(14.50 hodin)
(pokračuje Šincl)

Je klíčovou stavbou pro jeho rozvoj, přístup investorů a také je to tolik potřebné pro jeho zaměstnanost. Termín stavby jedenáctý měsíc 2008 nebyl dodržen, což občané nesou velmi nelibě. Bohužel z médií se občané dovídají spekulace o tom, že nemá být dodržen ani termín jedenáctý měsíc 2009. Dokonce se spekuluje i o úplném zastavení prací na zbývajícím úseku dálnice Bělotín-Hladké Životice-Bílovec. Důvodem má být údajně nedostatek financí na dostavbu dálnice D47. Na podpoře této investice se shodly všechny politické reprezentace tohoto regionu. Po velkém slavnostním zahájení jsme se všichni těšili na její brzké dokončení.

Vážený pane odstupující premiére, jelikož jde o vážný problém našeho regionu a našeho kraje, ze kterého i vy pocházíte, mám pro vás dotaz: Kdy konečně bude dokončena stavba D47, zdali hrozí nedostatek financí a jakým způsobem tuto situaci hodláte řešit: Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Tím bych ukončil interpelace na premiéra, který tedy dnes vzhledem k tomu, že je nepřítomen, předpokládám, že se s nimi vypořádá podle jednacího řádu a bude na ně odpovězeno písemně. Takže prosím ještě jednou - končím interpelace na premiéra a otevírám interpelace na ministry vlády. Tady musím říci, že jsem obdržel celou řadu omluv. Můžeme se do toho pustit s tím, že už ten první interpelovaný ministr, Ivan Langer, ministr vnitra, je na seznamu omlouvajících se ministrů, takže i tady může poslanec Ladislav Šincl pouze přednést svou interpelaci na pana ministra ve věci působení Ministerstva vnitra na reprezentace krajů České republiky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Je mi to líto, že tady nikdo není. Vážený pane nepřítomný ministře, nové krajské reprezentace, zejména hejtmani, čelí v posledních týdnech nezvyklé pozornosti Ministerstva vnitra a nejnověji údajně také bezpečnostních složek státu. Ministerští úředníci zjišťovali případy nesouladu postupu krajů ve věci takzvaných regulačních poplatků ve zdravotnictví se správním řádem a po nich začala policie na základě trestních oznámení zkoumat případnou trestní odpovědnost vedení krajů. Jedná se o velmi promyšlený tlak na nové politické reprezentace krajů. Vše začalo bezprecedentním usnesením vlády o tom, že bude krajům brát peníze na nejrůznější typy dotací jako odplatu za to, že se sociální demokracii podařilo v krátké době zavést systém darů v krajských zdravotnických zařízeních, kde lidé nemusejí platit, pokud to sami nechtějí.

Vážený nepřítomný ministře, mám tyto otázky: Můžete vyloučit, že bezpečnostní složky státu zasahují do těchto záležitostí? Za druhé - jak potrestáte své krajské zastupitele za ODS, kteří pro zrušení poplatků v krajích také hlasovali?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Tolik interpelace pana poslance Šincla a nyní požádám pana poslance Jiřího Petrů. I jeho ministr je nepřítomen a omluven. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, obdržel jsem poměrně závažnou informaci o skutečnosti, že v některých firmách u nás dochází k zvláštní situaci. Na jedné straně dochází k propouštění zaměstnanců z důvodu špatné ekonomické situace a potřeby nutné úspory mzdových prostředků a na straně druhé tam, kde zaměstnancům z České republiky pracovní smlouva skončila, jsou za nějakou dobu na jejich místa využíváni pracovníci ze zahraničí s tím, že vykonávají tuto práci formou dohody o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. Firmy za ně nemusí platit sociální a nemocenské pojištění. U firem, kde působí odborová organizace, je sice povinnost odborovou organizaci o záměru propouštění informovat, ta se může obrátit i na příslušný odborový svaz, ale to je asi tak všechno. Mnohem horší pozici mají zaměstnanci ve firmách, kde odborová organizace nepůsobí, a těch je více. Rovněž možnosti úřadů práce jsou omezené, protože se o zaměstnávání pracovníků formou dohody o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti vůbec nedozvědí. Oblast pracovněprávních předpisů, tedy kontroly nelegálního zaměstnání včetně tak zvaného švarcsystému, má v kompetenci Státní úřad inspekce práce. Bohužel počet inspektorů je takový, že inspektoráty provádějí pouze namátkové kontroly.

Chci se tedy nepřítomného pana ministra zeptat, zda ví o tomto problému a jak k němu bude Ministerstvo práce a sociálních věcí přistupovat. Dále jsem se chtěl zeptat, jestli bude i nadále pokračovat snižování počtu inspektorů Státního úřadu inspekce práce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak to byla interpelace pana poslance Petrů na ministra Nečase, která, doufám, bude tedy vyřízena do třiceti dnů písemně, tak jak ukládá jednací řád.

Nyní bych požádal pana poslance Jana Babora - pan poslanec Babor ale není přítomen, takže svoji interpelaci nepřednese.

Paní ministryně Parkanová je přítomna, nicméně pan poslanec Antonín Seďa se sice blíží ke Sněmovně, ale jak je vidět, tak tady ještě není. Vím, že byl pracovně na Národním bezpečnostním úřadě a že se snaží to stihnout, ale zřejmě se mu to nepovedlo. Možná až tu osmou interpelaci se mu podaří stihnout. Uvidíme. V každém případě čekat nemůžeme, takže interpelaci pana poslance Sedi vzhledem k jeho nepřítomnosti neuslyšíme.

Požádám paní poslankyni Kateřinu Konečnou - paní poslankyně Kateřina Konečná zde ovšem také není, jak vidím. Není tady, takže ty její dvě interpelace se konat nebudou.

Požádám pana poslance Ladislava Šincla, aby přednesl svou interpelaci na paní ministryni Danielu Filipiovou ve věci regulačních poplatků. Prosím, máte slovo. (Do sálu se dostavila poslankyně Konečná.)

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající, já dám šanci kolegovi Seďovi, aby mohl doběhnout, eventuálně dám přednost ještě - dá se to? Že bychom se přehodili?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Možná by bylo lepší, kdyby začala paní poslankyně Kateřina Konečná, abychom respektovali pořadí, jestli ji mohu požádat - ta pátá interpelace na Martina Bursíka ve věci vyhlašování chráněných území. Jestli je schopna dýchat, tak prosím, můžete se do toho pustit.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, vážený nepřítomný pane ministře, já jsem se domnívala, že i když vláda odstupuje, tak některé její kroky, které ještě pořád koná, mohou být vážným problémem pro řadu institucí a na jeden z nich jsem chtěla také upozornit. Přestože vím, že máte lhůtu třiceti dnů na odpověď, ráda bych vás požádala, aby odpověď, resp. váš zásah v této věci přišel daleko dříve.

Minulý týden totiž oslovila jedna z vedoucích pracovnic České inspekce životního prostředí oficiální mailovou korespondencí dlouhou řadu nevládních organizací v České republice s výzvou, aby jejich členové podávali podněty k vyhlašování vzácných druhů živočichů, různých typů chráněných území, a tak aby zajistili ochranu zvláště chráněných a vzácných druhů živočichů. Pomineme-li odborné chyby v obsahu této výzvy a pomineme-li i zjevné nepochopení smyslu zvláště chráněných území, přechodně chráněných ploch a registrovaných významných krajinných prvků, nemůžeme pominout skutečnost, že aktivita tohoto typu je zcela v rozporu se zákonnými kompetencemi České inspekce životního prostředí. Vedoucí pracovnice nejvyššího dozorového orgánů v oblasti životního prostředí zde odborně pochybným způsobem nabádá k zahlcování orgánů přírody na úrovni obcí a krajů podněty těžko odhadnutelné odborné kvality, které velmi pravděpodobně nepovedou ke zlepšení stavu ochrany přírody, ale naopak budou zcela zbytečně ubírat čas potřebný k řešení jiné důležité agendy těchto orgánů.

Vážený pane ministře, myslíte si, že podobné metodické vedení nevládních neziskových organizací je skutečně zákonem danou náplní činnosti České inspekce životního prostředí? Nemáte pocit, že zde Česká inspekce životního prostředí selhává jako odborná autorita a že zcela vybočuje ze zákonem stanoveného rámci svého poslání? Nemáte pocit, že dozorový orgán, který přestane být pro veřejnost autoritou, nemůže dále dobře plnit své zákonné poslání? A nemáte pocit, že by v případě dozorového orgánu měli být vybíráni vedoucí i řadoví pracovníci podle odborných kvalit, a ne podle politické příslušnosti?

Děkuji vám za odpověď a ještě jednou doufám, že si s ní, minimálně se zásahem do této věci, pospíšíte.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, paní poslankyně. Daleko se nevzdalujte, rovnou bych vás požádal, abyste vzápětí přednesla i svou další interpelaci ve věci poplatků za sběr autovraků na ministra Martina Bursíka, který je na seznamu omluv. Takže prosím, paní poslankyně, jestli můžete, kdybyste rovnou pokračovala.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP