(9.40 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě si slovo vezme pan poslanec Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Když už jsme u opravování faktických omylů, které tady zazněly, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych jasně konstatovat, že ke zvýšení důchodů pro lidi, kteří byli postižení za celého minulého režimu, došlo nařízením vlády České republiky. Bylo to nařízení vlády České republiky a vláda České republiky, která byla vedena sociálně demokratickou stranou, na tento účel vyčlenila několik set milionů korun v rámci navýšení důchodů pro lidi, kteří byli perzekvováni za minulého režimu. Já myslím, že nám nemůže nikdo vyčítat, že bychom k těmto lidem neměli úctu nebo že bychom k nim neměli jakýkoliv vztah. Děkuji. (Potlesk z řad opozice.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já jenom jednu poznámku. Kdyby to byly laciné mediální hrátky, tak bych nic nezařazoval, netrápil bych Sněmovnu, aby se zabývala jinými body, ale vzhledem k tomu, že to je zatraceně drahá věc, co tady vláda předvádí, tak nám nic jiného jako opozici nezbývá, protože vy byste občany České republiky svojí politikou stáhli z kůže. (Potlesk z řad opozice.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě bude zřejmě reagovat pan poslanec Severa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, já si také neodpustím poznámku. Já považuji za legitimní, že si komunistická strana přeje konec vlády, to je legitimní snaha opozice. Ale ptám se, proč chcete trestat lidi, kteří trpěli za komunistického režimu, ještě jednou tím, že zdržujete zákon, který má nějakým způsobem některé věci napravit. Tomu nerozumím. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já myslím, že by bylo dobré se vrátit a obrátit pozornost zpět k hlasování, které jsme opustili a nedokončili. Já se pokusím říci, kde se nacházíme. My bychom měli znovu v této chvíli hlasovat o bodu 83, o tisku 476, to je ten, o kterém tady byla řeč, takže to je hlasování, před kterým stojíme. Doufám, že všichni jsou ve sněmovně, kdo mají hlasovat, a mohu vás nechat tedy hlasovat.

 

Opakuji, je to návrh pana poslance Koníčka vyřadit tento bod z pořadu schůze. To tedy hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyřadit tento bod z pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 77. Přihlášeno je 184. Pro hlasovalo 88, proti 92. Takže by to bylo zamítnuto - návrh na vyřazení.

 

Můžeme snad pokračovat k dalšímu hlasování. Je to návrh pana poslance Marka Bendy. Jenom připomenu, že panu poslanci Bendovi se jednalo o pevné zařazení tří bodů. Mám to tady jako body 5, 6, 7. Je to stykový zákon navržený Senátem, jednací řád Poslanecké sněmovny a ještě jednou jednací řád. Tyto tři body navrhoval pan poslanec Benda zařadit pevně za dnes pevně zařazené body dopoledne. To je tedy jeho návrh.

Ještě počkáme, protože se hlásí o slovo premiér Mirek Topolánek, tak ještě před hlasováním mu udělím slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já vás opravdu nechci zdržovat, ale přece jenom si potřebuji vyjasnit jednu věc a potřebuji, abychom si rozuměli. Když jsem hovořil včera o nepárování poslanců a ministrů a mluvil jsem o nemocných, tak jsem tím měl na mysli nevypárovanou Vlastu Parkanovou a kolegu Hinka. Naopak jsem chtěl poděkovat za párování kolegy Kvapila.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já se omlouvám, že touto drobností zdržuji, ale aby bylo tedy úplně jasno, tak budu citovat například z Novinek: "Premiér se odvolal na úterní bezprecedentní situaci ve Sněmovně, kdy opozice nevypárovala dva koaliční poslance, kteří nemohli ve Sněmovně být kvůli vážným zdravotním problémům. Jde o poslance KDU-ČSL Tomáše Kvapila a zákonodárce ODS Vladimíra Hinka." A tak dál, a tak dál, a tak dál. Pan předseda Topolánek to mohl neříct, dokonce si myslím, že to možná i neřekl, ale interpretace v médiích, a nejen tady, ale i v televizi byla velmi jasná.

Já tedy říkám, že je to jinak, že my jsme poslance Kvapila párovali, a o to bylo naše rozčarování větší, když jsme se dozvěděli z médií, že pan premiér o tom zřejmě jaksi nevěděl. Jestli je to takhle, tak je to prostě doopravdy problém, který dopadl, tak jak se říká: chtěli jsme to udělat dobře, dopadlo to jako vždycky. Anebo ještě více se hodí přirovnání nebo rčení - za každý dobrý skutek následuje vždycky spravedlivý trest.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad opozice.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou vám budu muset zopakovat, o čem jsem měl v úmyslu vás nechat hlasovat. Opakuji, že to byl návrh pana poslance Marka Bendy. Jednalo se o pevné zařazení tří bodů 5, 6, 7 dnes po pevně zařazených bodech. O tom nyní hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 78. Přihlášeno je 190, pro hlasovalo 187, proti 2. Tento návrh byl tedy přijat.

 

Pak tu byl poslední návrh, teď nevím, jestli to byl pan poslanec Severa... Ano. To byly tisky 685, 686. To jsou ekonomické daňové zákony, které byly ale včera vyřazeny ze schůze. To znamená pokud bychom měli hlasovat o jejich zařazení, tak bychom museli znovu hlasovat o jejich zařazení do schůze. Pan poslanec Sobotka k tomu chce něco?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, abychom si ušetřili procedurální debatu, rád bych vás informoval o tom, že dva poslanecké kluby, sociální demokracie a KSČM, předkládají veto proti zařazení těchto nových bodů na program schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Potlesk pana poslance Severy.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže tohle v této chvíli také hlasovatelné není.

Mám pocit, že jsme se vyrovnali se vším, co bylo navrženo v úpravách dnešního pořadu. To znamená, že se můžeme pustit do samotného programu schůze. Na programu teď máme jako první pevně zařazený bod

 

89.
Návrh poslanců Milana Urbana, Michala Haška, Miloslava Vlčka,
Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 538/ - třetí čtení

 

Požádal bych, aby u stolku zpravodajů zasedli poslanec Milan Urban a zpravodaj rozpočtového výboru Michal Doktor. Obdrželi jsme sněmovní tisk 538/3. Ten obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Já bych měl otevřít rozpravu ve třetím čtení, což v této chvíli činím. Hlásí se do ní pan poslanec Michal Doktor, zároveň zpravodaj. Prosím pana zpravodaje, aby vystoupil. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych naplnil svou roli zpravodaje Poslanecké sněmovny k novele zákona o spotřebních daních. Myslím, že je zjevné, co je záměrem předkladatelů, a dovolte, abych vás upozornil na některé drobné nedostatky, které bohužel spočívají v návrhu pozměňovacích návrhů, které přednesl sám zástupce předkladatelů pan poslanec Urban.

Na úvod rozpravy konstatuji, že byly zcela zřetelně zopakovány ve vystoupení pana místopředsedy Zaorálka návrhy na zamítnutí, které zazněly jak v průběhu rozpravy, tak v usnesení rozpočtového výboru. A nyní tedy k samotnému pozměňovacímu návrhu pana poslance Urbana, který je jediným pozměňovacím návrhem připraveným k hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP