Stenografický zápis 38. schůze, 24. září 2008


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec David Rath
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Karel Černý


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 592/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec David Rath
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec František Bublan
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec David Rath
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec David Rath
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jindřich Valouch
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Krátký
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Jan Klas
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Jan Kasal


8. Vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o základních registrech) /sněmovní tisk 598/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, a souvisejících smluvních dokumentů /sněmovní tisk 568/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec František Bublan


30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé, podepsaná dne 15. října 2007 v Lucemburku /sněmovní tisk 428/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Tomáš Dub


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Anna Čurdová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Ladislava Zelenková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Zgarba


33. Návrh na volbu kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Michael Hrbata
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Chytka


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 587/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec František Dědič


18. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Miloslava Vlčka, Michala Haška, Davida Ratha, Jaroslava Krákory a dalších na vydání zákona o zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví /sněmovní tisk 503/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec David Rath
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 15.10 hodin.)
(Přestávka na opravu hlasovacího zařízení byla dvakrát prodloužena, jednání pokračovalo v 15.45 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec David Rath
Poslanec Ludvík Hovorka


19. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Miloslava Vlčka, Michala Haška, Davida Ratha, Jaroslava Krákory a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec David Rath
Poslanec Jiří Carbol
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec David Rath
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jozef Kochan
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Dagmar Molendová
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Cyril Zapletal
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání skončilo v 17.42 hodin)


Přihlásit/registrovat se do ISP