(9.20 hodin)

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji Lubomíru Zaorálkovi, že tu diskusi takto otevřel, protože chci vystoupit se zcela opačným názorem ze stejných důvodů.

Myslím, že je zcela evidentní, že minimálně rok a čtvrt víme, že budeme ve Sněmovně projednávat, pokud budou podepsány, dvě hlavní smlouvy, které jsou nutné k tomu, abychom vůbec mohli hlasovat o umístění americké přítomnosti na českém území. Já naopak na závěr svého vystoupení navrhnu, abychom zařadili bod 97 a 98 jako první a druhý bod dnešního jednání, abychom se vůbec dostali přes toto první čtení, které u těchto smluv je naprosto standardní, a abychom měli možnost standardním způsobem v jednotlivých výborech a tělesech k tomu určených tyto body konečně seriózně projednávat.

Současně signalizuji, že navrhnu, abychom prodloužili lhůtu projednávání o 60 dnů, abychom respektovali i jeden ze závěrů Lubomíra Zaorálka v jeho řeči, tedy abychom se dostali s případným schvalováním těchto smluv až za inauguraci a jasnou americkou pozici v této věci. Vůbec nebude vadit, když se budeme nyní následující čtyři měsíce touto materií ve výborech zabývat tak, abychom byli připraveni v případě potřeby tyto smlouvy ratifikovat.

Navrhuji tedy, abychom bod 97, sněmovní tisk 621, a bod 98, sněmovní tisk 622, zařadili jako bod 1 a 2 dnešního jednání před pevně zařazené body, s tím, že jsem signalizoval žádost o prodloužení lhůty pro projednávání o 60 dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. Nyní vystoupí pan místopředseda Filip. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Dále se připraví pan poslanec Hink, Václav Exner a Jiří Dolejš. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, paní a pánové. No, já myslím, že tady po řeči pana premiéra je docela jasno. Jsem přesvědčen, že to byl velký argument pro vyřazení z této schůze, to, co on řekl. Za prvé: Naši poslanci byli schváleni na cestu, na kontrolu voleb do Spojených států amerických a měli by na ni odletět zítra. Myslím, že by bylo pro Sněmovnu velmi důležité, aby konkrétní poslanci ODS, ČSSD, KSČM informovali Poslaneckou sněmovnu ještě před tím projednáváním, jaká byla nálada v těch volbách, jestli byla pro tu úzkou skupinu, jak říká pan místopředseda Zaorálek, nebo jestli to byl zájem celých Spojených států amerických. Jistě se s občany Spojených států při kontrole voleb sejdou.

Podporuji vyřazení toho bodu, a pan premiér, když řekl, že je možné, abychom prodloužili lhůtu k projednávání o dalších 60 dnů, jistě pochopí, že Poslanecká sněmovna by ráda projednala ve středu dopoledne například třetí čtení, což má v jednacím řádu, a pokračovala tak v jednání. Podle mého soudu důvod, který tady řekl pan předseda vlády, není pravdivý. Není pravdivý. Jestliže má Česká republika přinést pro současnou americkou administrativu důkaz našeho přátelství a pomoci tak jedné skupině ve volbách, já jsem proti a budu hlasovat pro vyřazení toho bodu z této schůze.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní vystoupí pan poslanec Hink. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Hink: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, pánové, dovoluji si vás požádat o přeřazení bodu 109, sněmovní tisk 507, a to z důvodu, že nebyly splněny lhůty, poněvadž tento sněmovní tisk byl rozeslán v pondělí 27. října v 11.45 hodin. Proto si dovoluji požádat o jeho přeřazení na pátek 31. října jako první bod v bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan předseda Severa. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, klub KDU dopoledne jednal o možnosti zařazení bodů projednávání radaru. Každopádně jsme si vyhradili požadavek, který má i opozice, aby se konečně o těch věcech odborně a politicky začalo jednat. To znamená prodloužení lhůty je pro nás zásadní věc, souhlasíme s tím, že dostatek času na projednávání je třeba. A za předpokladu, pokud bude tato lhůta prodloužena, klub KDU podporuje tento názor na zařazení a projednávání. Každopádně nechceme čekat ani na stanovisko z Ameriky, ani na stanovisko z jiných zemí. Jsme suverénní země a věřím, že odborně a technicky, na odborných seminářích a konferencích, o tom budeme jednat a dospějeme k nějakému výsledku. To znamená jsme pro zařazení a potom pro dostatek času na jednání o obsahu této smlouvy.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji pane předsedo. Nyní se o slovo přihlásil pan předseda Kováčik, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Přeji vám, paní a pánové, dobrý den. Já si myslím, že není třeba čekat na stanoviska, tu jak dopadnou volby, tu jak se dohodnou tam či onde ve Spojených státech, nebo na odborníky jiného typu, nebo dohodnou-li se Spojené státy s Moskvou, jak tady zprava slyším, protože je to také jedna z variant, o kterých je slyšet. Ale zásadní je počkat na to, jak se k tomu problému vyjádří občané. Já si pořád myslím, že jde o problém, o téma, které nikdo z nás nesliboval ve volební kampani do Sněmovny, že to je téma zásadní, které vyžaduje, aby o tom rozhodli občané. A proto si myslím, že - ne dřív projednávat tyto body než poté, co občané rozhodnou, případně kladně, v referendu. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji pane předsedo. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, navrhuji zařazení nového bodu, a to druhé čtení tisku 606. Je to tisk, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury, a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací. Minulý týden jsme rozhodli o přednostním projednání tohoto bodu. Ta přednost byla zdůvodněna potenciálním umístěním úřadu spojeným s Evropskou kosmickou agenturou v České republice. Naléhavost tohoto jednání trvá a doufám, že ji podpoří i Sněmovna.

Navrhuji zařazení tohoto bodu za bod 125 navrženého programu. Také bych chtěl zopakovat, že bod není problémový. Jednání zahraničního výboru o této problematice bylo bezproblémové a lhůty jsou dodrženy.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan ministr Gandalovič.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená Sněmovno, dovolte, abych také požádal o zařazení pevných bodů, a to na pátek. Po pevně zařazeném bodě 109 bych prosil zařadit body: 107 - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156, o hnojivech, 120 a 121, to jsou novelizace zákonů o katastru nemovitostí.

Takže ještě jednou opakuji: prosím za pevně zařazený bod 109 zařadit body 107, 120 a 121. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásil pan ministr Nečas. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, je to sněmovní tisk 533, chtěl bych požádat o zařazení možnosti třetího čtení, to znamená zařadit třetí čtení sněmovního tisku č. 533 jako nový bod 100 na začátek bloku třetích čtení, a pevné zařazení tohoto bodu na pátek tohoto týdne za pevně zařazený bod 2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP