(12.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím pana poslance Václava Šlajse. Jinak vás odhlásím, poprosím o novou registraci.

Hlásí se pan poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, já se omlouvám, já myslel, že pan zpravodaj bude ještě hovořit. Já mám také pár slov.

Musím hned na počátku říci, že, ohledně střetu zájmů, nevlastním radar, nemám žádnou firmu, která měří rychlost, radary na měření rychlosti jako řidič mám rád asi stejně jako Vojtěch Filip obranný radar v Brdech. Přesto musím pár slov říci, protože to, co se tady připravuje, je dle mého soudu výsměch. Není to dobře připravené a to co, zástupci státní policie v případě velkých měst připravili, se dá jedním slovem nazvat: vykašlali jsme se na malé obce. Není to dobrý návrh a já řeknu proč. A navíc podporuje korupci.

Jenom krátce shrnu, jaký stav byl dříve. Dříve měřila rychlost policie státní, policie městská a nestátní certifikované subjekty. A všechny tyto subjekty, policie městská i obecní i nestátní, měřily na základě toho, kde si je obce nebo příslušný nadřízený určil, tak měřily rychlost. Certifikované subjekty byly zavázány tím, že je jednotlivé obce instruovaly, kde chtějí rychlost měřit. Stalo se to, že po zpřísnění bodového systému bylo změřeno pár osob, které to nesly těžce, nevím, jestli to byli zrovna poslanci, ale hned bylo zle. Po úpravě zákona dneska je pouze možnost, aby měřila rychlost policie státní.

To, co dneska navrhujeme, a tu úpravu, kterou chceme schválit, tak nastane následující: rychlost bude měřit policie státní, fajn, výborně, nicméně říkám, nedostatek lidí vám potvrdí mnozí starostové malých obcí, že vidět dopravního policistu měřit rychlost v některých malých obcích, to je jako potkat yettiho. (Veselost v sále.) Dále bude měřit rychlost ve městech městská policie. Opět říkám fajn. Výborně, to znamená velká města, která mají městskou policii, to mají vyřešeno, a to, co tady bylo řečeno, že na základě smlouvy bude obecní policie měřit rychlost v jiných obcích, tak je také velký nesmysl, protože se zeptejte, kolik má obecní policie volných strážníků, jaká je ochota starostů tyto strážníky půjčovat, navíc problematika jednotlivých oblastí, za které strážníci odpovídají, jejich možnost přesahu je také velmi složitá. To znamená v malých obcích, kde nemají obecní policii, kde je průtah obcí, ten průtah se dlouho nestane obchvatem, protože nejsou peníze, tak tyto obce jsme odepsali, tyto obce nemají možnost měřit rychlost a nemají možnost ani nějakým způsobem si regulovat, dejme tomu technickými překážkami na silnicích, tu rychlost, protože na určitých silnicích vyšších tříd to možné není.

Teď řeknu nějaké statistické údaje, velmi krátce, abyste věděli, proč si myslím, že to je závažné i z hlediska korupce. Když řeknu, že v průměru z 30 přestupků jsou zhruba tři přestupky páchány přímo příslušníky policie, to znamená zhruba 10 % přestupků páchá příslušník policie, tak už z toho je jasné, že se ne úplně hodí, aby rychlost měřily další subjekty. Dále do toho nezahrnuji další množinu, které se to týká - příslušníci armády, hasiči, soudci, členové bezpečnostních služeb, poslanci, senátoři, starostové, primátoři. Pokud bych to sečetl, dostávám se na číslo zhruba 22 % přestupků. Co se děje? Všichni vědí, že policie tento problém měření rychlosti dostatečně nevyřeší, nehledě na to, že jak říkám, sami se dopouštějí přestupků, jezdí v místech rychleji, než je dovoleno, a místo toho, aby potom byli potrestáni, tak ani nezastaví, pouze ukazují z okénka služební průkaz a je jim to prominuto.

A další absurdita, na kterou chci ukázat, že to, co připravujeme, je nesmysl. Dám vám příklad. Obecní policie ještě v době, kdy mohla měřit rychlost, tak pokud měla nemocného strážníka, tak si na činnost, na technickou činnost, nikoliv na správní úkon, ale na technickou činnost obsluhy radaru vypůjčila od certifikované firmy zaměstnance, který měl certifikaci k tomu, obsluhovat toto zařízení. Světe div se, krajské úřady k tomuto měření přistoupily následujícím způsobem. V obci byl změřen řidič, který místo 50 km jel 99, nicméně potom zpochybnil, že toto měření neprováděla obecní policie, ale certifikovaný pracovník, i přesto, že radar byl městské policie, a tento účastník silničního provozu - já říkám pirát - který měl dostat pět až deset tisíc korun pokuty anebo odebrání řidičského průkazu, tak se mu nic nestalo, protože krajský úřad k tomu přistoupil čistě, ale čistě alibisticky a řekl, že nebyla splněna podmínka, že nebyl městský strážník za obsluhou radaru.

Domnívám se, že tady připravujeme paskvil. Já naprosto rozumím té naléhavosti, kterou tady říká pan ministr. Také si nepřeji, abychom tady měli problém, kdy nebudeme trestat trestné činy a nebudeme je vyšetřovat, nicméně nenavrhuji zamítnutí. Já bych osobně tenhle zákon nepodpořil. Navrhuji vrácení do druhého čtení, abychom se znovu o této problematice pobavili.

Vidím to velmi striktně. Považuji to za výsměch celé kampani, kterou rozjel i pan ministr Řebíček. Dali jsme 150 mil. na videoklipy, dali jsme spoustu peněz na kampaň, ale přitom nástroj, který nás nic nestojí, který si svým způsobem zafinancují ti neukáznění řidiči, kteří nebudou dodržovat rychlost a budou platit pokuty, tak tento systém zavrhujeme, pohrdáme jím a říkáme ještě něco ve smyslu, abych to označil, že to je šikana řidičů. A já říkám - ano. V kontextu s tím se ptám, co mají říkat chodci, maminky s kočárky, které těžko uskakují rychle ze silnice, když někdo jede dvojnásobnou rychlostí. Sami určitě víte, jaké následky a kolik lidských životů je díky rychlosti, která je větší než povolená, na silnicích zaznamenáno.

Osobně se domnívám, že bychom se neměli chovat zbaběle alibisticky a měli bychom skutečně jasně říci, že tam, kde jde o život, se nemůžeme chovat populisticky a alibisticky, ale musíme dbát na to, co tomu provozu na komunikacích prospěje, protože si myslím, že je v tuto chvíli opravdu, ale opravdu provoz na komunikacích nebezpečný.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Severovi. Nyní se přihlásil o slovo pan zpravodaj Václav Šlajs. A vidím zdviženou ruku pana poslance Klase.

 

Poslanec Václav Šlajs: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, je to věčný spor o vyváženosti centrální nebo ústřední moci a měst a obcí, především měst velkých, v poslední době i krajů. Já jsem si dneska přečetl v souvislosti s připravovanou novelou o daních, že by v budoucnu vojáci z povolání měli přijít o některé výhody, nechci je tady specifikovat, že chybějí lidi do náboru, ale časem může vzniknout, že kraj a velká města budou chtít mít své domobrany. Čili já bych varoval, abychom se tady pouštěli do nějakých unáhleností. Já se domnívám, že usnesení výboru pro bezpečnost je vyvážené, že napravuje některé ty problémy, které vznikly s přijetím zákona v červnu. A skutečně jsou oblasti, kde musí stát zachovat své kompetence, protože dneska se jeví, že asi to měření rychlosti je problém, že by nebyl schopen zabezpečit, čili ponechme tu možnost i za určitých podmínek, které vymezíme v zákonu, i té obecní policii. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Šlajsovi. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jan Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych v rámci rozpravy chtěl už jenom krátce reagovat na některé věci, které tady zmínil pan ministr vnitra, protože jsem velice obsáhle vystupoval v rámci prvního čtení a myslím si, že je zbytečné opakovat ty věci, z jakých pozic k tomu přistupuji, jak ten problém vidím, a samozřejmě rozsáhlá diskuse proběhla na výboru pro bezpečnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP