(17.50 hodin)

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhla postup při hlasování o tisku 659. Pozměňovací návrhy jste obdrželi pod sněmovním tiskem 659/3. Dovolte mi, abych nyní -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajko, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Bavíme se o tom, jakým způsobem ne úplně malý počet pozměňovacích návrhů budeme řešit, a rád bych, abychom se na to soustředili. Není to úplně legrace. Prosím tedy, aby se ti, kteří mají zájem se o tomto zákonu bavit, jednat o něm, zklidnili. Děkuji.

Pokračujte, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji, pane místopředsedo.

Za prvé bychom hlasovali o stažení návrhu paní poslankyně Lesenské.

Za druhé bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu legislativně technické poslankyně Páralové k pozměňovacímu návrhu A27 výboru.

Dále za třetí bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu E6 poslance Opálky, což je pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu výboru A1.

Dále bychom najednou hlasovali o bodech A1 až A3, A8, A17, A18, A20, A21, A23 a A27, protože tyto body spolu souvisí. Pokud by tento návrh nebyl přijat, pak bychom museli ještě dodatečně hlasovat o bodech A20, A21 a A27, které s tímto návrhem nesouvisí, ale souvisí s jinými body.

Za páté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu výboru A5.

Za šesté o pozměňovacím návrhu výboru A25.

Dále bychom hlasovali - za sedmé - najednou o několika bodech výboru v případě, že nebude někdo z vás chtít, aby se o některém z těchto bodů hlasovalo zvlášť. Čili za sedmé bychom najednou hlasovali o bodech A4, A6, A7, A9 až A11, A19, A22, A24 a A26, a pokud nebudou přijaty pozměňovací návrhy ve čtvrtém hlasování, pak ještě o částech návrhu A20, A21 a A27.

Za osmé bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C pana poslance Kafky. Pak je potřeba se vypořádat s návrhy pana poslance Opálky, o kterých bychom hlasovali.

Za deváté budeme hlasovat o návrhu E1, který je nehlasovatelný v případě přijetí bodu A1.

Za desáté o pozměňovacím návrhu E2, který je ale totožný s bodem A5. Takže jestliže bude bod A5 přijat, nebudeme hlasovat.

Za jedenácté pozměňovací návrh E3 je také nehlasovatelný v případě přijetí návrhu A6, protože jsou totožné.

Za dvanácté bychom hlasovali současně o bodu E4 a E5, protože spolu souvisí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. Kdo má nějakou námitku, nebo připomínku k návrhu o hlasování? Není tomu tak. Protože jde přece jenom o dvanáct, respektive až čtrnáct různých hlasování, jak oznámila paní zpravodajka, já jí děkuji za to, že mi poskytla svůj návrh, abych to mohl s ní sledovat, nechali bychom to odhlasovat. Zároveň vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili přítomnost ve Sněmovně.

 

Nejdříve tedy schválíme postup při hlasování, který přednesla paní zpravodajka, a to v hlasování pořadové číslo 274, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí postupu pro hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 274 z přítomných 118 pro 116. Postup hlasování byl schválen. Budeme tedy postupovat tak, jak paní zpravodajka navrhla.

 

Prosím o stanoviska. Stažení návrhu paní poslankyně Lesenské je tedy jako první pod písmenem D. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 275. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 275 z přítomných 122 pro 121. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh byl stažen.

 

Nyní další návrh - legislativně technické návrhy. Prosím, stanoviska.

 

Poslankyně Alena Páralová: Pozměňovací návrh pod písmenem B. Zpravodaj souhlasí. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 276. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 276 z přítomných 123 pro 122, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Opálky pod písmenem E6. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 277. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 277 z přítomných 121 poslance pro 64, proti 46. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat najednou o návrzích A1 až A3, A8, A17, A18, A20, A21, A23 a A27.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kontrola předchozího hlasování. Počkáme chviličku, paní zpravodajko. Kluby se podívají na hlasování.

Hlásí se pan poslanec Petr Bratský po kontrole zápisu o výsledku hlasování. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bratský: Omlouvám se, kolegyně, kolegové. Já jsem hlasoval proti, na sjetině prý mám ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O námitce proti zápisu o výsledku hlasování pana poslance Petra Bratského rozhodneme v hlasování pořadové číslo 278, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí této námitky. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 278 z přítomných 121 poslance pro 101, proti 2. Námitka proti zápisu o výsledku hlasování byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování E6. Stanoviska byla sdělena. O novém rozhodnutí budeme jednat v hlasování pořadové číslo 279 a ptám se, kdo je pro přijetí návrhu E6. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 279 z přítomných 123 pro 62, proti 55. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP