(13.00 hodin)
(pokračuje Rath)

Dnes je opět před volbami. Dámy a pánové, tady by měl stát Topolánek a současně i bývalý ministr financí Kalousek a omlouvat se, omlouvat se národu, omlouvat se obyvatelům, omlouvat se opozici. Omlouvat se za to, že jste lhali ráno, v poledne a večer. Za to byste se dnes měli omlouvat a žádat nás, abychom vám pomohli vytáhnout celou Českou republiku ze šlamastyky, kam jste ji vy uvrhli. Teď se tady snažíte dojmout někoho konstatováním, že se řítíme do obrovských problémů. Ano, řítíme, ale tam jste nás poslali vy, pánové, jestli si to neuvědomujete, pánové Topolánku a Kalousku. Taková je realita, taková je pravda. (Jeden poslanec zleva tleská, v sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Potlesk vám je odměnou, pane poslanče Rathe, za vaše vystoupení.

Nyní se musíme rozhodnout, jak budeme postupovat dále. Pokud nejsou další přihlášky do rozpravy, tak rozpravu končím. Jsou? Aha. Pan poslanec Pleva s faktickou poznámkou. Promiňte. A pan poslanec Sobotka také zřejmě s faktickou.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, já bych byl rád, kdybyste vzkázal panu poslanci Rathovi, že tento deficit, který bude skutečně velký, bude podobně velký jako deficity sociální demokracie, když byla tato země a celá Evropa v ekonomické konjunktuře. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec Pleva. Nyní pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dámy a pánové, já bych chtěl požádat o to, aby Poslanecká sněmovna přerušila projednávání tohoto bodu do pátku dopoledne, to znamená do zahájení schůze v pátek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já o tom dám samozřejmě hlasovat, protože je to... (Protesty ze sálu.) O procedurálním návrhu, pane poslanče Kalousku, bohužel se - kdybyste neřekl, že chcete k tomuto návrhu, tak vám možná slovo dám, ale když - (Poslanec Kalousek odpovídá mimo mikrofon, ze sálu se ozývá smích.) Já se obávám - dobře, já vám slovo nedám, vy vznášíte proti mému rozhodnutí námitku? Rozhodne Sněmovna. Já nemůžu postupovat jinak, ale můžete vznést proti mému postupu námitku.

Předseda poslaneckého klubu Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Já myslím, že je třeba si tu situaci vyjasnit, proto já mám odvahu tu námitku vznést. Pokud bychom se nedobrali nějakého rozumného řešení, potom zřejmě vystoupím a požádám stejně o pauzu na klub, takže teď prosím o tu námitku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže pan poslanec Severa vznesl námitku proti postupu předsedajícího, abychom rozuměli, když jsem odmítl dát slovo panu poslanci Kalouskovi, protože o procedurálním návrhu mi jednací řád ukládá dát hlasovat bez rozpravy.

O této námitce rozhodneme v hlasování, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s touto námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti této námitce? Děkuji.

Hlasování (číslo 268) skončilo. Ze 169 pro 75, proti 64. Návrh pana poslance Severy nezískal podporu.

 

Mně nezbývá, než dát hlasovat o návrhu... Hlásí se pan poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, to je tak vážná situace, tak velmi zásadní rozhodnutí, ovolím si říci, absurdní v tom, že strany, které nominovaly tuto vládu, ji chtějí dostat do velkých problémů a ty, které nemají zástupce ve vládě, se chovají zodpovědně. (Velký hluk a smích v sále.) Já se zodpovědně chovat chci a rád bych, abychom se této situaci více věnovali. Z toho důvodu v tuto chvíli žádám o přestávku na klub. Chci, aby se všechny strany v klidu dohodly na tom, jestli se tato země má dostat do velkých potíží, jestliže tento zákon není předjednán tak, aby opozice nemohla říkat, že s ní o tom nikdo nemluvil.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Předseda klubu ČSSD Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dámy a pánové, já bych nevystupoval, kdyby řídící schůze nedal slovo mému předřečníkovi. Já se domnívám, že o procedurálních návrzích by se mělo hlasovat bez rozpravy. Já rozpravu nebudu prodlužovat. Pouze chci jasně říci, že hlas pro přerušení je hlasem odpovědného poslance. Neodpovědné by bylo bez dostatečné předjednané politické dohody jít do hlasování o tomto návrhu zákona. Myslím, že to si všichni musí uvědomit. A jestliže sociální demokracie říká, že jsme ochotni jednat, tak to přece znamená, že jsme připraveni hledat cestu, která bude užitečná pro Českou republiku, v zájmu naší země! (Hluk v sále neustále stoupá.) Je konstruktivní v tuto chvíli tento návrh přerušit. Je to bezpečnější pro Českou republiku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Petr Tluchoř. Pak jménem poslaneckého klubu KDU-ČSL Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Já si jen dovolím přispět do slovníku výkladového a překladového. V podání ČSSD slova ochota jednat znamenají vydírání. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Z pověření předsedy Severy, který není přítomen, se stanoviskem předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL: Prosím, aby mi odleva doprava Poslanecká sněmovna věřila v tom, že kdybych měl stín podezření, že není tato předloha dostatečně předjednána, tak jsem ji nikdy nepustil do legislativního procesu. Já jsem ji intenzivním způsobem projednal s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem, který mi přislíbil podporu. Já jsem ji intenzivním způsobem projednal s prvním místopředsedou a předsedou rozpočtového výboru Sobotkou, který mi přislíbil podporu, byť za cenu nějaké verbální dehonestace. Já vám klidně přiznám - prostřednictvím předsedajícího, pane první místopředsedo, že jsem individuum neschopné samostatnosti, je-li to cena za to, že to schválíte dnes, tak to schvalte, a já tu cenu podstoupím. Ale teď tady jde ještě o něco víc, jestli schválíme nebo neschválíme návrh zákona, který je nezbytný pro tuto zemi - ale jestli také platí nějaká kultura vyjednávání.

Já vám tady veřejně na mikrofon říkám, že jsem to s vámi projednal a že jste mi slíbili podporu a nemůžete mi to zapřít do očí! Jestli ano, tak neplatí už vůbec nic. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, v tuto chvíli k sobě sem nahoru zvu zástupce poslaneckých klubů. Musíme se dohodnout o dalším postupu. (Připomínky ze sálu.) Nebudete zkráceni v přestávce na oběd. (Zástupci poslaneckých klubů se radí s předsedajícím.)

Dámy a pánové, slyšte, slyšte! V tuto chvíli vyhlásím polední přestávku. Pak to ještě upřesním. Po polední přestávce, která bude trvat do 15 hodin, budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu a dalších třetích čtení, jak jsme si dopoledne odsouhlasili. Mezitím se sejdou k jednání poslanecké kluby. Ten, kdo bude předsedat v 15 hodin, by se podle mého soudu měl vypořádat s procedurálním návrhem pana poslance Sobotky na přerušení a podle toho rozhodnout o tom, zda budeme pokračovat v jednání o tomto bodu ještě dnes, nebo až v pátek. Poté budou pokračovat třetí čtení.

Posouvám z vlastní vůle, svévolně tedy, jednání organizačního výboru na 14.30 do místnosti 106 a my všichni se tady sejdeme v 15 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 13.10 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP