(20.00 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mám dvě sdělení. Pan poslanec Skopal má náhradní kartu č. 14. Druhé sdělení: klub KDU-ČSL požádal o prodloužení přestávky do 20.30 hodin. Přerušuji jednání do 20.30 hodin.

 

(Jednání pokračovalo ve 20.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, lhůta pro poradu poslaneckých klubů ODS a KDU-ČSL skončila, pokračujeme.

Ještě před zahájením bodu 3 požádal o slovo pan předseda vlády Mirek Topolánek. Prosím, pane předsedo vlády, máte slovo.

Prosím Sněmovnu o klid. Než začnete mluvit, požádám vašeho předsedu klubu a kolegy a kolegyně, aby vám umožnili v klidu vystoupit. Slovo má předseda vlády ČR Mirek Topolánek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda se nedomnívala, že by bylo moudré, abychom nechali spojence v nejistotě a abychom po tom kroku, který jste učinili ve Sněmovně dnes, měli následovat krokem dalším, kterým by nutně pro neplnění spojeneckých závazků bylo zahájení diskuse o tom, zda máme, nebo nemáme být členy NATO. Pokládal bych takovou diskusi za chybnou.

Vláda ČR na svém zasedání konaném dnes, 19. prosince 2008, rozhodla podle článku 43 Ústavy ČR o vyslání ozbrojených sil mimo území ČR od 1. ledna 2009 na 60 dnů a uložila mi, abych vás o tomto rozhodnutí v souladu s ústavou, to znamená neprodleně, informoval.

Rozsah a podmínky vyslání jsou tyto:

Do operace sil KFOR (Kosovo Force) pod vedením Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) na Balkáně, a to v celkovém počtu do 550 osob.

Do sil ISAF (International Security Assistance Force) pod vedením Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Afghánistánu, a to v celkovém počtu do 415 osob.

V rámci mnohonárodních opatření v Irácké republice v počtu do 20 osob.

V rámci velitelských struktur operace EU v Čadské republice a ve Středoafrické republice o celkovém počtu do 3 osob.

Jako kontingent speciálních sil resortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu v počtu do 100 osob.

Informoval jsem Sněmovnu neprodleně. Do Senátu dojde tato informace písemně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi vlády ČR za informaci.

Budeme pokračovat v jednání naší schůze s tím, že jsem požádal při zahájení bodu č. 3, aby svá místa zaujali u stolku zpravodajů pan poslanec Jiří Paroubek a pan poslanec Jiří Carbol, zpravodaj výboru pro zdravotnictví. Konstatuji, že jsme obdrželi sněmovní tisk 504/2, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku. Vidím přihlášku z místa pana poslance Pavla Severy, máte slovo ve třetím čtení v rozpravě.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, projednávaný návrh je velmi důležitý, aby byl návrhem, který bude poskytovat celému systému zdravotnictví určitou jistotu, a bylo by dobře, aby tento systém byl v tomto smyslu stabilní. Proto KDU-ČSL na posledním jednání klubu jednala o tom, zda je rozumné a možné odsouhlasit tento zákon ve chvíli, kdy u mnohých návrhů není jistota, jaké dopady tyto návrhy mohou způsobit.

Protože nám jde skutečně o to, aby byl domluven návrh, který bude dlouhodobě neměněn, skutečně stabilní a prospěje systému, pacientům a celému zastabilizování procesu zdravotnické péče, považovali bychom za prospěšné, aby to byl návrh, který bude odsouhlasen a po zralé úvaze tady odhlasován napříč politických spektrem. Jako KDU dlouhodobě říkáme, že v systému změny chceme. Proto bych požádal a jsem zmocněn požádat o procedurální návrh, který by znamenal přerušení tohoto bodu do 25. ledna a jednání o koaličním i opozičním návrhu dohromady tak, aby nedocházelo k tomu, že silově prohlasovaný návrh jakýmkoliv směrem bude vracen ze Senátu, případně bude měněn po vetu prezidenta a podobně. Považovali bychom to za nešťastné.

Proto se domníváme, že je dobré a prospěšné pro projednání této novely přerušit tento bod, zasednout k jednání. Za KDU-ČSL i za koalici po jednání jsme připraveni najít takový návrh, který bude dlouhodobě platit. Dávám procedurální návrh na přerušení bodu do 25. ledna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci panu Severovi. Jde o procedurální návrh podle § 63 odst. 1 písmeno a) včetně stanovení termínu. Protože jde o procedurální návrh, chcete, pane kolego, abychom hlasovali bez rozpravy? Bez rozpravy.

Odhlásím vás a požádám o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O procedurálním návrhu, který předložil pan poslanec Pavel Severa podle § 63 odst. 1 písmeno a) zákona o jednacím řádu, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 9. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 193 pro 94, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Pokračujeme v rozpravě ve třetím čtení. Pan ministr zdravotnictví Julínek má slovo. (V sále je velmi rušno.)

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás na začátku třetího čtení upozornil na některé důsledky blížícího se hlasování a způsobu měnění tak závažné věci, jako je nastavení poplatků ve zdravotnictví.

Velmi mě mrzí, že neprošlo přerušení, které mohlo vytvořit konsensuální návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid, aby pan ministr zdravotnictví Tomáš Julínek mohl v klidu vysvětlit svou pozici.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Nastavení poplatků, které bylo v roce 2008, prokázalo velkou účinnost, zabránilo se plýtvání a vytvořily se rezervní prostředky pro rok, který bude finančně náročný, protože to bude rok finanční krize a nebude snadné udržet úroveň zdravotní péče a tok financí v tomto roce. (Hluk v sále trvá.)

Způsob načtení velmi zmatečného počtu a obsahu pozměňovacích návrhů je velmi neodpovědné prohlasovávat divokým způsobem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím Sněmovnu o klid!

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Velmi mě to mrzí, že v takové citlivé oblasti jako zdravotnictví před očekáváním kritických situací v příštím roce poslanci přistoupili k takovémuto způsobu projednávání.

Chci vám říci několik principiálních efektů, které některé vaše pozměňovací návrhy přinášejí, a co mohou způsobit. Obecně poplatky přinesly do zdravotnictví 5 miliard, vygenerovaly úsporu přibližně 5 miliard. Pokud budeme rušit některé částky, budeme rušit miliardové částky v rozpočtu zdravotnictví.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP