(15.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

A prosím vás, netvařte se, že toto opatření vyřeší dopady finanční a hospodářské krize. Tohle opatření v zásadě s krizí nijak nesouvisí. Tímto opatřením řešíte problém, který jste sami na počátku prosince způsobili tím, že jste ho zveřejnili a nekonali jste. To je jediný smysl návrhu, který byl tady v Poslanecké sněmovně předložen.

Problémem Topolánkovy vlády je to, že podceňuje dopady finanční a hospodářské krize, a to od samého počátku. Dodnes jste nenavrhli vůbec žádné adekvátní řešení, které by dopady krize řešilo.

Možná se někomu šrotovné nelíbí, ale je to opatření, které funguje. Funguje dnes ve více než třetině členských států Evropské unie. Jako koordinovaná akce to má smysl, jako koordinovaná akce už to pomáhá i výrobcům automobilů a zaměstnavatelům na území České republiky. Možná překvapím pana poslance Plachého, i když ten vůz není finálně kompletován na území České republiky, tak většina vozů, které se dnes vyrábějí ve světě, mají alespoň nějakou součástku, která se vyrábí či kompletuje na území České republiky. My jsme se v těch minulých letech stali významným dodavatelem dílů do automobilů, a jestliže se dovážejíí automobily, znamená to, že se vytváří také poptávka pro výrobce dílů automobilů na území České republiky. Nejde jenom o tu finální výrobu. V tom je ten skutečný smysl šrotovného, jestliže se zavede ve většině států Evropské unie, tak je to společná akce, která pomůže nastartovat ekonomiku.

To šrotovné má také velký psychologický význam. Vždyť se přece jedná o to, aby se oživila spotřeba, aby se nastartovala poptávka. Když se zavede šrotovné, tak to je přece věc, která působí ve prospěch spotřebitelského optimismu. Reálně to mění chování stovek tisíc lidí v celé Evropské unii. Lidé využívají této možnosti, začínají se chovat jako spotřebitelé, překonávají ten psychologický šok, který způsobila americká finanční a hospodářská krize. V tomto směru to má přece veliký smysl. Jaký psychologický efekt má váš návrh na odpočty DPH u plátců DPH? Myslím, že je to nesrovnatelné. Šrotovné by fungovalo, šrotovné by mělo měřitelné výsledky. (Potlesk sociální demokracie.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Již nemám žádnou přihlášku, ale vidím další přihlášku pana poslance Bublana. Vystoupí pan poslanec Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Dámy a pánové, jenom krátce. Když vidím ten rozpor mezi pravou a levou částí, tak to není o těch mřížkách, je to daleko hlubší. Mám pocit, že pravice v tomto ohledu tak trošku zaostala a kopíruje ekonomickou ideu 80. let ve Spojených státech, na to se ujal pojem trickle down, to je takové to ukapávání se shora dolů. Ono to lidi uráží. Ta jednostranná podpora finančního sektoru a podnikatelského sektoru a opomíjení toho, že jsou tady také ostatní lidé, kteří nejsou plátci DPH a jsou zaměstnanci a nemají se žádným způsobem podílet na tom způsobu ozdravení naší ekonomiky, tak to skutečně nejen lidi uráží a společnost rozděluje. Uvědomme si to při tom schvalování a dejme průchod tomu, aby se ten proces týkal skutečně celé společnosti, a nikoli jen jedné skupiny. Děkuji. (Potlesk sociální demokracie.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Severa. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, nechtěl jsem vystupovat, ale přestávám tomu rozumět. Chtěl bych si to ujasnit. Kdyby z pravého spektra totální liberální ekonomové navrhovali šrotovné, tak bych tomu rozuměl, že chtějí zvýhodnit jednu skupinu. Protože to navrhuje někdo z levého spektra a je to asociální opatření, tak tomu nerozumím. Proč asociální? Protože jestliže podnikatel může odečíst DPH, tak samozřejmě nejdřív na to auto musí vydělat, vydělá určitou vyšší částku, než je DPH, teprve pak tu DPH může odečíst. Samozřejmě když říkáte, že z toho nemá užitek nikdo další, tak užitek z toho přece mají zaměstnanci, kteří mají alespoň práci a v současné krizi se udrží zaměstnanost. Tam je určitá přidaná hodnota. Potíž je, že vy navrhujete něco, co je totálně asociální v tom smyslu, že chcete dávat peníze někomu, komu je financuje i někdo, kdo to auto nemá, někdo, kdo je bez příjmu, z jiného podnikání, je třeba zodpovědný za rodinu, a vy mu chcete vzít trochu peněz a dát je někomu jako hotovost. Já tomu nerozumím, přestávám se v tom orientovat, leda že bych si spletl strany politického spektra.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Tejc s faktickou, poté pan poslanec Škromach s faktickou. Máte, pane poslanče, dvě minuty.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já se to pokusím vysvětlit. Myslím, že je to velice jednoduché. Pokud někdo dostane příspěvek za to, že své více než deset let staré auto sešrotuje a může si koupit, a bude to pro něj motivační, a koupí si nové auto, které by si jinak nekoupil, tak samozřejmě kromě toho zaplatí DPH. A dá práci těm lidem, kteří se podílejí na výrobě tohoto nového auta, na výrobě dílů toho auta. To, že Česká republika je z velké části zemí, která má automobilový průmysl a vyrábí se zde mnoho dílů pro tento průmysl, samozřejmě povede k tomu, že to bude pozitivní opatření. Není to o tom, že by někdo bral podnikatelům a dával někomu jinému; těm podnikatelům, kteří v této oblasti vyrábějí, a těm zaměstnancům, kteří tato auta vyrábějí, to samozřejmě pomůže také. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále s faktickou pan poslanec Škromach. Pane poslanče, máte dvě minuty na svou faktickou poznámku.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, pan Severa zřejmě opět prošel kolem báru a zřejmě kolem sebe natáhl hodně par alkoholových, protože mluví úplně mimo. (Potlesk sociální demokracie.)

Sociální demokracie, pokud si ten návrh zákona přečetl, navrhuje snížení sazby, té snížené, z 9 na 6 procent. Ale pokud jde o příspěvek na automobil, to bude jiná rozprávka, v jinou chvíli, pane poslanče, na jiné schůzi. Takže prosím, vzpamatujte se a mluvte k tomu, co se tady skutečně projednává.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy nebo s faktickou poznámkou, nebo s řádnou... Není tomu tak, rozpravu končím.

Se závěrečnými slovy - pan předkladatel (nechce vystoupit), tak pan zpravodaj Doktor. Takže rozpravu nekončím. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Já jsem zcela záměrně rozdělil své vystoupení od vystoupení a povinností zpravodaje, takže v tuto chvíli už jen technicky některé projednávané věci.

Zopakuji, že tak jak byly podány pozměňující návrhy, jednáme v tuto chvíli o novele čtyř zákonů - daně z přidané hodnoty, daně z příjmu, spotřební daně a rozpočtových pravidel. Tomu bude muset, pane předsedo, odpovídat také závěrečné hlasování, které bude muset akceptovat rozšíření názvu projednávané věci o ty akceptované přijaté pozměňující návrhy tak, aby název celého zákona tomu odpovídal.

Dále je mou povinností upozornit, že budeme hlasovat pozměňující návrhy, které mají v návrhu pana poslance Sobotky a Hanuše samostatnou účinnost vedle účinnosti, kterou navrhl ve svém usnesení rozpočtový výbor, ty věci si navzájem neodporují.

Pak je nepochybně mou povinností upozornit, že pan poslanec Patera vystoupil s legislativně technickou úpravou svého pozměňujícího návrhu, kteroužto chci učinit v tuto chvíli i já. Při přepisu mého pozměňujícího návrhu J1 až J2, resp. závěru toho pozměňujícího návrhu J2, je chybně označeno číslo zrušeného odstavce. Dovolte, abych přečetl na mikrofon, že správné označení je: v § 71 se odst. 11 zrušuje a dosavadní odstavce 12 až 18 se odpovídajícím způsobem přečíslují. Stejnou úpravu je třeba učinit - v § 71 se odst. 12 zrušuje a přečíslováno je odpovídajícím způsobem. Stejně tak úprava § 71 se odst. 13 až 15 zrušují a pak odpovídající přečíslování. Jinak to další číslování už odpovídá logice projednávané věci. Tak. To je v tuto chvíli vše do obecné rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP