(Jednání pokračovalo v 9.55 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolegové, je 9.55 hodin. Budeme pokračovat v přerušené Sněmovně. O slovo se hlásí pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pane místopředsedo, jistě vzhledem k vašemu předcházejícímu vystoupení chápete, že neříkám, vážený pane místopředsedo. Žádám vás o dvě hodiny přestávky na jednání poslaneckého klubu ODS. Považuji vaše jednání, kdy jste zde křičel na ministra vnitra, rozhazoval rukama a následně ho vypnul při jeho proslovu, přičemž standardně naprosto necháváte bez odezvy urážky a sprosťárny ze strany například pana poslance Ratha. Jistě chápete, že je o čem jednat. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Sobotka se hlásí o slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Mě mrzí, že se klub Občanské demokratické strany, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vrací k metodám, které uplatňoval minulý týden, kdy takřka o celý den, možná i o více než celý den neustálými žádostmi o přestávky na klub zdržel jednání Poslanecké sněmovny. Nevím, jestli je skutečně nezbytné, aby si klub ODS bral celé dvě hodiny, ačkoliv respektuji, že na to má nárok. Ale obávám se, že hlavním důvodem je fakt, že vládní strany v tuto chvíli mají menšinu v Poslanecké sněmovně a bojí se jakéhokoliv hlasování, protože všechna hlasování v poslední době zde vládní koalice prohrává.

Já se obávám, že reakce pana místopředsedy Sněmovny Zaorálka byla zcela adekvátní vzhledem k tomu, co jsme zde viděli ze strany ministra vnitra. (Nesouhlasné hlasy z pravé části sálu.) Já se domnívám, že poslanec, člen vlády by se v žádném případě neměl uchylovat k takovémuto jednání, aby zde sprostě nadával členům Poslanecké sněmovny. Takovéto jednání je nepřijatelné a já se domnívám, že pouze velkorysost klubu sociální demokracie brání v tom, abychom v této věci zahájili jednání u mandátového a imunitního výboru. Vystoupení ministra bylo nepatřičné, neadekvátní, neslušné, nepatří na půdu Poslanecké sněmovny. Podle mého názoru místopředseda Poslanecké sněmovny Zaorálek byl zcela v právu, jestliže opakovaně slušnou formou požádal ministra vnitra, aby přestal nadávat jednomu z poslanců Poslanecké sněmovny. Dvakrát upozornil řídící schůze ministra, aby změnil své chování, a teprve po tomto dvojím upozornění, kdy ministr vnitra nezměnil způsob svého vystupování, nemluvil k věci, pokračoval v urážkách směrem ke členovi Poslanecké sněmovny, tak teprve po tomto dvojím upozornění řídící schůze vypnul mikrofon a odňal slovo. Já se domnívám, že to byla adekvátní reakce ze strany místopředsedy Poslanecké sněmovny. Naopak nemístné a neadekvátní bylo vystoupení ministra vnitra.

A dovolte mi ještě jednu poznámku. Poté kdy schůze byla přerušena, já jsem zde sledoval v sále, jak zde skutečně pobíhal ministr vnitra, vykřikoval, nadával, gestikuloval. Podle mého názoru by slušelo, aby pan ministr vnitra si vzal na dnešek zdravotní dovolenou a nezatěžoval svým složitým psychickým stavem Poslaneckou sněmovnu a nezvyšoval napětí v Poslanecké sněmovně.

Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Severa se hlásí o slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Já se domnívám, pane řídící, že byste měl držet zvyklosti této Sněmovny. Byla tady žádost na jednání klubu, měl byste jednání přerušit. Nemá se vést žádná rozprava. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, přerušuji jednání na dvě hodiny. Je 10 hodin. Jednání bude pokračovat ve 12 hodin.

(Jednání přerušeno v 10.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP