(12.10 hodin)
(pokračuje Krupka)

A na závěr. Tak jak tady bylo řečeno úvodem, že občané nebudou mít informace, projde deset dnů - samozřejmě, dnes už standardně platí fikce doručení deseti dnů. Nic zásadního se pro instituce nemění. Ty, které jsou ze zákona povinné, tam mají deset dnů a mají to v elektronické podobě.

Já jen na závěr upozorním - když jsem byl na konferenci v Hradci Králové, a já to tady nechci zmiňovat, měli jsme jako podvýbor možnost se setkat se zástupci krajských informatiků, svazu informatiků za kraje, a bavili jsme se, a možná daleko ostřeji, než tady byly faktické připomínky, neříkám politické. Nicméně závěr - kdy já jsem říkal dobře, tak řekněte, chcete, nebo nechcete - byl jednoznačný. Ano, za těch x let předtím se pořád hovořilo o těchto možnostech elektronického doručování, a teprve dnes, na základě tohoto zákona a těchto možností a peněz, které jsou k dispozici z čerpání prostředků z Evropské unie, je tento systém spustitelný. Pokud řekneme ne, nebo to budeme odkládat, a to je samozřejmě ten první krok k tomu, abychom celý proces zastavili, a ten vůbec nesouvisí s něčím, že někdo někomu něco přihrává, ale ten proces se zastaví a dostaneme se tam, že už nikdo nikdy nebude mít ty prostředky, resp. nebude je celou záležitostí startovat.

Já vás jenom prosím, a nechci dále k tomu už vystupovat, abyste skutečně zvážili, že i ten postup, jak sice kriticky bylo řečeno - změkčený náběh - ale fakticky ano, je to pozvolný náběh, aby se na to mohli připravit i ti, kteří zatím informace neměli, tento prostor se jim vytvoří a mohli bychom celý systém rozeběhnout. Proto bych požádal, byť nejsem zpravodajem ani předkladatelem, ostatní, kteří mají trochu vůli o těchto věcech věcně diskutovat, aby i po této diskusi si zanechali věcnou stránku v sobě a přiklonili se při hlasování pro tento zákon. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krupkovi. Nyní katalog těch, kteří se přihlásili k faktickým poznámkám: Petr Bratský, Lubomír Zaorálek, Miroslav Opálka, Miroslav Kalousek, David Rath.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedající. Já budu hovořit velice krátce. Myslím si, že je samozřejmě normální, že opozice vždy musí ke všem novým systémům říci své určité pochybnosti, své domněnky. Je to správné, vždyť také opozice v podstatě hlídá koaliční strany, aby se například nepáchala různá zvěrstva.

Já chci přinést spíše živé svědectví, žádnou domněnku. Již v této chvíli Obvodní úřad Prahy 13 testuje systém v praxi. Mimo jiné vyškolení zaměstnanci - a rádi - to dělají proto, že očekáváme úspory, a ty úspory budou za měsíc vyjádřeny v konkrétních číslech. Čili na rozdíl od různých domněnek a pochybností my prostě děláme něco pro to, abychom pomohli. Apeloval bych na všechny poslance, abyste se novému systému spíše snažili pomoci. Vždyť to je pro všechny kraje, pro všechny radnice, pro všechny další orgány státní správy výtečná věc, že ušetří, a úspory v této době jsou, myslím, tím hlavním motivem pro všechny politické strany ve Sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Nyní vystoupí pan poslanec Opálka, poté pan ministr a poslanec Kalousek a poté pan poslanec Rath.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Ono někdy, než se člověk dostane ke slovu, tak už to není ani aktuální, ale aspoň vím, o čem budou dnes sdělovací prostředky směrem k Poslanecké sněmovně veřejnost informovat. To bude určitě hlavní téma. Já bych chtěl jenom ujistit, že tato přestřelka mezi ČSSD a ODS má samozřejmě zase jiné souznění u schvalování zákonů, kde je vzájemná dohoda, takže pro veřejnost je třeba ukázat také nějaký střet.

Ale chtěl jsem vystoupit hlavně k problému regulace cen. Já bych si přál, kdyby taková ostrá diskuse byla také k regulaci cen léků, protože si myslím, že to tíží naši společnost daleko více. Když dokážeme regulovat cigarety, které se prodávají v trafice nebo v hotelu za stejnou cenu, tak bychom se mohli domluvit, abychom tak dokázali regulovat i cenu léků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Nyní vystoupí pan poslanec a ministr Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Dovolte, prosím, ještě jednou, dámy a pánové, abych odpověděl panu místopředsedovi Zaorálkovi. Nejprve bych chtěl polemizovat s premisou, která zazněla v jeho vystoupení, když říkal, že interpeluje ministra financí, protože Ministerstvo financí neplní některé své kontrolní pravomoci. Chci Sněmovnu ujistit, že mě pan místopředseda Zaorálek interpeluje, protože má naprosto mylné představy o tom, jaké pravomoci a nástroje má Ministerstvo financí.

Ze stejného kadlubu je i odpověď na jeho otázku, že by chtěl vědět, jak se tvoří cena a jak je regulována. Možná přesnější by byla otázka, co zakládá právo či povinnost ústředního orgánu státní správy, Ministerstva financí, regulovat ať již pevnou, či věcně usměrňovanou cenu. To právo či povinnost zakládají právní předpisy, které předkládali ministři za sociální demokracii, mimochodem kvalitní předpisy, a pro které hlasoval pan místopředseda Zaorálek i já. Abych vám je vysvětlil, na to nestačí časový prostor faktické poznámky.

Pane místopředsedo Zaorálku, na to si budete muset něco přečíst. Vskutku není mojí vinou, že jste netušil, o čem jste hlasoval. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O slovo se přihlásil pan místopředseda Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já bych chtěl ujistit pana ministra, že jsem připraven si přečíst ledacos, ale chtěl bych ho požádat speciálně o jednu věc, která by mě enormně zajímala. To by byla analýza Ministerstva financí, která by mi ukázala, proč by e-mail měl stát právě třeba těch 18 korun.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec David Rath a připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Boris Šťastný.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, tady zazněla docela zajímavá logická zvláštnost, nebo chcete-li, chyba. Tady zaznívalo, že obce ušetří - a zaznívalo to z úst ODS - a proto navrhujete, aby náklady převzal státní rozpočet. Zajímavá logika.

Vzkaz pro nejčestnějšího muže ve státě: díky bohu, vy už jste dnes doreguloval. Doufejme, že navždy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní vystoupí pan poslanec Boris Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Jenom pro upřesnění. To, že není cena léků stejná, neznamená, že ceny léků v České republice nejsou regulovány. Jsou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto upřesnění. Nyní se přihlásil pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, přihlásil jsem se raději normálně, abych neriskoval překročení dvou minut, ale snad vás dlouho nezdržím.

Velkou část svého života jsem pracoval v oblasti zavádění informačních a komunikačních technologií a musím říci, že proti pokroku a proti použití informačních a komunikačních technologií byl odpor naprosto pravidelný a prosazování této věci bylo opravdu velmi často těžkým úkolem, a to myslím trvá do současné doby.

Mohu také potvrdit to, co řekl pan poslanec Křeček. U soudů a všeobecně v této části naší společnosti použití těchto technologií naráží na dlouhodobé zvyky, a pokud tam nebude určitý prvek řekněme lehkého přinucení legislativou, tak velmi podobně by soudy zůstaly u systému, který byl ještě za Rakousko-Uherska. Nicméně čas prokázal, že tyto věci mají velmi významný efekt na život společnosti. Zatímco nám informační a komunikační technologie naprosto nevadí v kuchyni nebo ve školách nebo jinde, myslím si, že by nám neměly vadit ani ve veřejné správě, a zrychlit tento krok je cíl, o který někteří usilujeme už řekněme nejméně deset let. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP