(17.50 hodin)
(pokračuje Schwippel)

Proč pan Dalík přirovnává zakladatele ODS k Henleinovi? Proč pan premiér hovoří o ose zla Paroubek - Tlustý - Bém - Klaus? Proč ODS zpochybňuje a napadá svého zakladatele? To je pro mě absurdní a zcela nepřijatelné.

Druhou otázkou je, co bude dál. Musím říci, že mě velmi uklidnilo včerejší vyjádření pana premiéra, který řekl, že v případě nemožnosti sestavit nekomunistickou vládu bude ODS směřovat k předčasným volbám. To je řešení, které velmi podporuji i já. Že prý je ale tato vláda tím nejlepším krizovým manažerem. Musím říci, že tomu nevěřím. Nevěřím tomu proto, že se deklarovala jako proreformní, a ne jako protikrizová. Nevěřím v možnost její zásadní proměny. Nevěřím tomu proto, že ještě v prosinci označoval ministr financí ty, kteří tvrdili, že odhadovaný růst ve výši 4,8 % je nesmyslem, za hazardéry a nechal schválit zcela nerealistický rozpočet. Nevěřím tomu proto, že ani poslední změny ve vládě nebyly deklarovány jako protikrizové.

Věřím, že sestavení mnohem lepší protikrizové vlády bude moderovat pan prezident. Pokud dnes budu hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě, otevírám prý ale dveře komunistům. Zásadně platí, že každý je odpovědný za své činy a žádná hrozba ani strašák ho této odpovědnosti nezbavuje. Prezident Václav Klaus a jeho oddanost transparentním a demokratickým postupům je pak pro mne tou největší zárukou, že žádné řešení, které by komunistům nahrálo, nemůže určitě nastat. Kdo mě zná, ten ví, že jsem nikdy s komunistickou stranou nesympatizoval a nikdy bych dobrovolně nepomáhal k nástupu levice. A pokud dnes chci podpořit nějaké řešení, pak je tomu tak proto, že si přeji obrodu pravice, že si přeji návrat k obsahu v politice, že si přeji dodržování slibů a otevřenost diskuse. A určitě i proto, že mě děsí stav, kdy se mnohé přízraky z minulého režimu začínají znovu objevovat. Dnes je řeč o ohrožení základních demokratických principů této země. Lidé se znovu začínají bát otevřeně projevovat své názory. Podezření na nestandardní zásahy do justice a orgánů činných v trestním řízení, označování parlamentu za poslušnou spartakiádu - to všechno jsou věci, které minulý režim až příliš připomínají.

Ze všech těchto důvodů budu dnes hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě. A za určitou garanci toho, že takový postup nepovede k nástupu levice k moci, považuji ta vyjádření, která jsme slyšeli ze strany pana prezidenta, že pověří sestavením nové vlády někoho z ODS. A já vůbec nevylučuji, že takovou vládu podpořím, pokud budou existovat reálné garance, že všechno to, co jsem popsal, se nebude již opakovat. Myslím si, že podmínkou pro to bude, aby v čele této vlády nestál Mirek Topolánek. Ale nevylučuji v této chvíli ani to, že bych podpořil i takovou vládu za podmínky, že - jak říkám - budou existovat rozumné garance, že nic z toho, co jsem popsal, se nebude opakovat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Schwippelovi. Nyní se o slovo přihlásil pan kolega Pavel Severa. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, po proběhnuvší rozpravě by se mi chtělo navrhnout usnesení, že Poslanecká sněmovna děkuje za trpělivost občanům Čech, Moravy a Slezska s naší politickou reprezentací i s opozicí. Nicméně tím bych asi nic nevyřešil. Budu se spíš snažit dát návrhy, čím bychom mohli nejenom dneska, ale i do budoucna řešit problém, který tady je dlouhodobě a který je z mnoha důvodů vytvořen i minulými vládami nebo minulou politickou reprezentací.

Já se domnívám, že ať už vláda bude pokračovat, nebo tady bude vláda nová, nebo tady budou předčasné volby, nebo řádné volby, tak to, co napomohlo problémům v současné době, to je špatný volební systém, kdy - už to tady zaznělo od předřečníků - i přesto, že větší počet hlasů na straně současné koalice byl dosti značný, tak počet mandátů byl stejný, sto na sto. Proto se domnívám, že za prvé, nežli se tato Sněmovna rozejde, ať už v jakékoli době, měl by být změněn volební zákon, a to tak, aby konečně smazal pozůstatek opoziční smlouvy, a na místě je proto použít takový poměrný systém, kdy bude umožněno sestavení stabilní akceschopné vlády. Bude to ale systém také spravedlivý vůči všem stranám, nejenom vůči těm větším. Každý hlas by měl mít stejnou váhu, tomu tak bohužel dnes není.

Za druhé bych se přimlouval za to, abychom se zamysleli nad zkušeností z některých států, kde existuje právní institut zavedení konstruktivního vyslovení nedůvěry. Tento institut naše ústava prozatím nezná, ale osvědčil se v Německu, inspirovaly se tím státy jako Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Španělsko nebo Izrael. O co jde? Konstruktivní vyslovení nedůvěry v podstatě zamezuje bezvládí, které u nás hrozí po každém vyslovení nedůvěry, protože vyslovením nedůvěry stávající vládě se současně hlasuje pro navrženou vládu novou. To znamená aby byla vyslovena nedůvěra, musí být zároveň vyslovena důvěra vládě budoucí. Přispívá to ke stabilitě, přispívá to k věrohodnosti politické reprezentace, která samozřejmě tímto krokem řeší problém země, a nikoli hraje politické hrátky.

Za třetí se domnívám, že rozumné je to, co už jsme před několika týdny navrhli, a to je změna počtu poslanců Poslanecké sněmovny, a to na lichý počet 199 mandátů. Samozřejmě to neřeší problém patové situace v případě koalic vždy, ale určitým způsobem je to určitá pojistka pro možnost sestavit vládu, kde alespoň jeden mandát rozhoduje.

A jako poslední, za čtvrté, s ohledem na to, co dnes prožívá vláda, která musí vysílat své ministry na zasedání v Evropské unii, má spoustu povinností, tak bych se přimlouval za to, abychom i pro budoucí politické reprezentace zavedli klouzavý mandát, to znamená, že poslanec nebo senátor, který se ujal funkce ministra vlády, pozbude statutu poslance nebo senátora a jeho mandát po tuto dobu výkonu funkce ministra zaniká.

Domnívám se, že tato opatření by mohla posloužit ke stabilizaci poměrů v budoucí Poslanecké sněmovně, že to je určitý přínos pro to, abychom neřešili stále dokola některé problémy, které nám tady berou čas, který je potřebný k řešení politické krize, popř. ekonomických důsledků nestability okolo nás.

O problémech, které jsou v současné době k řešení, by se mohlo hovořit hodiny. Já se jenom odkážu na to, co by nám mělo být velkým poučením, a to je Maďarsko. Pamatuji si, že maďarský socialistický premiér Ferenc Gyurcsány vážný stav země znal dopředu ještě před volbami a dokonce se odvážil v úzkém kruhu přiznat - cituji jeho slova: "V zájmu udržení moci jsme voličům lhali ve dne i v noci." Tento projev se dostal na veřejnost, a přestože přiznal takovouto pravdu, nenašla se vůle na politické scéně hledat řešení pro nepříznivý vývoj. A v jaké situaci je dneska Maďarsko, všichni víme. Já bych si přál, abychom nikdy nemuseli říkat voličům, že jsme znali stav země a že jsme pro to neudělali maximum.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Pavlovi Severovi. Byla to poslední přihláška, kterou jsem dostala do rozpravy. Zeptám se, zda se někdo ještě chce do rozpravy přihlásit nyní v tuto chvíli. Nevidím žádnou takovou přihlášku, proto končím rozpravu.

Nyní pouze připomenu, že podle § 85 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě hlasuje podle jmen. K přijetí usnesení, kterým se vyslovuje vládě nedůvěra, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Nyní požádám určené ověřovatele této schůze… Ale vidím, že se hlásí o slovo pan kolega Jan Bürgermeister. Ale upozorňuji vás, pane kolego, že jsme po skončení rozpravy, takže prosím, abyste vzal tuto skutečnost na vědomí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bürgermeister: V zastoupení předsedy klubu ODS - a tady už vidím pana předsedu - žádám o pět, maximálně deset minut přestávky na jednání klubu a zároveň prosím členy klubu do Státních aktů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Do 18.10 vyhlašuji přestávku v jednání Poslanecké sněmovny.

 

(Jednání přerušeno v 18.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP