(12.00 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Nebudu mluvit o konkrétních opatřeních, která koneckonců vždy mají alternativu, ať horší, či lepší. Nebudu mluvit ani o číslech. Už včerejší diskuse o rozpočtu ukázala, že si je opozice umí vymyslet. Argumenty dnes totiž nikoho nezajímají. Vyjmenuji jen pár zásadních, spíše filozofických bodů, které podle mého nejlepšího vědomí a svědomí ukazují, v čem je tato trojkoaliční vládní sestava tady a teď nenahraditelná. (Smích z řad ČSSD.) Nebudu dlouze vyjmenovávat důvody, proč by měla zůstat. Řeknu sedm důvodů, proč nemá a nesmí odejít. (Poznámky z pléna.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Za prvé: Tento kabinet je jediným, který dnes zaručuje naší zemi jednoznačné zakotvení v západní euroatlantické civilizaci, je jedinou hrází možného odporu zahraniční politiky směrem na východ. Je zárukou plnění spojeneckých závazků, je zárukou budování a posilování bezpečnostních vazeb, zárukou klidné budoucnosti pro nás i pro příští generace.

Za druhé: Tento kabinet uchránil naši zemi před tvrdším dopadem finanční krize, protože stabilizoval veřejné rozpočty a nastavil pevné hranice pro nezadržitelně rostoucí výdaje státu. Pouze a jedině tento kabinet je dnes zárukou pokračování této politiky, která získala uznání od Evropské komise i od OECD. Každé vystoupení vrcholného politika, jaké převedl Jiří Paroubek dnes, je šířením paniky a šířením poplašné zprávy. Ta krize je totiž krizí důvěry a k obnovení důvěry jenom finanční injekce nestačí. A euro dnes nemáme pouze díky vám, Bohuslave Sobotko, a díky vám, Jiří Paroubku.

Za třetí: Tento kabinet je jediný, který může zaručit, že naše předsednictví v Evropské unii neskončí ostudou. (Smích z řad ČSSD.) Jsme první vládou, která provádí aktivní evropskou politiku na všech úrovních. (Ironický potlesk. Výkřik: Evropě to osladíme!) Od ministerských referentů přes diplomaty a ministry až po jednání Evropské rady. Jsme dnes považováni za zemi, která přispívá k hledání řešení, přispívá k hledání konsensu. (Poznámky z řad ČSSD.) Nesedíme v koutě. Nejsme těmi, kteří jen odmávnou všechny návrhy, aniž by k nim cokoli řekli. Díky tomu dokážeme ovlivňovat politiku Evropské unie ve prospěch našich občanů daleko více, než odpovídá velikosti České republiky. Nestabilita České republiky po pádu kabinetu může vést Evropskou unii k řešením, která jsou bezprecedentní.

Za čtvrté: Tento kabinet je jediným, kdo má dnes vůli k nezbytným reformám i za cenu ztráty vlastní popularity. Tato práce začíná nést své ovoce. Pokud by ale nebyla dokončena, příznivý dopad reformních kroků by se brzy vyčerpal a příští reformátoři by se nejspíš zrodili až z několikaleté těžké krize.

Za páté: Pouze tento kabinet na české politické scéně uvažuje za hranice jednoho volebního období. Všechny naše kroky směřují k jednomu cíli. Směřují k tomu, aby tato země daleko lépe využívala svůj potenciál. Posilujeme rodinu, podporujeme vzdělání, vědu a výzkum, motivujeme lidi k odpovědnému chování. Vytváříme podmínky pro to, aby Česká republika získala zpět své postavení v elitní společnosti nejvýkonnějších ekonomik, aby byla zemí vzdělaných lidí, zemí s vysokou kvalitou života, která neexportuje levnou pracovní sílu, ale myšlenky a špičkové technologie.

Za šesté: Tato vláda je kabinetem, který nerozhoduje na základě aritmetiky, ale konsenzuálně. Tato vláda poprvé v historii České republiky ukazuje, že programové rozpory lze řešit debatou, nikoli válcováním. Že lze i v heterogenní sestavě a s křehkou podporou nacházet řešení, která jsou ve prospěch všech občanů.

Za sedmé: Tento kabinet je nakonec jediným, který dokáže po zbytek volebního období zabránit chaosu, dokáže zabránit tomu, aby rozumnou vládní politiku nahradila změť osobních ambicí, aby politický program vystřídala mocenská manipulace, politika pražské galerky a metoda výpalného. (Smích z řad ČSSD.) Je to jediný kabinet, který vůbec může zaručit, že se nějaká politika a nějaký program budou realizovat. Že nepřijde buď doba naprosté nestability, nebo mrtvolné stability s nějakou formou skryté či otevřené velké koalice.

Sedmička je šťastné číslo. Řekl jsem tu sedm důvodů, pro které tento kabinet podle mého názoru je v této chvíli nenahraditelný. Sedm záruk, o které by občané s jeho pádem přišli. Rozhodnutí je na vás.

Děkuji vám za pozornost a za klid v sále. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády Mirku Topolánkovi za jeho vystoupení a prosím, aby s faktickou poznámkou vystoupil pan poslanec Petr Bratský, potom s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Paroubek.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na začátku svého zdůvodňování pan předseda Paroubek zmínil postavu pana Kaňáka, člena ODS. Já bych byl velice rád, abych vám všem zde v sále sdělil něco k osobě pana Kaňáka.

Pan Kaňák byl členem ODS a pro vážné problémy s alkoholem, které měl podobné jako náš bývalý kolega Kott, který byl vyloučen z klubu ODS, byl vyloučen z ODS, skončil v Unii svobody, možná že je dneska někde v jiné politické straně, to už nevím. Zarážející však je, že takového člověka pan předseda Paroubek považuje za autoritu, ekonomickou autoritu, která mu stojí za to, aby ji zde citoval ve chvíli, kdy jako předseda nejsilnější opoziční strany odůvodňuje vyslovení nedůvěry vládě.

Děkuji. (Smích a potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Paroubek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já myslím, že nezáleží ani na tom, kdo mluví nebo kdo píše, ale co píše. Když ta slova jsou rozumná, tak já je použiji a nedopouštím se kádrování jako pan Petr Bratský, a to mě skutečně na něj mrzí. (Smích koaličních poslanců.) Myslím, že bychom měli projevit všichni jistou pokoru vůči lidem.

Pokud jde tedy o má slova, kdy jsem se v určité chvíli vyjádřil na adresu voličů jiné politické strany a použil jsem slovo stupidní, já se za ta slova omlouvám. Myslím, že to byla chyba a byla to slova nehodná vítěze voleb.

Pane předsedo vlády, jste vy schopen se lidem omluvit za své vládnutí? (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byla faktická poznámka pana poslance Jiřího Paroubka. Teď s faktickou poznámkou pan poslanec David Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já jsem si říkal, že dneska ani moc vystupovat nebudu, protože do lidí, kteří prohráli a leží na zemi, není férové kopat. Ale to, co jsem slyšel tady od premiéra Mirka Topolánka, mě zvedlo ze židle. Protože já chápu, že možná vám nedochází, co se tu v sobotu stalo, a že se to snažíte vytěsnit. Víte, pane premiére, pane Mirku Topolánku, jediný relevantní důvod, proč má vláda právo vládnout v demokratické zemi, je vůle lidí. Ti lidé vám udělali tohle. (Nonverbální gesto.) A vy byste to měl akceptovat, přijmout jako chlap a složit tu funkci. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec David Rath s faktickou poznámkou. Nyní řádně, ale s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Zaorálek a po něm pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám. Dámy a pánové, vážená vládo, toto je hlasování o důvěře. Mně připadá, že to je zajímavé v tom, že v současné době téměř ve všech časopisech ve světě se píše o příčinách finanční krize a všude se mluví o tom, že ten nejvzácnější artikl v současné době je právě důvěra. Dokonce pokud by někdo měl říci, jaká existuje cesta z těch problémů, do kterých se dostaly světové finanční trhy i ekonomika, tak se říká, že ta cesta vede přes obnovení důvěry.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP