(11.40 hodin)

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane ministře, vážená vládo, páni poslanci, paní poslankyně, v rámci faktické poznámky bych chtěl rozšířit, nebo lépe řečeno vyvrátit některé mýty, které tady přednášel pan poslanec Škromach a které se týkaly snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění a státní politiku zaměstnanosti.

Já si naopak myslím, že vládní návrh přináší přínos pro obě strany, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Pokud snížíme tuto sazbu, tak zaměstnancům přinese více peněz do jejich peněženky, za které si mohou pořídit více zboží u obchodníků, jak o nich tady bylo řečeno, a zaměstnavatelé, pokud budou chtít šetřit svoje náklady ve firmě, tak mohou daleko lépe řešit zaměstnanost, mohou nepropouštět zaměstnance nebo méně propouštět. Nemusí snižovat mzdu, protože budou mít sníženou tuto sazbu ze sociálního pojištění.

To, co zde bylo řečeno panem poslancem Škromachem jako určitá představa České strany sociálně demokratické, může přinést naopak zvýšení sociálních výdajů a to je živná půda pro nezaměstnanost v naší republice, protože sociální dávky budou narůstat a platy se mohou snižovat. A co se stane, až budou platy nižší než sociální dávky? To je to, co nechceme. Je to ztráta solidarity, ztráta sociální soudržnosti. A nevím, jestli je to sociálně demokratické, ale je to sociálně nebezpečné. Naopak, vládní návrh, tak jak je nám přednesen, považuji za reálný a efektivní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Škromach, poté pan poslanec Severa. Máte slovo k faktické poznámce, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych chtěl jenom pro pana poslance upřesnit, že sociální demokracie nenavrhuje žádné plošné zvyšování sociálních dávek. My jsme navrhli zvýšení dětských přídavků u rodin, kde minimálně jeden z rodičů pracuje, takže to není žádné posilování těch, kteří nepracují. Myslím, že naopak by měl ocenit zákony v oblasti životního minima a hmotné nouze, které zavedla právě sociální demokracie, které ušetřily této vládě asi sedm nebo osm miliard korun, které pak mohla věnovat na sociální služby. Myslím si, že ten systém, tak jak je, je dostatečně motivační. My jsme chtěli pomoci těm, kteří to potřebují. Například důchodce určitě nepovažujete za nějaké lidi, kteří zneužívají sociální systém. Rodiny s dětmi, kde rodiče vydělávají 15-20 tisíc, určitě nejsou lidi, kteří žijí ze sociální podpory. Já prosím, abychom se poslouchali a skutečně hledali věcná řešení pro občany této země.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Ještě s faktickou poznámkou pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dvě faktické poznámky.

První: Já jsem velmi rád, že se shodujeme s kolegy ze sociální demokracie v tom, že máme především podporovat ty rodiny s dětmi, kde se snaží alespoň někdo pracovat. Tady musím říci, že právě touto cestou šla vláda tím, že výrazně navýšila slevy na dítě v daňovém systému a tím právě podpořila rodiny, kde alespoň jeden pracuje, s tím, že se jednoznačně ukazuje z výběrového šetření Českého statistického úřadu, ze statistiky rodinných účtů, že právě za minulý rok právě u rodin zaměstnanců s dětmi je reálný nárůst příjmů, přestože se formálně výše dětských přídavků snížila, ale ta daňová sleva výrazným způsobem převýšila toto snížení dětských přídavků. Takže je 2,5procentní nárůst reálných příjmů podle statistiky rodinných účtů Českého statistického úřadu u rodin zaměstnanců s dětmi.

A druhá poznámka. Já nerozumím tomu, proč pan předseda Škromach kritizuje tuto vládu, že o 1,5 procentního bodu snížila sociální pojištění, když on jako ministr práce a sociálních věcí ve vládě Jiřího Paroubka prosadit snížení sociálního pojištění o 1,9 procentního bodu k roku 2010, čili ještě o částku vyšší - a mimochodem, směřovanou pouze k zaměstnavatelům. A my jsme řekli pouze to, že ze snížení sociálního pojištění mají mít benefit i zaměstnanci, a proto se snížilo o 1,5 procentního bodu pro zaměstnance, protože my na ně myslíme. My nemyslíme na rozdíl od sociální demokracie v tomto jenom na zaměstnavatele.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi práce a sociálních věcí Petru Nečasovi. Pan kolega Škromach trvá na faktické poznámce ještě k tomu vystoupení. Prosím, pane kolego, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Omlouvám se, pane předsedající. Škoda, že pan ministr to vždycky nedořekne až do konce. Samozřejmě, že ta sleva na sociálním pojištění byla ovšem kompenzována tím, že zaměstnavatelé převzali platbu nemocenského pojištění za prvních 14 dnů, což zpožděním dva roky bylo zavedeno v letošním roce právě touto vládou. A na druhé straně je potřeba říct, tak jak tady bylo ještě možná vzpomínáno, i tu otázku stropů apod. To je věc, kterou je ovšem třeba pojímat opět v souvislostech snižování dalších daňových výdajů. Čili já myslím, že je dobře, že i sociální demokracie podporuje jak zaměstnavatele, tak zaměstnance, protože ty ušetřené peníze, předpokládáme, zaměstnavatelé vyplatí svým zaměstnancům na nemocenském.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Doufám, že mohu dát slovo panu kolegovi Pavlu Severovi. Připraví se pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, protože spoléhám na to, že když se sejde několik desítek ekonomických odborníků, je to daleko větší potenciál dobrých nápadů, než když to je, řekl bych, tvorba na koleně v Poslanecké sněmovně, kde různé návrhy jsou poznamenány ať už populismem, anebo úzce stranickým nebo lobbistickým pohledem. Nebudu rozebírat jednotlivé připomínky a návrhy, které tady zazněly, a pouze se soustředím na jedno konstatování. Po vojně je každý generálem, to všichni víme. To znamená to, co bylo učiněno v minulých letech, tak samozřejmě vidíme s odstupem času, že leccos mohlo být učiněno lépe. Stejně tak to budeme moci hodnotit za dva, za tři roky, co bylo lze v současné době dělat lépe, či nikoliv.

Dle mého soudu je třeba se domluvit na tom, co bude přinášet co nejrychlejší a nejzdravější řešení. A tady řeknu jednu věc, která se mě týká osobně, protože bych byl pro to, abych když nemůžu pomoci, alespoň neškodil. A to říkám do řad opozice s plným vědomím, protože některé kroky, které činí současná reprezentace v krajích, jsou vlastně naprosto v rozporu s tím, co tady přednášel např. předřečník kolega Zdeněk Škromach. Dovolil bych si to nazvat nikoli pomocí našemu hospodářství, ale skoro záškodnictvím nebo sabotáží.

Co mám na mysli? Jestliže tady hovořil kolega Škromach o tom, že je potřeba co nejvíce investovat, dávat lidem práci, podporovat malé firmy, podnikání v regionech, aby bylo co nejvíce zakázek, v tom se shodneme. Jak, prosím vás, s tímto tvrzením a s tímto předpokladem jde dohromady fakt, že např. v mém kraji Pardubickém - a tady se vracím k tomu, co tady proběhlo minulý týden, kdy kolega Martínek, hejtman Pardubického kraje, tady vykřikoval, že nemám pravdu, že neomezuje Pardubický kraj investice. Mýliti se je lidské, tak jsem si říkal, ověřím si to ještě jednou, zda mám pravdu, nebo ne. Stav je následující, prosím vás.

Sociální demokracie, místo aby podporovala v krajích podnikání a zaměstnanost, tak díky tomu, že se dostala do problému, že slíbila úsporu na poplatcích, tak teď škrtá investice. Znovu opakuji - investice. Budu citovat z toho, co je navrženo v Pardubickém kraji škrtnout. Investice v rozsahu 55 mil. a z toho 24 mil. do zdravotnictví. Takže když na mě pan kolega Martínek křičel, že to není pravda, tak já jsem si ověřil, že to takto navrženo je. Přál bych si, aby to bylo změněno, přál bych si, aby peníze, které jsou vynakládány neúčelně, byly ponechány v investicích. Konkrétně se jedná o omezení a ohrožení projektů léčeben dlouhodobě nemocných v Litomyšli a v Rybitví. Na jedné akci se škrtlo 12 mil. a na druhé přes 2 mil. Dále se omezuje investice skoro 10 mil. do nemocnice v Pardubicích, investice do škol kolem 10 mil., do dopravy 20 mil. Naopak k mému překvapení předpokládá rozpočet, jestli mám dobrou informaci, 30 mil. zvýšených příjmů z daní, což je v době, kdy se předpokládá pokles daňových příjmů a je tady krizový balíček, řekl bych, velmi podivné, předpokládat zvýšené příjmy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP