(12.50 hodin)

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rád poděkoval panu předsedovi Sobotkovi za poměrně jasná a zřetelná slova do vlastních řad. Já už jsem to ve svém vystoupení říkal. Dobře, zopakuji to tedy ještě jasněji: My nemáme přeběhlíky, kteří by pomohli v tomto případě vládní koalici! My nemáme přeběhlíky, na jejichž základě vznikla tato vládní koalice! Za náš program nebyli zvoleni poslanci, o kterých tady byla řeč! Ti byli zvoleni za sociální demokracii. Abychom si tedy byli úplně najisto.

A teď bych ještě zmínil rád jednu věc. Vezměte si sjetinu hlasování, ono je potřeba vždycky s chladnou hlavou. A ta chladná hlava při četbě sjetiny hlasování, když jsme byli obviňováni, že o náš jeden hlas, který jsme dali ve prospěch těžce nemocného poslance Kvapila - vždyť to není pravda! To nebylo o jeden jediný hlas. Přečtěte si dobře sjetinu hlasování, protože tam jsou ještě někteří, kteří se zdrželi hlasování při hlasování ano ve vládní koalici, to znamená tam měli pohodlnou rezervu minimálně jednoho hlasu. Prosím pěkně, já bych v této chvíli chtěl říci: I zítra vyjde slunce, jednotlivost programů může být různá, směřování musí být stejné. Směřování musí být pro lidi. Musíme i zítra i pozítří spolu mluvit a vycházet. Musíme i zítra anebo pozítří přicházet do této Poslanecké sněmovny s návrhy na řešení a musíme je také spolu vypracovávat a spolu řešit.

Já naposledy v této chvíli a v této debatě sděluji: Máme návrh na stole, je k dispozici, zítra jej hodláme podat. Kdo jste skutečně pro zrušení poplatků ve zdravotnictví plošně, pojďte, podepište jej s námi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. Nyní se hlásí o slovo pan poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, po této krátké debatě si dovolím ještě jeden krátký apel. Domnívám se, že to, co tady probíhalo v minulosti, nepárování nemocných poslanců, ať to byl případ Cyrila Svobody nebo Tomáše Kvapila, může to být v budoucnu kdykoli jakýkoli případ, domnívám se, že bychom měli být nad věcí a zkusit se na to podívat s ohledem na budoucnost, řekl bych s ohledem na rozum, jak přijímat zákony nikoli podle toho, kdo je zrovna nemocný anebo zdravý, ale podle toho, jestli jsou k tomu zákonu argumenty. Dovolím si tedy navrhnout, abychom do budoucna přistupovali k párování z důvodu nemoci úplně jiným způsobem než dosud. Myslím, že by to bylo rozumné, myslím, že by to bylo přínosné pro to, aby tady byly vznášeny v klidu argumenty, ne abychom telefonovali a narychlo přiváželi pacienty z nemocnic. To si myslím, že je pod úroveň tohoto parlamentu.

Ještě mi dovolte dodatek. Já se domnívám - a je to zejména do řad sociální demokracie, do řad hejtmanů. Mně se zdá, že dneska ani nešlo o to, vyřešit problém poplatky pro lidi, ale že to bylo řešení problému chaosu, který jste nastolili v jednotlivých krajích. Dovolte mi, abych řekl, že jsem o tom přesvědčen z jednoho prostého důvodu. Kdyby vám skutečně šlo o občany, tak byste nemohli v jednotlivých krajích dělat opatření, která jsou proti občanům. Já musím říci, že kolega hejtman z Pardubického kraje byl nucen kvůli úsporám za poplatky vyškrtat některé akce, které se týkaly nikoli občanů, kteří byli nuceni platit 30 korun, ale ti, kteří byli nemohoucí, jsou ohroženy akce léčeben dlouhodobě nemocných. (Poslanec Martínek z pléna: Nelži!) A jestli je vám jedno, že občané, kteří jsou dlouhodobě nemocní, nemohou hlasovat, a jestli pro vás tyto hlasy nejsou zajímavé, tak si myslím, že to není politika pro lidi. Já věřím, že tento přístup sociální demokraté přehodnotí a že to skutečně bude všechno zvažováno s rozumem, nikoli účelově, tak abyste zakryli chyby, které se v krajích staly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Severovi (potlesk z lavic klubu KDU-ČSL) a vystoupí předseda klubu ČSSD pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já musím říci, a konzultoval jsem to i se členy našeho poslaneckého klubu, že přijímám nabídku pana poslance Severy na to, abychom párovali nemocné poslance. Já myslím, že stačí jedna jediná drobná věc. Pokud se tato vláda přestane opírat o hlasy přeběhlíků, tak se vrátíme zpět k poměru sil, který byl dán volbami do Poslanecké sněmovny, a pak je namístě párovat nemocné poslance a sociální demokracie s tím nemá vůbec žádný problém.

Jediný důvod, který nám vadí v tuto chvíli, a který komplikuje párování v této Poslanecké sněmovně, je fakt, že tato vláda není legitimní. Ona se opírá o jiný poměr sil v Poslanecké sněmovně, než byl dán výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. A myslím si, že by pan poslanec Severa neměl spoléhat na to, že tuto debatu sledují lidé, kteří nejsou informováni.

Víte, pane poslanče, lidé vědí, že lidovci jsou součástí krajských koalic. Namátkou, lidovci sedí ve vedení kraje ve Zlínském kraji, Olomouckém kraji, Pardubickém a tuším také Hradeckém kraji. Já si myslím, že pokud jste všichni členové jedné politické strany, tak byste takovéto plamenné projevy měl adresovat vašim krajským radním, vašim hejtmanům, vašim uvolněným předsedům krajských výborů, kteří jsou dnes placeni jako součásti krajských samospráv a realizují politiku vracení poplatků lidem. A já jim za to děkuji. Já jim děkuji za to, že ve vedení krajů lidovci spolu se sociálními demokraty zajišťují proplácení poplatků pro potřebné spoluobčany. A já myslím, že tento váš projev byste si měl schovat na stranická jednání KDU-ČSL jako kritiku do vlastních řad. Prosím, neadresujte to sociální demokracii, adresujte to svým přátelům ve vedení Zlínského kraje, Olomouckého kraje, Pardubického kraje nebo třeba Hradeckého kraje.

A to dnešní jednání bylo o jediné věci - aby lidé nemuseli platit poplatky ve zdravotnictví. Aby je neplatily děti, aby je neplatily malé děti, aby je neplatili důchodci, aby je neplatili invalidní důchodci. O to šlo a o to jde sociální demokracii, o nic jiného. (Předsedající tiší hluk v sále: Ššššššššššš!) Šlo o zrušení poplatků. Vy jste tomu zabránili. My jsme to zrušení chtěli dotáhnout do konce. Dobře, prohráli jsme jednu bitvu, uznáváme to, ale neprohráli jsme válku! Budou další bitvy a já věřím, že jednou ty poplatky zrušíme.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sobotkovi, ale chci, aby si uvědomil, že čtyřikrát v průběhu svého vystoupení porušil jednací řád. Já jsem tolerance sama, protože věřím, že to bylo poslední vystoupení před polední přestávkou.

Takže přerušuji jednání do 14.30 hodin a konstatuji, že organizační výbor se sejde ve 13.05 hodin v místnosti 106.

Po obědě jsou pevně zařazené body, a je to důsledky finanční krize, informace, kterou podá vláda. Druhý bod je čerpání prostředků EU, opět vláda. Třetí zajištění sociálních služeb, opět vláda. To jsou tři body, které jsou pevně zařazeny na dnešní odpoledne.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP