(16.40 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, vy jste to tak ve svém návrhu řekl. Zahájím hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 63, z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 101, proti 74. Návrh byl schválen.

 

Dále budeme ještě hlasovat o návrhu pana poslance Plachého. Ten navrhl vyřadit bod číslo 10, i když jsme ho řádně zařadili. Pan poslanec tento návrh přednesl, musíme o něm hlasovat.

Zahajuji hlasování o vyřazení bodu číslo 10. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 64, z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Dále je tu návrh pana poslance Zgarby vyřadit bod číslo 63, sněmovní tisk 677.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 65, z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 107, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Aubrecht navrhl vyřadit bod číslo 55, sněmovní tisk 625.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 66, z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 82. Návrh byl přijat.

 

Myslím, že ještě pan poslanec Bublan navrhl zřízení vyšetřovací komise. Pane poslanče, já bych potřeboval název té komise, protože ho tady nikde nemám. Prosím, přečtěte ho na mikrofon.

 

Poslanec František Bublan: Je to návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu a zájmových skupin do činnosti orgánů veřejné moci.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Kam chcete zařadit tento bod?

 

Poslanec František Bublan: Za můj předchozí zařazený bod ohledně zbavení mlčenlivosti.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: To znamená, že by to bylo za váš bod. Pan ministr Liška se hlásí o slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Děkuji vám. Já chci jenom pro stenozáznam říci, že při hlasování o vyřazení horního zákona jsem hlasoval proti, ale měl jsem na sjetině křížek.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, jenom pro stenozáznam. Hlasování nezpochybňujete.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Bublana, jak jej načetl.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 67, z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 41. Tento návrh byl schválen.

 

Podle mých záznamů jsme hlasovali o všech návrzích, které byly předneseny. Je tomu tak, vážené kolegyně a kolegové? Ano, je tomu tak.

Budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 52. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy. Předtím než budeme hlasovat, se hlásí pan předseda Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Já si dovolím požádat před závěrečným hlasováním o pořadu schůze o dvacetiminutovou pauzu na jednání klubu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vyhlašuji přestávku do 17.05 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.45 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP