(14.40 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Berme to, že to je určitý kolorit toho volebního roku. Může to být určitý mediální styl, který se neopírá o politickou realitu. Z médií by se mohlo zdát, že celá Evropská unie je proti nám. Ale opak je pravdou. Na své tiskové konferenci nás podpořil Jouyet, jednoznačně Erhard Busek v dnešním tisku varoval (předsedající upozorňuje na čas), že je nebezpečné dávat menším zemím najevo, že nemají nárok, atd.

Já se omlouvám, ta otázka je natolik široká, že jsem nezvládl ani odpovědět v tom stanoveném čase.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím, pan místopředseda Sněmovny má možnost doplňujícího dotazu v délce jedné minuty. Na odpověď potom bude čas dvě minuty. Prosím tedy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane premiére, úkol zvládnout české předsednictví by byl těžký i pro exekutivu, která šlape jako hodinky. Vy potřebujete exekutivu, nebo tato země potřebuje exekutivu, která vládne, která je schopna fungovat jako tým, který táhne za jeden provaz. Výroky pana prezidenta, které jste zmínil, který mluví ve světě o tom, že to předsednictví není významné pro Českou republiku, to je něco, co sotva může pomáhat k zvládnutí toho úkolu.

Co hodláte ale dělat s tím, že prezident republiky takovýmto způsobem snižuje a shazuje vlastně význam českého předsednictví a naší role v něm? A zároveň - víte, vy jste sice dělal inspekci po ministrech, které jste svého času vychválil, nicméně dnes by měli ministři všichni jezdit po zemích Evropské unie a každý z nich být co nejaktivnější, být možná víc venku než tady. Ale vy zároveň mluvíte o obměně svého kabinetu. Jak bude ten tým pracovat, když se zároveň mluví o změnách, ke kterým v něm má dojít, a když celá exekutiva působí velmi nestabilním dojmem? (Předsedající upozorňuje na čas.)

Mně připadá, že tohle je prostě předpoklad, bez kterého se nedá předsednictví zvládnout. A jak vy vytvoříte jednotný tým z této vlády?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní je prostor pro odpověď na doplňující dotaz a tento prostor má předseda vlády a k tomu má dvě minuty.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já bych mohl odpověď protiotázkou. Co hodláte dělat vy s tím, co říká prezident České republiky? Protože to je stejný problém české vlády jako českého parlamentu.

Já nevidím žádné problémy s tím, že by krajské volby měly ohrozit jakýmkoliv způsobem stabilitu vlády před českým předsednictvím. Vy přece dobře víte, že na každém ministerstvu je připraven celý tým lidí. Případná změna ministra, pokud bude dobře jazykově připraven, a to bude moje základní podmínka, vedení ministeria neohrozí. Musím říct, že v tomto já vidím ten nejmenší problém.

To, co potřebujeme, je konstruktivní opozice a záleží na tom, jestli opravdu se dohodneme na spolupůsobení v českém předsednictví, když se dohodneme na tom, že jsme schopni se podílet společně na tomto projektu, protože je v zájmu České republiky, nikoli pravice, středu či levice, koalice či opozice, jakým způsobem se na tomto předsednictví bude profilovat. Je to problém České republiky a já si v žádném případě s pověstí České republiky nemíním zahrávat.

Takže já ten problém nevidím v personální oblasti. Ministři jsou velmi dobře připraveni, a pokud dojde k nějaké personální změně u tohoto jednotlivého postu, tak toto bude jeden ze základních kvalifikačních předpokladů, aby ten tým fungoval tak, jak funguje doposud.

Jinak všichni ministři jezdí na ministeriády a jsou velmi aktivní. Já vám klidně dodám seznam, bude impozantní.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu předsedovi vlády za tuto odpověď.

Dostáváme se k druhé interpelaci. Tu vznáší paní poslankyně Dagmar Molendová a tato interpelace se týká poplatků ve zdravotnictví. Prosím paní poslankyni, aby využila své dvě minuty ke vznesení interpelace. Po ní bude hovořit pan poslanec Ivan Ohlídal.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Dobré odpoledne. Vážený pane premiére, interpeluji vás ve věci poplatků ve zdravotnictví. Často se setkávám s otázkou, jak se zlepšila zdravotní péče o naše občany. Zlepšila se péče o těžce nemocné, a to nejen o pacienty s nádory nebo o ty, kteří čekají na endoprotézy? Ale i pro závažné život velmi znepříjemňující a omezující onemocnění, kterým se tolik pozornosti nevěnuje.

Já se ptám: Zvýšil se počet nemocných s roztroušenou sklerózou léčených nejnovějšími léky? Zvýšil se počet nemocných s osteoporózou, které využívají komplexní terapie? Zvýšil se počet pacientů s Crohnovou chorobou, kteří mohou profitovat z nejmodernější terapie? Zvýšil se počet nemocných Bechtěrevovou chorobou léčených nejmodernějšími postupy? Zvýšil se počet žen s karcinomem prsu, které mohou profitovat z moderní komplexní terapie, která jim umožní žít dále plnohodnotný život?

Já vám děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Molendové za její interpelaci. Pana předsedu vlády prosím o odpověď na ni. Znovu jenom zopakuji, že dle jednacího řádu tato odpověď nesmí přesáhnout pět minut.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji za tu otázku. Přestože se poplatky staly předmětem předvolebního boje, a mohly dokonce ten volební výsledek ovlivnit, tak já si myslím, že je velmi důležité, abychom hledali fakta, abychom se bavili o výsledcích, a nikoli o poměrně účelové populistické rétorice.

Samozřejmě že to, co jsme uváděli, a to, co se občané v této volební kampani nedozvěděli, tak mimo jiné díky poplatkům se zvýšil počet nikoliv samozřejmě nemocných, ale léčených pacientů s roztroušenou sklerózou, a to o 18 % proti roku 2007. To je jeden ze základních údajů. A takových mohu uvést celou řadu a taky je uvést chci.

Z 2616 pacientů s roztroušenou sklerózou to je v letošním roce už 3085 pacientů, kteří budou tímto způsobem léčeni. A je to výsledek samozřejmě poplatků. U dalších onemocnění, u osteoporózy je to nárůst o 25 % z 200 na 250, u Crohnovy choroby o 45,5 % z 550 na 800, u Bechtěrevovy choroby je to ze 134 pacientů na 250, u nádoru prsu je nárůst 124 %.

Pokud někomu tato čísla nestačí, tak doporučuji to vysvětlovat těm nemocným ženám, těm nemocným mužům, kterých se přesně tyto choroby týkají. To shrnutí - a pořád ještě jsme v tom roce, kdy to zkoušíme, od 1. ledna by měly platit, pokud, řekl bych, s laskavým svolením opozice schválíme ty změny u poplatků a budou osvobozeny děti do šesti let, bude snížen limit spoluúčasti pro děti do patnácti let o 40 % a další opatření, která jsou v návrhu zákona 48, který bude projednáván ve Sněmovně. Tak už dnes se dá říct, že poklesly zbytné návštěvy v ordinacích, zkrátila se doba hospitalizací. Je více peněz na léčbu vážně nemocných, jak jsem uvedl, a regulační poplatky významným způsobem zpřístupnily moderní léčbu. Ten jev, který jsme mohli pokládat zkraje za náhodný, se ukazuje jako stabilní a vytrvalý.

V oblasti spotřeby léků trvá efekt snížení výdajů na levné léky - aspirin, paralen - který umožnil zdravotním pojišťovnám zlepšit přístup ve specializovaných centrech. Regulační poplatky plní svůj účel, protože uspořily v českém zdravotnictví 3,4 miliardy korun. To jsou ty třicetikoruny, kterými jste vyděsili penzisty a další občany České republiky, které jdou na jejich specializovanou péči a na péči o ně v centrech této péče a nákladnou léčbu s dlouhými čekacími lhůtami a seznamy, které tady byly obvyklé. Regulační poplatky samozřejmě umožňují přesměrovat peníze k potřebnějším pacientům v rámci struktury plátců poplatků, kteří v tom daném roce využívají jak nákupu léků nebo užívání léků, tak ambulanční léčby.

Chci říct, že ty vlivy nebo ty dopady jsou celkem jednoznačné. A o co já mám největší obavu, abychom při té diskusi s vaničkou nevylili i dítě, abychom při rušení poplatků nezrušili ochranný limit, který tím pádem možný nebude, protože je to finančně vybalancovaný systém. I tento limit chrání především chronické pacienty, pacienty trpící více chorobami. Ochranný limit jenom v prvním pololetí překročilo 1306 pojištěnců, bylo jim vráceno v průměru 2000 korun. Za celý rok to budou desetitisíce. Jak jim budete vysvětlovat, že mají platit více než 5000, v některých případech až 20 000 ročně za nákladnou léčbu?

Nebyl nikomu znemožněn přístup k potřebné zdravotní péči. Vytvořily se úspory, které mohou být využity pro skutečně potřebné pacienty. Je více času na těžké pacienty. Ten limit samozřejmě chrání chronicky nemocné. A poprvé máme k dispozici data, která nám umožňují celý systém za prvé monitorovat a za druhé identifikovat problematické body, problematické skupiny občanů, nemocných, pacientů a směřovat k nim specializovanou cílenou péči.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP