(14.10 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se ještě přihlásil předseda vlády Mirek Topolánek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já se pokouším ve svých vystoupeních nikoho neurážet, nicméně musím reagovat minimálně na dvě věci.

Stejně jako není pravda, že jsme nejednali o misi v Afghánistánu nebo misích zahraničních vojsk České republiky, nebo misích vojsk v zahraničí, tak není pravda, že jsme nejednali o této dohodě. Dokonce jsem měl pocit, že jsme se dohodli, pane předsedo poslaneckého klubu ČSSD. To, že nakonec na schůzi 19. prosince 2008 tyto dohody přestaly platit, byste tady neměl zpochybňovat. Není vás to důstojno.

Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí ministr Cyril Svoboda.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, snažím se pochopit všechno, ale to, že se tady nenajde v opozici nikdo, kdo je schopen vypárovat Tomáše Kvapila jakožto Tomáše Kvapila, považuji mravně za naprosto nepřijatelné. Tvrdit, že ho vypárujete na bezvýznamná hlasování a na ta klíčová ne, považuji za naprostou chybu. Mám to z vlastní zkušenosti, že jsem také nebyl vypárován. A tak jsem si myslel, že je to příběh, který jednoho dne skončil, a má začít nový příběh. A jediná jeho odpověď je, že Tomáš Kvapil je vypárován.

Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď jsem viděl hlásit se předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL pana poslance Severu.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, jsem rád, že jako zástupce klubu KDU-ČSL mohu říci, že jsme nikdy v minulosti nemuseli řešit problém, že by některý náš poslanec přecházel do jiné strany, takže se nemusíme zapojovat do debaty, napadání, proč některý poslanec ODS odešel v minulosti do ČSSD anebo někteří poslanci ČSSD odešli jinam. Myslím si, že je škoda, že se tak děje, ale bohužel je to asi stav, který se nedá změnit.

Chtěl bych mluvit k jiné věci. Pamatuji si období, kdy za doby vlády Václava Klause tehdejší předseda opozice pan Zeman řekl, že situace je vážná, do lodi teče, je v ní díra a všichni musíme k pumpám. A všichni jsme ocenili to, že došlo k nějaké dohodě. Mně se zdá, že situace je teď podobná. V současné době celosvětová ekonomická krize vybízí k tomu, abychom hledali společná řešení, nikoliv abychom si dělali navzájem co nejvíce problémů. To je na adresu řekl bych nevstřícnosti opozice vyhovět tomu, že vláda řeší spoustu problémů a ještě k tomu máme předsednictví Evropské unie.

A poslední, co chci říci. Požádal jsem oficiálně klub ČSSD o vypárování nemocného poslance Tomáše Kvapila. Toto vypárování bylo vypárování nevypárování. Protože schvalování bodů programů schůze je velmi důležité hlasování, dovolil jsem si obrátit se na předsedu poslaneckého klubu KSČM s toutéž žádostí, s apelem na politickou kulturu. A velmi děkuji tomu, že klub komunistických poslanců vyhověl naší žádosti a poslance Kvapila vypáruje. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nikdo se již nehlásí do rozpravy, můžeme začít hlasovat. Přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích, samozřejmě v pořadí, jak byly podány. Nejdříve vás odhlašuji, prosím, znovu se přihlašte.

Nejdříve budeme hlasovat návrhy z grémia.

 

Kolegyně a kolegové, první návrh byl návrh vyřadit z návrhu pořadu schůze bod č. 101, což je návrh zastupitelstva Zlínského kraje.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyřadit tento bod z pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 2, přihlášeno je 191 poslanců. Pro hlasovalo 184, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh vyřadit bod č. 107 z návrhu pořadu, což je Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy o zpracování údajů jmenné evidence leteckými dopravci.

Hlasování pořadové číslo 3. Přihlášeno je 194. Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení tohoto bodu z pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 100, proti 73. Návrh byl přijat.

 

Je zde žádost o kontrolu hlasování, prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP