(18.20 hodin)

Poslanec Petr Bratský: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, je zřejmé, že jako každoročně si musíme vyslechnout určitý mix nesouhlasu, demagogie a upravených statistik od opozice. Je to každoročně, my jsme to dělali rovněž. Na ministrech je, tak jako před chvílí, aby oponovali a hledali některá čísla. Když jsem však vyslechl chvalozpěv bývalého ministra kultury a našeho kolegy pana Jandáka, tak jsem se rozhodl, že vám přece jen přečtu pár čísel, abychom si uvědomili, jak to tehdy a dnes bylo a je.

Tehdy jsem řekl: Projednáváme první čtení státního rozpočtu roku 2006, ze kterého na umění a kulturu po odečtení nákladů na církve má jít méně než polovina z 1 %, které bylo cílem kulturní politiky popsaným v článku 4 a schváleným vládou sociální demokracie v roce 1999 a v roce 2001 vládou znovu potvrzené. Připomínám, že to byly vlády sociální demokracie, které si tento cíl pro oblast kultury vytkly samy. Nejenže po šesti letech jsme kýženého jednoho procenta nedosáhli, navíc z původních 0,77 %, které byly ještě v roce 1999 Ministerstvu kultury k dispozici, klesáme hlouběji pod polovinu procenta.

Jenom připomínám některá čísla, která byla na jednotlivé položky: záchrana architektonického dědictví 331 mil., program kulturní aktivity 228 mil., regenerace městských a vesnických památkových rezervací a krajinných zón 178 mil., a mohl bych pokračovat, například na program podpory divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů 17,7 mil. To bylo v návrhu rozpočtu na rok 2006.

Loni jsem v této době četl - s jistou dávkou uspokojení, musím přiznat - asi toto: na kulturní služby a podporu živého umění vloni 221 mil., letos 648 mil., program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních orchestrů loni 19,7 mil., v letošním roce 81 mil., kulturní aktivity loni 185 mil., letos 496 mil., veřejné informační služby knihoven vloni 15 mil., letos 70 mil., záchrana a obnova kulturních památek v loňském roce 372 mil, letos 953 mil. To byl, prosím, loňský návrh letošního rozpočtu pro rok 2008.

Pan ministr upřesnil před chvílí, že rozpočet Ministerstva kultury bude fakticky vyšší oproti loňskému roku o 31 mil., tedy oproti roku 2005, kdy na ministerstvu seděl náš pan kolega Jandák, to bylo o 2,2 mld. více, oproti roku 2006 o 2 mld. více.

Musím tedy v této chvíli jenom konstatovat, že na rozdíl od vlády tehdejší, o které jsem říkal zde veřejně, že je vládou nekulturní, že pan ministr se o resort stará dobře a vláda je kulturní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Další přihláška je od pana kolegy Petra Wolfa, poté od pana poslance Vlastimila Tlustého. Pan kolega Petr Wolf má nyní slovo.

 

Poslanec Petr Wolf: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, zazněla zde velká témata kritiky na rozpočet. Já bych se chtěl zmínit o něčem menším, nicméně si myslím velmi důležitém, a to právě v této době.

V kapitole Ministerstva zahraničních věcí jsem nezaznamenal položku určenou na ekonomickou diplomacii. Chci upozornit, že Česká republika je exportní ekonomika, tedy jsme země závislá na exportu. Proto je třeba posílit právě tuto oblast, právě ekonomickou diplomacii, podpořit naše podnikatele, a to především na tzv. východních trzích. Na zahraničním výboru na to neustále upozorňujeme a myslím si, že máme již nějaké výsledky, nicméně bez financí to nejde. Východní trhy jsou právě ty trhy, odkud jsme po roce 1990 vyklidili pozice, které záhy vyplnily západoevropské a americké firmy. Tato problematika je zvláště v období globální krize, která nás více či méně zasáhne, o to důležitější, a proto je potřeba tuto položku napravit, tuto položku naplnit jistou finanční částkou. Podklady pro to jistěže dodá Ministerstvo zahraničních věcí. Je mi líto, že tady není příslušný pan ministr.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Wolfovi. Nyní má slovo pan poslanec Vlastimil Tlustý a po něm je zde zatím poslední přihláška od místopředsedy vlády Petra Nečase.

S faktickou poznámkou se hlásí ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Faktická poznámka s přednostním právem, takže možná bude delší.

Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěl reagovat na to, o čem tady teď hovořil pan poslanec Wolf. Chtěl bych ho ubezpečit, že na podporu exportu, zejména do teritorií jako je Rusko a bývalé státy Sovětského svazu, jihovýchodní Asie, myslíme a že připravujeme celý balíček opatření, který počítá i se zvýšeným financováním konkrétních kroků. Například se o 70 mil. Kč příští rok zvýší z Ministerstva průmyslu a obchodu financování příspěvků na zahraniční veletrhy a výstavy, což podnikatelé velmi kvitují. Už loni, letos a příští rok opět vláda zvýší základní kapitál České exportní banky o dvakrát 150 mil. Kč, což zase rozšíří možnosti financování. Spolu s Českou exportní bankou připravujeme balíček předexportního financování pro malé a střední podniky. A možná nejdůležitější změna, která je legislativní - připravujeme rozšíření možnosti zvýhodněného úvěrování, které dnes poskytuje Česká exportní banka, také na ostatní banky, což zase zvýší možnosti dlouhodobého exportního financování do těchto lokalit a zvýší komfort exportérů.

Jsme si vědomi toho, že toto jsou trhy, které jsou pro nás velmi perspektivní. Řeknu dvě čísla. Zatímco export do zemí západní Evropy za 8 měsíců letošního roku vzrostl asi o necelá 4 %, tak export do Ruska vzrostl téměř o 30 % a předpokládáme, že tento trend bude pokračovat i do dalších destinací. Takže na to myslíme.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Ještě faktická poznámka - pan kolega Wolf.

 

Poslanec Petr Wolf: Pane ministře, já to kvituji s povděkem, nicméně tady jde právě o tu položku Ministerstva zahraničních věcí, tady jde o obchodní rady, aby tam vytvořili zázemí tomu, co vy děláte. To je úplně v pořádku, ale u Ministerstva zahraničních věcí toto chybí.

To je všechno, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím nyní pana poslance Vlastimila Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vládo, dámy a pánové, já jsem se přihlásil podruhé do rozpravy, a to se značným časovým odstupem, protože jsem nechtěl přijmout emotivní tón vystoupení pana premiéra. Chtěl bych se pokusit v atmosféře, která, chápu, že je - mírným slovem - přecitlivělá, popsat, co je stabilizace a co je destabilizace. Jenom tak pro pořádek.

Já rozumím tomu, že leckdo je tady oslněn volebním vítězstvím a leckdo jiný je naopak oslněn volební porážkou, jsou to oslnění silná a neočekávaná, nicméně i v takto oslněné atmosféře by přece jenom mohl zbýt prostor pro fakta, realitu a zdravý rozum.

Ještě nikdy v této Poslanecké sněmovně za trvání České republiky nebylo otevřeně vládou Parlamentu sděleno, že je známo, že má být hlasováno o nepravdivých údajích ve státním rozpočtu. To je novinka dnešního dne. Ještě nikdy žádný premiér, ministr financí a guvernér Národní banky - a teď si, prosím, nehrajme na slovíčka - otevřeně či mezi řádky neoznámili před hlasováním o rozpočtu v prvním čtení, že všichni v této zemi vědí, že ta čísla nejsou pravda. To je poprvé. - Ne, to je poprvé! - Kolega Doktor kroutí hlavou. - To je poprvé, co všichni víme, že tady leží rozpočet, který nemá pravdivé příjmy. Není tady nikdo, kdo by to zastíral. Jindy to aspoň někdo zastíral, i když stejně všichni věděli, že to není pravda, to je korektní doplněk, tehdy to aspoň někdo zastíral, dneska to nikdo nezastírá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP