(14.50 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Já se domnívám, že to, co se stalo ve volbách, mohlo pomoci k vašemu volebnímu vítězství, ale já vás žádám, abyste při diskusích o této materii přestali používat ideologické brýle, zamysleli se nad tím, jaký je vlastně smysl toho všeho, komu to slouží a komu to prospívá.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane premiére, uplynul limit, děkuji vám za tuto odpověď paní poslankyni. Paní poslankyně Molendová má možnost vznést doplňující dotaz a jednu minutu na něj.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Ani ne tak dotaz jako poděkování. Já jako onkolog děkuji minimálně za ženy s karcinomem prsu, minimálně za to, že před pololetím se nemusím třepat o to, jestliže pacientce podám lék, že už ho pak nebudu moci dále podávat, protože jsem překročila limit stanovený Ministerstvem zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tím jsme skončili druhou interpelaci, kterou vznášela paní poslankyně Dagmar Molendová.

Můžeme se věnovat interpelaci třetí. Tu vznáší pan poslanec Ivan Ohlídal na premiéra České republiky ve věci financování vysokých škol v České republice. Jenom upozorním, že čtvrtou interpelaci, která bude následovat, vznáší pan poslanec Jiří Petrů.

Nyní má slovo pan kolega Ivan Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane premiére, za vaší vlády se neustále zhoršuje finanční situace českých veřejných vysokých škol. Takzvané podfinancování těchto škol stále roste a roste. Dokazuje to i skutečnost týkající se státního rozpočtu na rok 2009. I když z roku 2008 na rok 2009 vzroste počet studentů na českých veřejných vysokých školách o 4 %, tak dostanou méně finančních prostředků ze státního rozpočtu než loni. Když to srovnáme například s rokem 2007, tak průměrná částka věnovaná ze státního rozpočtu na jednoho studenta veřejných vysokých škol v České republice klesne nominálně v roce 2009 o 6 % a reálně dokonce o 12 %. Reálně - to je tehdy, když se započítá inflace. Znovu poklesne podíl HDP věnovaný vysokým školám. Stručně řečeno, vysokým školám v roce 2009 budou scházet 2,5 miliardy na financování provozu svého studia. To znamená, že velká část studentů nebude na těchto veřejných vysokých školách financována ze státního rozpočtu.

Toto všechno, co říkám, je v hrubém rozporu s vašimi sliby, které jste dříve a víceméně i v současnosti předkládal české veřejnosti. Já se vás, vážený pane premiére, ptám, co s tímto neblahým stavem hodláte činit, protože tento neblahý stav je velkou škodou na budoucnosti tohoto státu i tohoto národa. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Ohlídalovi. Na řadě je odpověď předsedy vlády na tuto interpelaci. Pane premiére, vašich pět minut.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já se v úvodu, přestože si pana poslance Ohlídala vážím, musím ohradit proti velmi hrubému napadení, kterého se dopustil při interpelaci minulý týden, protože se hluboce mýlí. Já nejsem ani arogantní, ani nechybím na interpelacích více než mí předchůdci. Jenom pro pořádek: Jiří Paroubek měl během svého premiérského funkčního období interpelace 20krát, omluvil se 6krát, což je 30procentní neúčast premiéra Paroubka v té době. Mirek Topolánek měl interpelace 25krát, 6krát byl omluven, to je 24procentní omluvená neúčast premiéra Topolánka. Já bych byl rád, kdybyste příště, až budete hodnotit moji aroganci a moji neúčast na interpelacích, vycházel ze skutečných faktů, a nikoliv z domněnek. To je za prvé.

Domnívám se, že vycházíte z velmi nepřesných a neplatných údajů. Rozpočet vysokých škol bez vědy a výzkumu - který je výrazně vyšší než jiná léta, to snad přiznáte - a spolufinancování evropských programů činí podle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok 24 miliard 792 milionů 200 tisíc Kč. Z toho je více než 22 miliard na činnost vysokých škol a 2,8 miliardy zhruba na investice v rámci programu reprodukce majetku.

Současný návrh rozpočtu vysokých škol na rok 2009, který vláda předložila do Parlamentu, umožní, aby normativní část rozpočtu téměř zůstala ve výpočtových jednotkách, čili nominálně na téže úrovni jako v roce 2008. Dosáhne se toho samozřejmě za stanovení velmi tvrdé podmínky, že počet přepočtených studentů, takzvaných přepočtených studentů, vstupující do výpočtu byl velmi omezen, započten bude průměrný meziroční nárůst jen 3,5 % studentů. Celkový počet studentů na veřejných vysokých školách, jak jste uvedl, stoupne zhruba o 4 %, a to i za předpokladu, že školy dodrží omezení, že do prvních ročníků bakalářských studií a dlouhých magisterských studií zapíší maximálně takový počet studentů jako v roce 2008. Toto omezení nelze aplikovat na výpočet stipendií atd. a to vy samozřejmě víte. Veřejné školy předpokládají, že počet studentů stoupne o 4,7 %. Soudě podle minulých let se jedná o údaj nadsazený.

Rozvojová část rozpočtu zůstává na úrovni roku 2008. Celkem se předpokládá, že částka připadající na jednoho studenta z rozpočtu vysokých škol, mimo programy reprodukce majetku, bude nejvýše stejná jako v roce 2008. Pokud nebude rozpočet vysokých škol pro rok 2009 stačit, aby alespoň nominálně kryl všechny ukazatele, bude upravena, tedy snížena, ta část rozpočtu, která závisí na počtu studentů absolventů a která činí asi 80 % celkové projednávané částky rozpočtu vysokých škol. Přesná data budeme znát 20. listopadu. Do té doby není možné tento rozpis provést. Předpokládáme, že bude snížena jednotková sazba - jako první krok - přiřazená k jednomu absolventovi, v roce 2008 to bylo 10 315 Kč, na druhém místě pak nepatrně sazba přiřazená k jednomu přepočtenému studentovi, takzvaný základní normativ, který byl zhruba 34 300 Kč. Pokud by se ukázalo, že v důsledku menšího meziročního nárůstu počtu studentů je možné některou položku navýšit, pak na prvním místě to bude stipendium pro doktorandy.

Kdybych měl rozdělit ten rozpočet na čtyři základní části, tak normativní financování podle počtu studentů absolventů je 80 % celku, sociální záležitosti, stipendia pro doktorandy, sociální atd., tíživé situace, ubytovací stipendia, dotace na menzy 10 %, rozvoj vysokých škol 7 %, mezinárodní aktivity, vzdělávací politika 3 %, což se neliší od minulých let.

Znovu opakuji, že toto je bez částek, které jdou na vědu a výzkum, které jsou výrazně vyšší a nezahrnují samozřejmě ty programy strukturálních fondů, které směřují do vysokých škol a kde ty částky jsou daleko vyšší, než jsme měli v těch strukturálních fondech, čerpání 2004 až 2006 - a vy to dobře víte.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane premiére. Pan kolega Ohlídal má možnost vznést doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane premiére, o první části vaší odpovědi nebudu hovořit, to je diskuse na jiné téma. Vrátím se k vlastní podstatě mé interpelace.

Pokud říkáte, že vycházím z nepřesných údajů, tak musím konstatovat, že potom ty nepřesné údaje zveřejňujete vy, vaše vláda. Protože já jsem vycházel z toho materiálu o státním rozpočtu na rok 2009, který byl předložen do prvního čtení, a navíc musím konstatovat, že ke stejným závěrům došla i Konference rektorů českých veřejných vysokých škol, a že dokonce toto stanovisko podpořili zvláštním prohlášením na svém jednání ve Křtinách někdy na začátku září tohoto roku. Doslova tam na vás, na vládu, útočí a jasně formulují to, že českým vysokým školám v roce 2009 budou chybět finanční prostředky, a to v mezích a v číslech zhruba stejných, jako jsem uváděl já.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl doplňující dotaz pana kolegy Ohlídala a na něj odpoví pan předseda vlády ve lhůtě do dvou minut.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já to řeknu jako repliku, protože nemám tolik prostoru. V současné době se projednává Bílá kniha terciárního vzdělávání, která řeší celou řadu problémů, s kterými se terciární vzdělávání potýká. Teď nechci mluvit o tom, v jakých částech, jestli se to týká sociálních stipendií, zabezpečení studentů, managementu škol, posílení fakticky autonomie škol apod. Nicméně jedna z věcí, která tam musí být diskutována, a na tu diskusi jsem připraven, je, že každý typ studia - a každý typ studia, tím myslím bakalářské, magisterské, doktorandské - a každý typ školy má samozřejmě už dnes částečně diferencovaný normativ. Tato diskuse musí pokračovat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP