budeme pokračovat v projednávání sněmovního tisku 422.

Ještě předtím, než dám slovo panu zpravodaji, který nám navrhne postup hlasování, požádal o možnost krátce vystoupit pan poslanec Severa. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, omlouvám se a děkuji všem za nestandardní přístup k vyvolané přestávce. Děkuji za vstřícnost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní prosím pana poslance Michalíka, aby nás seznámil s postupem hlasování.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vracím se ke svému předchozímu přerušenému vystoupení, kde jsem konstatoval, že rozpočtový výbor schválil návrh bez připomínek a nebyl podán návrh na zamítnutí, že byly podány čtyři bloky pozměňovacích návrhů. Předtím ale bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Šimonovského, který upřesňuje svůj pozměňovací návrh D2. Pak bychom hlasovali v blocích - bod A jako celek, bod B jako celek, bod C jako celek i D1 až D5 jako celek. Samozřejmě ve znění přijaté příslušné legislativní úpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Má někdo problém s takto navrženou procedurou? Je velmi logická a poměrně jednoduchá. Žádnou námitku proti tomuto postupu nevidím. Nemusíme, jsem přesvědčena, ani tento postup odsouhlasovat a můžeme přistoupit rovnou k jednotlivým pozměňovacím návrhům. (V sále je silný hluk.)

Pane zpravodaji, přednášejte nám jednotlivé návrhy, vždy se k nim, prosím, vyjádřete. O totéž požádám ministra financí. Vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, prosím o trochu klidu. Děkuji.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Děkuji. Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu, legislativní úpravě pana poslance Šimonovského, který ji načetl dnes ve třetím čtení. Doporučuji. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Zahajuji hlasování pořadové číslo 92. Táži se vás, kdo souhlasí s touto legislativně technickou úpravou. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro 174, proti nikdo. Tedy tento návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Další bude hlasování o bodu A - pozměňovací návrh pana poslance Proseka. Jedná se o typický přílepek. Stanovisko - nedoporučuji. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Zahajuji hlasování pořadové číslo 93. Táži se vás, kdo souhlasí s takto předneseným návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro 78, proti 76. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Další je návrh paní poslankyně Rybínové - bod B jako celek. Stanovisko - ne. (Ministr Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Zahajuji hlasování pořadové číslo 94. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? - Prosím, abychom svá stanoviska nepokřikovali napříč sálem.

Z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro 66, proti 82. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Další je bod C - návrh poslance Bohuslava Sobotky. Doporučuji. (Ministr: Zásadní, zarytý nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 95. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 89, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

A poslední pozměňovací návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP