(18.40 hodin)

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane ministře, já jsem se nevyjádřil pohrdlivě o výzvě týkající se druhé prioritní osy v rámci programu VaVpl. Já jsem řekl, že byla jenom vyhlášena, což je rozdíl. Sám jste přiznal, že v rámci této výzvy bude v podstatě ve hře 6 miliard. A sám jste také říkal, že v rámci celého VaVpl je 60 miliard. Kolik je to procent? Deset procent, co jste vlastně pustili teď do hry.

A co se týče té první prioritní osy, tam musí být vybudována obrovská struktura. Velké budovy. Tam bude hrát obrovskou roli čas. To, jestli vás pochválila paní komisařka Hübnerová, to nevím, nechci to zjišťovat, nevím, kolik v té pochvale, pokud byla, bylo diplomacie z její strany. Ale samotná akademická sféra má obavy z toho, jestli se podaří zrealizovat a vyčerpat všechny finanční prostředky v rámci první prioritní osy, to znamená v rámci centra excelence. Pokud to zapíráte, promluvte si s představiteli akademie věd i představiteli vysokých škol. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Další faktická poznámka, pana kolegy Bratského, poté pan kolega Martínek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Já bych chtěl poznamenat, že Poslanecká sněmovna má mimo jiné i kontrolní činnost. Když opozice, a má na to jistě právo, si vyvolá podobné body, jako je tento, co v této chvíli probíráme, nemůžeme třeba projednat body jako je zpráva o hospodaření Českého rozhlasu, České televize, ČTK nebo veřejného ochránce práv i za roky 2007, neřkuli 2008. Jenom připomínám.

Co se týče pana kolegy Ohlídala, já bych vás, pane kolego, rád pozval zítra na jednání našeho podvýboru, Sněmovní 3. Pan ministr Liška tam bude říkat podrobnou zprávu o stavu právě této materie, kterou probíráme v oblasti školství. To jsou ty platformy, kdy máme o těchto věcech mluvit, na podvýborech a výborech. Tam budete mít čas se i vyřádit a vyslechnout pana ministra.

A proč vláda klade takový důraz například na tyto věci? Já vám to přečtu. Poslouchejte, proč jsme dobře připraveni.

Vzhledem k finanční krizi lze konstatovat, že jelikož jsou strukturální fondy EU z velké části orientovány na investice veřejného sektoru, který bude národní, regionální a místní infrastruktura, mohou představovat tyto finanční prostředky silný růstový faktor v regionech. Evropské zdroje tak budou hrát významnou stabilizační roli ve veřejných rozpočtech. Finanční objem, alokace je fixována na období sedmi let, veřejný sektor tedy může v soutěži využívat těchto zdrojů bez ohledu na pokles daňové výtěžnosti či změny v rozpočtovém určení daní.

A co se týká vývoje kurzu, tak ten je pro oblast strukturálních fondů a realizaci jednotlivých operačních programů i s ohledem na trend jeho vývoje velice příznivý, nicméně volatilita představuje permanentní faktor změny této situace. To chápeme všichni, my méně ekonomicky zdatní možná o něco méně, ale někteří z vás jistě více.

Čili vláda sleduje tyto věci, ve výborech a podvýborech máme informace každý měsíc upřesněné, já pana kolegu Ohlídala zvu hned na zítra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, také vám seberu slovo, abych byl ke všem spravedlivý. Také uplynuly dvě minuty. Když tak se přihlaste do rozpravy, počítám s vámi. Děkuji.

Nyní další faktická poznámka - kolegy Martínka, poté faktická poznámka kolegy Škromacha, poté faktická poznámka kolegy Krilla a poté s faktickou poznámkou pan ministr Liška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Já jen několik glos. Jednak k panu kolegovi Bratskému, který tady vychvaloval zpětné financování. Víte, proč v minulém období jsme právě měli tak obrovské zdržení? Právě skrz to zpětné financování. Bylo to jedno z těch poučení, které se nemělo opakovat. Bohužel se v této chvíli opakuje.

Potom glosa k panu ministru Bursíkovi. To, s čím tady pracuje pan kolega Petrů, jsou oficiální materiály Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsou dodávány doklady. A to, o čem tady hovořil, to je skutečné čerpání. To znamená to, které přichází ke skutečnému příjemci a navíc je certifikováno. Těch kontrolovaných věcí je víc a nemůžete srovnávat různé finanční pohyby. To znamená jestliže se schválí projekt, tak to je ještě mnoho a mnoho času a práce k tomu, aby ten projekt byl skutečně realizován.

A k panu ministru Liškovi. Ti diletanti, jak jste nás nazval, pane ministře, tak ti vám právě umožnili, aby ten vynikající program, který jste tady vychválil a díky kterému vás paní kolegyně Hübnerová chválila, tak aby vůbec existoval. Protože právě díky našemu úsilí Ministerstvo školství vůbec nějaký program má. Protože původní představa Evropské komise byla, že bude jeden společný program na MPSV, a ten program, který tak chválíte, měl být na Ministerstvu průmyslu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Škromach, připraví se k faktické poznámce pan poslanec Krill. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, já jsem žasl, co dokáže ministr školství, jakým způsobem dokáže vystupovat, ale vypadá, že je jak malej Jarda. Kdyby tady nebyla vláda sociální demokracie, kdyby tady nebyli naši hejtmani, tak se nemá na koho vymluvit. Jste vůbec ministr? Jste si jistý, že jste ministr?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Další faktická poznámka je pan poslanec Krill, připraví se k faktické poznámce pan ministr Liška a poté faktická poznámka pana kolegy Bratského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, hlásil jsem se do normální rozpravy, ale nedostal jsem se ke slovu, tak jenom krátce technickou připomínku.

Je samozřejmě legitimním právem Poslanecké sněmovny žádat po vládě jakoukoli informaci, a tedy i o stavu čerpání prostředků z Evropské unie. Chtěl bych jenom krátce doplnit kolegu Bratského v tom, že minimálně všichni poslanci výboru pro evropské záležitosti dostávají pravidelně měsíčně elektronickou poštou informace o průběžném čerpání z fondů Evropské unie, především z Ministerstva pro místní rozvoj. A komplexní informace se projednávají na pravidelném zasedání již zmíněného podvýboru pro evropské fondy, který zasedá zítra ráno.

Proč toto vše říkám a sděluji? Je složité detailně uvést na plénu v ústní zprávě komplexní číselné informace o plnění čerpání z fondů EU. K ničemu to nevede. Nikdo pořádně tu ústní informaci nezpracuje. Kdo z nás chce získat potřebné informace, má k tomu dostatek možností čerpat tyto informace z dostupných zdrojů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Krillovi i za dodržení času k faktické poznámce. S faktickou poznámkou pan ministr Liška, poté faktická poznámka pana poslance Petra Bratského. Zatím čerpám faktické poznámky, pane předsedo klubu Sobotko, nezbývá nic jiného než postupovat podle jednacího řádu. Prosím, faktická poznámka pana ministra Lišky.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Děkuji. Ještě ke komentáři pana kolegy Ohlídala. Samozřejmě těch 6 miliard korun nevyčerpává z těch 60 miliard korun operačního programu VaVpl více než 10 procent, jen desetinu. Ale před sebou máme šestileté období, to je samozřejmé. Ale osy, které se týkají ostatních projektů, jsou mnohem větší, to znamená my očekáváme, že prostředky budou v pořádku vyčerpány a absorpční kapacita tady je, ale není to jenom otázka Ministerstva školství, ale samotné připravenosti těch potenciálních žadatelů. To znamená my děláme nadstandardně ještě to, že nejenom vyhlašujeme výzvy a vyjasňujeme pravidla, ale snažíme se také přispět radou, asistencí těm žadatelům, tak aby mohli co nejlépe uspět. A myslím si, že 60 miliard korun do českého výzkumu a vývoje vyčerpáno bude.

Já nemám pochybnosti o tom, že by tam nyní mohly vyvstat nějaké problémy, a tak jak mi radíte, abych se zeptal zástupců akademické sféry, to já dělám běžně, jsem s nimi v kontaktu a myslím si, že jakýsi strach, obava z toho, že ty prostředky nebudou vyčerpány, ta tady bude až do posledního dne, kdy budeme moci čerpat tyto prostředky. To nedokáže garantovat nikdo z nás. Je důležité ale vědět, že pro to něco děláme, že s ním aktivně pracujeme. Takže v tomto smyslu obavu nemám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP