(9.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Nejdřív bych ještě přečetl omluvy poslanců. Pan poslanec Adam Vojtěch se omlouvá, tuším, až na pátek. Omlouvá se pan poslanec Jaroslav Krupka, Tomáš Kvapil, Karel Sehoř, Václav Snopek, Michaela Šojdrová, Oldřich Vojíř, Cyril Zapletal, po 12. hodině se omlouvá i Jiří Paroubek.

Členové vlády - mám tady omluvu pana ministra Kocába na odpoledne, Jan Kohout už omluven byl. Omlouvá se do 16 hodin Martin Pecina, Jakub Šebesta je v zahraničí a Vladimír Tošovský se omlouvá od 18.30. Tolik tedy omluvy.

Měli bychom přistoupit k projednávání pevně zařazených bodů z bloku třetích čtení. Připomenu, že to budou body 197, 125, 136, 132, 133, 148, 140, 152, 129, 145, 128, 141, 127, 149 a 139. Pak se budeme případně věnovat dalším bodům z bloku třetích čtení, tam, kde byly splněny zákonné lhůty. Také odpoledne bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům, to jsou body 172, 173, 78 a 75.

Já tady mám teď písemné přihlášky k pořadu schůze, ale ještě první dostane slovo předseda Sněmovny Miloslav Vlček. Prosím pana předsedu, má slovo jako první.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobré ráno, dámy a pánové. Chci navrhnout, abychom po pevně zařazených bodech, které máme zařazeny, zařadili smlouvy ve druhém a prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Gandalovič má náhradní kartu číslo 1.

A teď už ty přihlášky, které se týkají návrhu programu schůze. Mám tady jako první přihlášku pana poslance Vlastimila Aubrechta, pak poslance Severy, pan poslanec Liška, Věra Jakubková a Hana Šedivá. Nejdřív poprosím Vlastimila Aubrechta, pak to bude pan poslanec Severa. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych měl dva drobné návrhy. Ten první by asi vycházel z toho, že už moje babička říkávala, že od rozdělané práce se neutíká, a myslím, že zde máme hodně rozdělaných třetích čtení a bylo by dobré jich co nejvíce dokončit. Proto bych navrhl, abychom i odpoledne pokračovali ve třetích čteních. To by byl první návrh.

A druhý návrh by byl na pevné zařazení bodu 158, tisk 717, jako pátého bodu dnes odpoledne. Je to třetí čtení zákona o odpadech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byl návrh pana poslance Aubrechta. Teď se hlásí pan poslanec Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o opravdu maličkost, která nám zabere 2 minuty 17 vteřin, protože se jedná o pevné zařazení třetího čtení jednoduchého zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky. Je to tisk 561, v tuto chvíli jako stávající bod 142. (Předsedající: Kolik je ten bod, prosím vás?) Dneska je to bod 142 a já bych prosil zařadit ho dnes za pevně zařazené body ve třetím čtení. Důvod je takový, že -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, ale chcete tedy asi odpoledne, protože už nic jiného nezbývá než odpoledne. Pevně dnes odpoledne.

 

Poslanec Pavel Severa: Ano. A zdůvodnění je prosím takové, že v tom zákoně je jasně daná účinnost, a pokud ho neschválíme včas, tak by se ten zákon musel předělávat a znovu projednávat. Protože tam jsou pouze dvě hlasování, bude to velmi rychlé. Prosím o toto zařazení. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, takže za pevně zařazené dneska. Nyní poprosím pana poslance Lišku. Ano, je tady, prosím.

 

Poslanec Ondřej Liška: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, já bych chtěl požádat o pevné zařazení bodu 147, sněmovního tisku 669, třetí čtení, je to novela zákona o střetu zájmů, na konec třetích čtení dnes, a to z důvodu, pokud bychom nestihli v této Sněmovně projednat toto třetí čtení, které bude velmi krátké, potom by pro ředitele škol platila povinnost podávat majetková přiznání do konce června, což jistě Sněmovny, myslím si, nechce. Takže bych požádal o zařazení tohoto bodu na konec třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dnes odpoledne, ano. Teď bych poprosil paní... Ještě něco, pane poslanče? Prosím.

 

Poslanec Ondřej Liška: Já jsem chtěl, aby to bylo na konec po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jsem to pochopil, dnes odpoledne po pevně zařazených třetích čteních. A teď poprosím paní poslankyni Věru Jakubkovou.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Dobrý den. Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, já se na vás obracím s prosbou o zařazení bodu číslo 42, tisku 570, dnes jako druhého bodu po bloku třetích čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Moment. Promiňte, jako druhý bod dnes ráno?

 

Poslankyně Věra Jakubková: Ne, ne, ne. Druhý bod po bloku třetích čtení, to znamená dnes odpoledne.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Až skončí třetí čtení odpoledne? (Ano.) Tak další bod bude váš. Pochopil jsem to?

 

Poslankyně Věra Jakubková: Já jsem teď slyšela jeden návrh na zařazení bodu po bloku třetích čtení, takže pokud tento bude schválen, tak aby tento můj návrh byl hned po něm, to znamená jako druhý bod po třetích čteních. Prosím o podporu tohoto návrhu. Jedná se o jednu z posledních možností, jak se vyrovnat se svými volebními sliby na omezení kamionové dopravy. Velice vám za to děkuji. Jde o můj poslanecký návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP