(16.20 hodin)

Poslanec Jaromír Chalupa: Dobré odpoledne, já se omlouvám, dámy a pánové, mačkal jsem tlačítko, nerozžhnulo se mi, mačkal jsem samozřejmě ano. Zpochybňuji tímto hlasování. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, rozhodneme o vaší námitce v hlasování pořadové číslo 105. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 193 poslanců, pro bylo 137, proti 11, takže námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu pana poslance Sobotky na vyřazení bodu číslo 15.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 106. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 193 poslanců, pro bylo 93, proti 92. Tento návrh nebyl přijat.

 

Rozdíl jsou čtyři hlasy. (Krátká kontrola výsledků hlasování.) Pan místopředseda Zaorálek patří k těm, kteří zřejmě mají ve sjetině křížek, ačkoli mu všichni věříme, že hlasoval pro. Pokud to pro stenozáznam takto stačí, můžeme pokročit dál. (Pobavení a potlesk v sále.) Děkuji za pochopení.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Severy, který navrhuje, aby bod číslo 33 byl projednáván ve čtvrtek 12. 2. po písemných interpelacích.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 107. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 193 poslanců, pro bylo 99, proti 48. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Horníková navrhla vyřadit bod 22, ale to už jsme učinili při některém z předešlých hlasování.

 

Takže se dostáváme k návrhu pana poslance Urbana, který doporučuje zařadit jako osmý bod pátečního jednání bod, který má číslo 17. Bylo to tak? 25, což je návrh poslanců Milana Urbana atd. Tak dobře. Takže jako osmý bod v pátek bychom měli projednávat bod číslo 25.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 108. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 193 poslanců, pro bylo 98, proti 28, takže tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Klas ve svém vystoupení podpořil návrh pana poslance Škromacha na vyřazení bodu číslo 37. Ten bod nebyl vyřazen, hlasováno bylo. Hlasování nebudeme opakovat.

 

Dostáváme se k návrhu pana poslance Michala Haška, který navrhl zařadit nový bod, a to je Informace ministra dopravy o způsobu financování ztráty osobní železniční dopravy závazku veřejné služby a o zavedení mýtného na silnicích nižších tříd. Já bych poprosil pana poslance Haška, aby upřesnil termín, ve kterém bychom měli tento bod projednávat. (Poslanec Hašek hovoří s předsedajícím mimo mikrofon.) Mohl by to být čtvrtý bod v úterý 10. 2.

O tomto návrhu pana poslance Haška po tomto upřesnění rozhodneme v hlasování pořadové číslo 109. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 193 hlasujících bylo 97 pro a proti bylo 68.

 

Bude probíhat kontrola? (Ano.) Hlásí se pan poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, omlouvám se, zpochybňuji hlasování, protože jsem chtěl hlasovat proti, a mám na sjetině ano. Omlouvám se vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O zpochybnění hlasování rozhodneme v hlasování pořadové číslo 110. Kdo souhlasí s touto námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 194 poslanců, pro bylo 157, proti 12. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu pana poslance Michala Haška, který bod, který jsem před chvilkou četl, doporučuje zařadit na úterý jako čtvrtý bod odpoledne.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 111. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Haška, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 194 poslanců, pro bylo 99, proti 77. Tento návrh byl přijat a bod byl zařazen.

 

Protože jsme hlasovali... Ještě proběhne kontrola. (Kontrola výsledků hlasování.) Dobře, takže platí to, co jsem pravil, to znamená, že návrh byl přijat a bod zařazen.

 

A nyní, pokud souhlasíte, že jsme hlasovali o všech návrzích, které zazněly, můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování a budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 48. schůze, tak jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 112. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 194 poslanců, pro 185, nikdo proti, takže jsme schválili pořad 48. schůze.

 

A já vyhlašuji přestávku do 16.40 hodin, kdy začneme projednávat první bod.

 

(Jednání přerušeno v 16.29 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP