(9.10 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Nyní zahajuji hlasování s pořadovým číslem 48 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem ministra vnitra. Kdo je proti? Děkuji.

Z přihlášených 152 poslankyň a poslanců pro návrh 141, proti nikdo. I tento návrh, tato úprava byla schválena.

 

Dále nás žádá ministr zdravotnictví pan Tomáš Julínek o pevné zařazení bodu 34, sněmovního tisku 575, na středu 22. října po skončení 40. schůze. Tak tento návrh bezpochyby neplatí, takže se dotáži nikoli pana ministra Julínka, který je z dnešního jednání omluven, ale bezpochyby někoho ze zdravotního výboru nebo z poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, jestli mají informaci od pana ministra Julínka, kam tento bod alternativně je možné zařadit.

 

Bod 34, sněmovní tisk 575. Jestli nemáme žádné instrukce, tak si dovolím navrhnout zařazení tohoto bodu na středu 29. října jako pátý a šestý bod odpoledního jednání.

Jestli proti tomuto není námitek, zahajuji hlasování s pořadovým číslem 49 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 154 poslankyň a poslanců pro 124, proti nikdo. I tento návrh byl schválen.

 

Ministr zemědělství Petr Gandalovič nás požádal o pevné zařazení bodu 31, sněmovního tisku 562, na čtvrtek 30. října jako první bod po písemných interpelacích, tedy v 11 hodin. A dále bodu 53, což je sněmovní tisk 555 na pátek 31. října jako první bod po bloku třetích čtení.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 50. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přihlášených 154 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 10. I tento návrh byl schválen.

 

Nyní poslední z žádostí ministrů, tedy žádost ministra zahraničních věcí pana Karla Schwarzenberga o pevné zařazení bodů 83, 99, 85, 71 a 70, tedy sněmovní tisky 579, 628, 586, 449 a 423, na středu 29. října jako první až pátý bod odpoledne, což v tuto chvíli neplatí, a bude to šestý až jedenáctý bod odpoledne.

O tomto pevném zařazení rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 51, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s tímto zařazením. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 157 poslankyň a poslanců pro návrh 139, proti 2. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhy na změnu programu, tak jak o ně žádáte nyní. První vystoupí pan poslanec Marek Benda. Pane poslanče Bendo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, já si dovolím navrhnout pevné zařazení čtyř bodů na dnešek, a to bodu 10, sněmovní tisk 595, novela trestního řádu, bod 11, sněmovní tisk 596, insolvenční zákon, bod 13, sněmovní tisk 443, trestní řád, a bod 20, sněmovní tisk 478, občanský soudní řád. Všechno jsou to druhá čtení a navrhuji, aby byly zařazeny po již pevně zařazených bodech dnes.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Je to šest až jedenáct.

Dalším přihlášeným - nejdřív předneseme návrhy, potom rozhodneme v hlasování. Dalším přihlášeným je paní doktorka Molendová. Prosím.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Paní předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Já bych vás poprosila na žádost pana ministra o zařazení bodu vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, jako další pevný bod po již pevně zařazených bodech na dnes. Je to bod č. 24, tisk 533.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dnes po pevně zařazených bodech, tzn. dvanáctý až další.

Další pan poslanec Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP