(15.30 hodin)

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vidíte, já na rozdíl od vás uvažuji pozitivně, a nikoli negativisticky. Vy jste si vybral z těch dvou smyslů tohoto hesla to negativní, já jsem si vybral to pozitivní. V tom je mezi námi ten rozdíl. Mně kdyby někdo opravdu chtěl něco osladit, tak by to byl můj nepřítel, protože diabetici nesladí - to vy víte. Takže já jsem vždycky vnímal spíš to heslo a tam taky ta kostka cukru figuruje. My Evropě opravdu to naše předsednictví osladíme, to bude velmi příjemné, sladké, půvabné, hezounké. Škoda, že uvažujete jinak, a je to vidět i na vašem hlasování průběžně v této Sněmovně, kdy jste se dostali do opozice a fakticky vetujete všechny návrhy implementace evropských směrnic, které z Evropské unie přicházejí. Dokázal bych to dokladovat na celé řadě příkladů, ale nebudu to dělat, to bych zbytečně zdržoval.

Já musím říct, že uvažuji jinak. Už to, že osobnosti typu primabalerína londýnského baletu, typu akademik toho nejlepšího jména v České republice a další, kteří figurují v tomto spotu, dali své jméno ve prospěch prezentace České republiky a jejího předsednictví, by vám mělo naznačit, že nejenom tito lidé, ale i vláda české předsednictví myslí vážně. Navíc to heslo je velmi těžce přeložitelné do angličtiny a do jiných řečí, ten ekvivalent bude nepochybně jiný, a já vás upozorňuji, že to heslo může mít ještě pokračování a to bude ještě půvabnější. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zeptám se pana kolegy Votavy, zda chce vznést doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji. Pane premiére, na to lze říct pouze jediné. My to vám i vaší vládě také osladíme.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan premiér nebude reagovat. Desátou interpelaci prosím, aby přednesl pan kolega František Sivera. Týká se vývoje dlouhodobé nezaměstnanosti.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane premiére, snad všichni víme, že firmám, které působí na českém území, se dnes daří. Pozitivní důsledek to má ve stále zvyšujícím se růstu hospodářství a snižování nezaměstnanosti. Zatímco klesá nezaměstnanost, narůstá počet volných pracovních míst a dále vzrůstá počet lidí, kteří zde jsou zaměstnání ze zahraničí. Podle odhadů však desítky až stovky tisíc lidí pracují načerno, mnozí z nich jsou přitom registrováni na úřadech práce a pobírají sociální dávky. Sociální systém je tak dnes stále zneužíván. Firmy to trápí, protože hledají ať už nekvalifikované nebo kvalifikované pracovní síly a brzdí to dynamiku jejich rozvoje. Mnohým občanům se stále vyplatí dlouhodobě brát sociální dávky a nic je nenutí k aktivnějšímu přístupu řešit svoji životní situaci. Životu na dávkách před prací tak dává přednost stále ještě velké množství lidí. Z toho vyplývá, že na našem pracovním trhu to stále ještě nefunguje a s nastavením sociálního systému je nedostatečná motivace lidí hledat si a získávat práci.

Proto se na vás obracím, pane premiére, s dotazem, jaká konkrétní opatření vlády by měla motivovat nezaměstnané ke změně jejich chování na trhu práce.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Prosím o odpověď pana předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji za dotaz. Já tady nechci dělat laciná prohlášení o snížení nezaměstnanosti za poslední dobu v situaci, kdy je evidentní, že tento parametr v důsledku, dejme tomu, menší poptávky nebo nižšího počtu nabízených pracovních příležitostí se může o nějaké desetiny zhoupnout zpátky. Nicméně nezaměstnanost je skutečně - nebo zaměstnanost - je řešena množstvím nabízených pracovních příležitostí v závislosti na konjunktuře na nějakém prostředí; dlouhodobá nezaměstnanost vyžaduje daleko cílenější činnost, daleko cílenější zásahy jakékoli administrativy i legislativy.

Kroky vlády s cílem snižovat nezaměstnanost, především dlouhodobou, jsou samozřejmě v programovém prohlášení. Tím cílem, jak řešit dlouhodobou nezaměstnanost, bylo zvýšit motivaci lidí k rychlé změně jejich nepříznivé situace. Podle těch hesel, která tady velmi často cituje Petr Nečas: pracovat se musí vyplatit, musí to být lepší než nepracovat, musí být samozřejmě zájem na rychlém řešení té situace apod.

Zabránit nedůvodnému setrvávání v sociálním systému se dá pomocí parametrických změn a opatření, protože já připouštím, že jsou lidé, kteří pracovat nebudou nikdy, nebo jsou lidé, kteří se nedostanou z té sociální sítě tak jednoduchým způsobem, protože mají nějaký hendikep nebo prostě o jejich práci není zájem a jejich rekvalifikace je složitá.

Chci říct, že pokles počtu dlouhodobě nezaměstnaných v předchozích letech, než jsme přišli do vlády, byl pomalejší než pokles celkové nezaměstnanosti, která byla řešena právě konjunkturou a velkou poptávkou po zaměstnancích. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných naopak do roku 2006 dokonce rostl. Nejvyšší hodnoty dosáhl v červnu 2006, bylo to 43,8 %. K 30. červnu 2008 poklesl meziročně tento celkový počet nezaměstnaných z 370 000 na 297 000, to je zhruba o 20 %. U dlouhodobě nezaměstnaných evidovaly k 30. červnu 2007 úřady 159 000, to je 43 %. V červnu 2008 se tento stav snížil na 113 000, to je 37,9 %. Je evidentní, že podíl nebo počet dlouhodobě nezaměstnaných významně meziročně klesl, a zkusme se podívat, proč od těch 43 % od roku 2006 klesl a jaké jsou hlavní důvody.

Na ten trend mají samozřejmě vliv právě změny sociálního systému, které platí od 1. 1. 2008. Zpřísnily se podmínky pro osoby, které pobírají dávky pro osoby v hmotné nouzi, jsou dlouhodobě nezaměstnané, jejich aktivita k získání příjmu je nízká nebo žádná. Nepracují 12 měsíců, vycházejí tak pouze s částí existenčního minima. Mohl bych pokračovat.

Změny, které jste tady kritizovali. Tito lidé většinou přešli do pracovního poměru z poměru šedého nebo černého nebo z toho pobytu v té sociální síti, který pro ně byl atraktivní. Ta konkrétní opatření byla zvýšení čistých příjmů v zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů, zpřísnění výplaty dávek v nezaměstnanosti, taky v batohu v podstatě, zpřísnění postihování nelegální práce, zpřísnění podmínek pro příspěvek v hmotné nouzi a další opatření, která byla dána zákonem o zaměstnanosti. Musím říct, že vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v posledních letech je v tomto naprosto průkazný. Uchazečů v době nad 12 měsíců v červnu 2005 bylo 214 000, 2006 to bylo 197 000, 2007 to bylo 159 000 a 2008 - to znamená po těch opatřeních - za půl roku 113 000 osob. Tedy meziroční rozdíl je 37,9 %.

Já k tomu nechci dodávat nic jiného, že nedošlo k žádnému dramatu. Sociální síť pro ty, kteří jsou znevýhodněni, funguje nadále. Ale ti, kteří pracovat nechtěli a mohli, ti do práce ve velké většině šli. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Ptám se na případný doplňující dotaz. Nebude, proto můžeme přikročit k další interpelaci a já zvu k mikrofonu pana kolegu Miroslava Váňu, který má jedenáctou interpelaci. Prosím, máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane premiére, vaše vláda pracující pod taktovkou ODS prospívá dnes pouze 5 % těch nejbohatších, ale rozhodně vaše ODS neprospívá zbytku národa, těm 95 %, kteří to rychlé zbohatnutí musí velmi krvavě a krutě platit ze svých kapes, ze svých peněženek. Vaše ODS neprospívá ženám, a to zejména matkám samoživitelkám. Vaše ODS neprospívá ženám, protože ženy posílá do důchodu v 65 letech. ODS se ženám odměňuje tak, že jim sebrala porodné 17,5 tisíce a to jim zkrátila o plné 4800. Vaše ODS se odměňuje ženám tak, že jim výrazně krátí rodičovský příspěvek, který maminky pobíraly měsíčně do čtyrech let svých dětí, a to v částce 7,5 tisíce.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP