(14.50 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Já bych apeloval na to, zvažte opravdu, jestli tato norma v tuto dobu je ještě aktuální a jestli stojí za to podtrhnout investiční výdaje, protože jestli se v něčem s opozicí shodujeme, tak investiční výdaje státu především v době krize - a to podtrhuju - jsou rozumným výdajem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji, vážený pane poslanče. Nyní dostane slovo pan poslanec Vlastimil Tlustý, další přihlášený v rozpravě. Máte slovo, vážený pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vládo, dámy a pánové, dovolte mi v souladu s jednacím řádem přednést návrh na přerušení projednávání tohoto a odročení na příští schůzi. Důvod je zřejmý. Dnes odpoledne byl měl být projednán národní plán vlády na boj s krizí a já se domnívám, že by bylo korektní, přestože jsem odhodlán podpořit snížení spotřebních daní, o tom hlasovat poté, kdy bude představen plán vlády.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, vážený pane poslanče. Neb se jedná o návrh procedurální, tedy návrh, o kterém se hlasuje ihned bez rozpravy, gongem tento fakt oznamuji všem kolegyním a kolegům, kteří se nacházejí v předsálí, a krátkou pauzou jim umožním, aby se účastnili tohoto hlasování.

Vážený pane ministře Kalousku, velice se vám omlouvám, rozprava k procedurálnímu návrhu se nevede. Slovo vám uděliti nemohu, až po hlasování o tomto procedurálním návrhu. Je mi to líto.

Předpokládám, že všichni ti z nás, kteří se chtějí účastnit tohoto hlasování, jsou již přítomni.

Na žádost pléna vás ještě odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se, prosím, všichni svými hlasovacími kartami. Ihned, jak se ustálí počet přihlašujících se, rozhodneme o procedurálním návrhu předneseném panem poslancem Vlastimilem Tlustým na přerušení projednávání tohoto bodu, sněmovního tisku 538, ve třetím čtení a odročení na příští, tedy 49. schůzi Poslanecké sněmovny…

 

Domnívám se, že můžu zahájit hlasování. Bude to hlasování s pořadovým číslem 405 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 101, proti 77. Tento návrh byl přijat.

 

Přeje si někdo provést kontrolu výsledků tohoto hlasování?

Pan ministr Kalousek nyní samozřejmě může vystoupit. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Já mezitím využiji té přestávky pro kontrolu hlasování, abych vystoupil se zdůvodněním, proč jsem nechtěl a nemohl podpořit ono přerušení. A dělám to případ, že by padl i návrh na přerušení projednávání novely zákona o DPH.

Ano, bude odpoledne představen balíček vládních protikrizových opatření a ten je samozřejmě v přímé kontradikci s rozpočtovými dopady, které způsobují návrhy novely zákona o spotřební dani i novely zákona o DPH. Pokud projde novela zákona o spotřební dani a pokud projdou pozměňující návrhy, které byly předloženy ve druhém čtení DPH, tak nezbývá nic jiného, než zabalit balíček protikrizových opatření, vzít si kufříček a odjet do Mezinárodního měnového fondu začít vyjednávat o zahraniční fiskální pomoci, protože by takový propad veřejných rozpočtů trhy v České republice nemohly profinancovat. To znamená, má smysl prezentovat balíček protikrizových opatření pouze za předpokladu, že bude zřejmé, jaké rozpočtové dopady bude mít politická vichřice vedle ekonomické vichřice. Já jsem dnes na tiskové konferenci řekl, že hlasovací koalice u spotřební daně a DPH je pouze větříček proti rizikům z ekonomické krize.

Vystupuji tak proto, že teď nás čeká projednávání o DPH, kde kromě těchto rizik, tedy rizik rozpočtových dopadů, je potřeba také dát jasný signál, například co se týče DPH a odpočtů na automobily. Můžeme to zamítnout, můžeme to schválit, ale nemůžeme nechat trhy v nejistotě. Musíme jim jasně říct, s čím mohou počítat.

Takže když už prošel odklad u tohoto populismu - nejlepší by bylo kdybychom se k němu už nevrátili - tak velmi prosím, abychom neodkládali hlasování o návrhu novely zákona o DPH. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Nyní se musím omluvit panu poslanci Michalu Doktorovi, neb jsme schválili přerušení projednávání tohoto bodu a odročení na 49. schůzi Poslanecké sněmovny. Tímto fakticky byl bod ukončen a já již nemohu panu zpravodaji udělit slovo.

 

Přistoupíme tedy k projednávání dalšího bodu a tím je bod

 

140.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 605/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí pan Miroslav Kalousek a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Michal Doktor je již na svém místě. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 605/2.

Otevírám rozpravu a první dám slovo panu poslanci Petru Bratskému. Jeho poznámka se asi týká předchozího hlasování, předpokládám. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Já se velice omlouvám. Možná že ve vzrušené debatě, když jsem signalizoval zpochybnění hlasování z mé strany, tak jste si toho možná, paní předsedající, nevšimla. Já se vám za to omlouvám. Stál jsem taky, ale on je tam hlouček dalších kolegů.

Já jsem chtěl hlasovat proti, na sjetině mám údajně pro, takže zpochybňuji hlasování a prosím o opakování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. Bezpochyby je to částečně i moje chyba, neb jsem přehlédla zvednutou ruku pana kolegy Bratského. Za to se velice omlouvám.

Prosím tedy, aby mi vážení páni poslanci nebránili ve výhledu tvořením hloučků, a požádám vás o to, abyste akceptovali námitku pana poslance Bratského proti výsledku předchozího hlasování.

 

O této námitce rozhodneme v hlasování. Bude to hlasování s pořadovým číslem 406, které tímto zahajuji. Táži se, kdo souhlasí s takto vznesenou námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji vám.

Z přítomných 197 poslankyň a poslanců pro námitku 105, proti 45. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Vlastimila Tlustého. Vrátíme se tedy o bod zpět, tedy k bodu 148, sněmovnímu tisku 538, a opakujeme hlasování o návrhu na přerušení a odročení projednávání tohoto tisku do 49., tedy příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 407 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 197 poslankyň a poslanců pro návrh 101, proti 89. Tento návrh byl schválen.

 

Zpět k bodu 140. (Velký hluk a neklid v sále.) Vážený pane ministře Gandaloviči, máte samozřejmě slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP