(10.30 hodin)
(pokračuje Čerňanský)

Tyto stavební úpravy spočívají ve výměně všech stávajících netěsnících oken, která jsou ve špatném stavu, za plastová. Samozřejmě hlavním cílem je zamezení úniku tepla a odhlučnění budovy. Samozřejmě město Kryry má provedenou analýzu a je předpoklad, že jak základní škola, tak i mateřská škola budou mít v příštích letech dostatek žáků. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Radko Martínek stáhl svůj příspěvek, takže bych požádal pana poslance Severu. Připraví se Ivan Ohlídal.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, v průběhu roku jsem obdržel mnoho požadavků od obcí a dovolím si některé navrhnout jako pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu.

Navrhuji snížit kapitolu Veřejné pokladní správy, položku agregace, program číslo 298220, o částku celkem 97,9 milionu.

Navrhuji zařadit nově tyto položky: rekonstrukce a modernizace Základní školy Červená Voda - 6 milionů, výstavba tělocvičny při Základní škole Březová nad Svitavou - 7 milionů, rekonstrukce budovy mateřské školy v obci Osík - 6 milionů, rekonstrukce komunikací v obci České Heřmanice - 5 milionů, rekonstrukce Základní školy obec Svratouch - 5 milionů, rekonstrukce Základní školy obec Rosice - 9 milionů, rekonstrukce Základní školy obec Trpín - 3 miliony, rekonstrukce Mateřské školy U Dvora v Letohradě - 7 milionů, rekonstrukce budovy Gymnázia Skuteč - 3,5 milionu, rekonstrukce Základní školy obec Kunvald - 8 milionů, rekonstrukce a dostavba Základní školy obec Proseč - 7 milionů, rekonstrukce stravovacího provozu Základní školy Ležáky-Hlinsko - 9 milionů, oprava věže kostela Vraclav (?) - 1 milion, výstavba kostela církve bratrské v Litomyšli - 5 milionů, rekonstrukce komunikací a chodníků obec Běšiny - 2,4 milionu, rekonstrukce kostela sv. Anny v obci Radiměř - 4 miliony, výstavba základní školy, rekonstrukce mateřské školy Jaroměřice - 7 milionů, dostavba Mateřské školy Ostrov - 3 miliony. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Ivan Ohlídal, připraví se Josef Vondruška.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych načetl dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh zní takto: v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se ve specifickém ukazateli věda a vysoké školy zvyšuje položka vysoké školy, a to v běžných výdajích o 1,5 miliardy korun, v kapitálových výdajích o 0,5 miliardy korun. V kapitole 396 Státní dluh - se specifický ukazatel úroky státního dluhu snižuje o 2 miliardy korun.

Druhý můj pozměňovací návrh se týká drobnějších investičních akcí v okresu Hodonín, a to za prvé - rekonstrukce Základní školy Moravský písek s dotací 10 milionů korun, za druhé - rekonstrukce Základní školy Domanín s dotací 16 milionů korun, za třetí - rekonstrukce Mateřské školy Vracov za 10 milionů korun, rekonstrukce Základní školy Červené Domky Hodonín s dotací 10 milionů korun, rekonstrukce Základní školy na víceúčelové zařízení Větéřov s dotací 10 milionů korun a rekonstrukce Základní školy, vestavba DPS, Javorník, 14 milionů korun, rekonstrukce místní komunikace Nechvalný 6 milionů korun, zajištění statiky Základní školy Radějov 2,5 milionu korun, víceúčelové hřiště Javorník 1,6 milionu korun.

Navrhuji, aby o uvedené částky došlo ke snížení v kapitoly 396 Státní dluh, a to konkrétně ve specifickém ukazateli úroky státního dluhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní Josef Vondruška, připraví se Ivana Levá.

 

Poslanec Josef Vondruška: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych i já přednesl pozměňovací návrh, kterým navrhuji doplnit návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2009, sněmovní tisk 612, výdaje číslo kapitoly 398, program 298220, o částku 10 milionů korun na akci obec Poniklá, výstavba školní tělocvičny v Základní škole Poniklá. Uvedenou částku navrhuji čerpat z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Návrh odůvodňuji následovně. Dvounápravové auto není schopno jízdy po třech kolech. Můžete se v něm tak nanejvýš schovat před deštěm. Taktéž nedokončená hrubá stavba nemůže plnohodnotně sloužit. Ani před tím deštěm se v ní nemůžete schovat. Z podhorské vesnice je daleko do středisek kultury, společenského života. Je tam jen škola, která slouží nejen k nabytí vzdělání, ale kulturnímu životu obyvatel v tom nejširším slova smyslu. Všichni pociťujeme potřebu nevylidňování venkova. Není možno dopustit, aby se z obce Poniklá stala obec Zaniklá. I v horách žijí lidé. Zatím.

Děkuji za pozornost a případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím Ivanu Levou, připraví se Václav Exner.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych i já se připojila s pozměňovacím návrhem. Titul zní - dokončení rehabilitace barokních varhan kostela Narození panny Marie ve Starém Plzenci. Je to římskokatolická farnost Starý Plzenec. Na dokončení varhan potřebujeme částku 1,5 milionu korun. Žádáme snížit kapitolu vládní rozpočtová rezerva 298220.

Chtěla bych k tomu říci, že varhany opravujeme již třetím rokem. Tento unikátní nástroj bude sloužit nejen k účelům pro farnost, ale i pro koncerty.

Druhá položka - navýšení programu 298110 - rekonstrukce víceúčelového hřiště Tělovýchovné jednoty Sokol Tymákov ve výši 5 milionů korun.

Žádost - a to bych zde chtěla zdůraznit - byla již podána čtyři roky po sobě. Tato vesnice má dvě ligová mužstva české házené. Od roku 2008 bude platit zákaz hry na prašném pískovém hřišti. To je pro takový oddíl likvidační, protože si bude muset platit pronájem vhodné plochy.

Třetí je navýšení kapitoly 298 110 - název akce dětské hřiště a sportoviště ve Starém Plzenci, částka 2 miliony korun, snížení kapitoly 398 - vládní rozpočtová rezerva.

Čtvrté - město Hrotovice, okres Třebíč, kraj Vysočina, výstavba dešťové kanalizace a komunikaci - 8,1 milionu korun. Rovněž z vládní rozpočtové rezervy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal Václava Exnera, připraví se Václav Grüner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, navrhuji v tisku 612/Z1 v příloze 2 v části II Výdaje, uváděné v tisících korunách, zvýšit částky v položce 5/339 pro obec Studenec okres Semily, první varianta - na 15 tisíc, druhá varianta - na 10 tisíc, dosud 4 tisíce, s příslušnou úpravou součtových údajů tabulky.

Dostavba mateřské školy a rozšíření základní školy v budově základní školy v této spádové obci, kam chodí děti z dalších devíti obcí, je reakcí na to, že se tam zvyšuje počet dětí, které navštěvují příslušnou školu, a dosavadní objekty mateřských škol jsou nevyhovující v hygienicky nevhodných budovách. Obec je na špičce porodnosti nejen v rámci regionu, ale i v rámci celé České republiky. Pro školní rok 2009/2010 by nebylo možné i z kapacitní důvodů děti do stávajících školek i základní školy umístit. Obec je připravena financovat dostavbu nejméně deseti miliony korun.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal pana poslance Ohlídala, který také by chtěl doplnit, korigovat své vystoupení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP