Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
5. února 2009 v 9.02 hodin

Přítomno: 162 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji druhý jednací den 48. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a popřípadě mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinila paní poslankyně Konečná, náhradní karta č. 3.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a ministři: pan poslanec Hamáček - zahraniční cesta, pan poslanec Kvapil - zdravotní důvody. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Bursík, paní ministryně Filipiová, pan ministr Jehlička, pan ministr Nečas, pan ministr Schwarzenberg a pan ministr Liška.

Na základě jednání politického grémia s poslaneckými kluby vám navrhuji, abychom dnes jednali i po skončení ústních interpelací. Projednali bychom body z bloku zpráv, jejichž předkladateli jsou místopředsedkyně vlády, ministryně obrany Vlasta Parkanová, ministr financí Miroslav Kalousek a ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Jedná se o body 160, 161, 162, 175 až 181, 184, 185, 186, 199, sněmovní tisky 469, 491, 701, 494, 540, 651, 687, 541, 667, 668, 499, 500, 637, 553. Platí přitom dohoda, že na případně sporné body by platilo veto klubu.

Další jednání zahájíme bodem 216, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Dále budeme pokračovat pevně zařazeným bodem č. 11, sněmovní tisk 598. Poté budeme pokračovat body ve schváleném pořadí, odpoledne budeme projednávat ústní interpelace. Připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne losování.

Nyní se mi přihlásili poslanci do rozpravy - pan poslanec Krupka se přihlásil. Dobře - tak první vystoupí pan poslanec Severa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dobrý den, dámy a pánové. S ohledem na to, že se program posunuje podle času, a s ohledem na nepřítomnost ministrů v příštím týdnu, kteří mají povinnosti z hlediska předsednictví v Evropské unii, tak si dovolím požádat o pevné zařazení pouze tří bodů, které nebudou nijak dlouhé. Jsou to body ministra financí a dovoluji si požádat, aby body, které jsou pod číslem 5, 14 a 15, jedná se o tisky 517, 605 a 649 - byly zařazeny dnes po písemných interpelacích po bodu č. 11 pana ministra Langera, aby následovaly tyto tři body. To znamená bod 5, 14 a 15. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, rozumím, pane poslanče, děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Krupka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Dobrý den, pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Ze stejných důvodů, jako tady řekl můj předřečník, a to z časových, bych si dovolil požádat o přeřazení bodů, které včera měly být součástí programu, to je blok zákonů, které předkládá ministr vnitra Ivan Langer. Jenom chci upozornit, že první dva body jsou vládní návrhy a zbytek jsou smlouvy, čili v podstatě to jsou normy, které by neměly být časově obsáhlé.

Jednalo by se o následující body - chci upozornit, že už je to označeno podle nového schváleného pořadu jednání schůze. Bod č. 40, sněmovní tisk č. 673, bod 49, tisk 704, bod 43, tisk 683, bod 121, tisk 676, bod 125, tisk 700, bod 107, tisk 600, bod 108, tisk 601, bod 109, tisk 602, bod 110, tisk 603, bod 112, tisk 614, bod 116, tisk 635, bod 119, tisk 654 a bod 96, tisk 606. Tyto body bych požádal o zařazení za již prvně schválený pevně zařazený bod po písemných interpelacích a po - předpokládám - zařazených třech bodech, které byly načteny mým předřečníkem. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji pane poslanče. Nyní se s přednostním právem hlásí pan předseda poslaneckého klubu KSČM, pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Přeji vám dobrý den. (Předsedající: Jenom aby byl.) Doufejme, že bude, buďme optimisty.

Dostali jsme na stůl poměrně tlustý materiál s názvem Schválený pořad 48. schůze Poslanecké sněmovny a po tom, co proběhlo kolem programu včera, se domnívám, že další snahy o přeskládání tohoto tak s těžkými ztrátami sestaveného programu by nebylo moudré. Já v této chvíli chci oznámit za klub KSČM, že žádné změny v programu, které jsou teď vlastně opakovaně po včerejšku, podporovat nebudeme i z toho důvodu, abychom se tady nezabrali do dalšího přeschvalování programu, abychom už konečně začali v této Poslanecké sněmovně také něco dělat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji panu předsedovi. Nyní vystoupí pan poslanec Vojíř, poté pan - pan ministr chce vystoupit s přednostním právem. Pan poslanec Vojíř má písemnou přihlášku, pane ministře. Takže pan poslanec Vojíř.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP