(17.30 hodin)

 

Poslanec Petr Gandalovič: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, padla tady celá řada argumentů, které na jedné straně podporují myšlenku vyjádřenou pozměňovacími návrhy jak hospodářského výboru, tak v současné době staženého pozměňovacího návrhu skupiny poslanců. To jsou argumenty, které jsou, myslím, pro celou řadu z nás pochopitelné, protože se prostě snaží vzít v úvahu to, že infrastruktura letišť v České republice je infrastrukturou dopravní. Je to prostě systém, který je v nějakém mezinárodním kontextu v České republice používán. Každý pilot, který má leteckou příručku, má seznam letišť a případně může nouzové přistání provést na kterémkoli z těchto letišť. To znamená že tento pohled je, myslím si, zcela legitimní a neměl by být touto Sněmovnou jakkoli opomíjen. Je jenom trošku škoda, že žádné z vlád minulých včetně té nedávno minulé, musím říci sebekriticky, se prostě toto nepodařilo řešit a že teď skupina poslanců a návrh hospodářského výboru se na poslední chvíli tento problém, který skutečně existuje, snaží řešit. Neměli bychom se za to na ně zlobit.

Na druhé straně chápu výhrady těch, kteří se bojí, abychom takto velmi rychle, možná ne zcela přesně, legislativně správně, zasahovali do vlastnických práv, protože vždycky když v této Sněmovně zazní slova vyvlastnění, věcné břemeno apod., tak je prostě správně, že se tady ozvou hlasy, které varují, abychom neotevírali Pandořiny skříňky apod.

Proč takto dlouho mluvím? Chci na obou miskách vah porovnat ty argumenty s tím, že si uvědomuji, a myslím si, že si to uvědomujeme všichni, že fakticky zde není v současné chvíli dostatek prostoru na to, abychom právě mezi těmito možná ani ne tolik protichůdnými zájmy, tak jak tady zaznívá, nalezli správné řešení.

Ptám se tedy, vážená Sněmovno, jestli by nebylo lepší navrhnout vrácení tohoto zákona do druhého čtení, vytvořit dostatečný prostor pro to, aby se skupina odborníků i samozřejmě pan ministr, který v současné chvíli se nedávno ujal funkce, zamysleli nad tím, zda se tyto velmi důležité aspekty nedají nějakým uspokojivějším způsobem skloubit. Domnívám se, že tento zákon není z těch zákonů, které nějakým způsobem dramaticky musejí být schváleny v nějaké krátké časové lhůtě, nesouvisí s žádnými požadavky Evropské unie nebo něco podobného, nesouvisí ani s ekonomickou krizí a sestavováním rozpočtu. To znamená myslím si, že by tato Sněmovna měla dát alespoň měsíc prostoru na to, aby se tento zákon znovu skupina odborníků pokusila projednat a připravit případně nový pozměňovací návrh tak, aby se zde mohla nalézt většina pro jeho schválení.

Abych tomuto tedy dal řádný prostor a vašemu uvážení, zda se mnou budete souhlasit, dávám oficiálně, formálně návrh k vrácení zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Gandalovičovi. Vidím předsedu klubu KDU-ČSL Pavla Severu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, dovolte mi, abych se připojil k návrhu svého předřečníka pana poslance Gandaloviče. Domnívám se, že bohulibý záměr je pojat trochu nešťastně, a přál bych si, abychom řešení hledali. Důvod není ten, že by se jednalo, tak jak tady říkal pan kolega Říman, pouze o pár osob, které létají na létajících zařízeních, ale na oněch prostorech letišť a přilehlých prostorech je také mnohdy vykonávána činnost, která souvisí s leteckým průmyslem, a to není o jednotlivcích, ale je to o spoustě činností, které jsou velmi, řekl bych, cítit v pracovním procesu a v zaměstnanosti. Přál bych si, abychom tuto normu dneska neprojednávali, abychom ji mohli ještě diskutovat a nalezli řešení daleko šťastnější, než je dneska navrhováno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Pokud nikdo... Ještě v rozpravě pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já osobně děkuji za návrh pana poslance Gandaloviče. Pravda je, že je tady určitá vyhrocená atmosféra. Je to způsobeno i tím, že informace, které vyplynuly v tisku, byly na poslední chvíli, a jsou někteří, kteří jsou přesvědčeni, že jde o bezprecedentní, tak jak to tady bylo řečeno, omezení vlastnického práva. Já si myslím, že je také dost těch, kteří se domnívají, že to není bezprecedentní, protože jak už bylo řečeno, jsou silnice, železnice a další, kde toto už existuje a je to na stávající stavby. Myslím si, že by asi bylo vhodné, abychom se ještě pokusili diskutovat zejména s těmi zásadními odpůrci a hledali takové řešení, které by bylo přijatelnější a které by doopravdy zajistilo, aby se letiště nelikvidovala. Bohužel se postupně likvidují a máme vypsán celý seznam letišť, která v podstatě už za tu dobu byla zlikvidována.

Já osobně vítám tento návrh a Sněmovna ať se zachová podle svého uvážení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Pavlu Hojdovi. Nyní pan ministr dopravy Gustáv Slamečka. (Hluk v sále.) Opět prosím o klid. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka Připojuji se za Ministerstvo dopravy k návrhu, který byl přednesen panem poslancem Gandalovičem, a navrhuji, abychom si ještě vzali nějakou lhůtu na to, abychom ty sporné oblasti nějak dořešili a dovysvětlili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za stanovisko pana ministra dopravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

V rozpravě ve třetím čtení padly připomínky, které jsou přípustné, a samozřejmě byl podán návrh na opakování druhého čtení, který je podle zákona o jednacím řádu potřeba hlasovat jako první, podle § 65 zákona o jednacím řádu. Pan zpravodaj kontroluje, jestli tomu tak je, jestli jsme měli rozhodnout ještě jiné věci. Ne, myslím, že tohle je jediná věc, kterou můžeme rozhodnout. Pokud nebude přijato rozhodnutí opakovat druhé čtení, budeme potom postupovat podle návrhu zpravodaje. Má někdo výhradu proti tomu, co jsem navrhl? Není tomu tak, můžeme tak rozhodnout.

Já vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu pana poslance Petra Gandaloviče na opakování druhého čtení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 273, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 273 z přítomných 133 pro 109, proti 12. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tisk 590 vrátili do opakovaného druhého čtení.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi dopravy.

 

 

Budeme pokračovat dalším bodem našeho jednání. Desátým pevně zařazeným bodem našeho středečního jednání je bod číslo 145. Jde o

145.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 659/ - třetí čtení

Požádám paní poslankyni Alenu Páralovou jako zpravodajku výboru pro sociální politiku, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, stejně tak o to žádám pana ministra Petra Šimerku. Konstatuji, že pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 659/3.

Otevírám obecnou rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádné písemné přihlášky. Ptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Ano, vidím, nejdříve pan ministr Šimerka, poté paní poslankyně. Prosím, pane ministře, v rozpravě ve třetím čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP