Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
15. května 2009 v 10.57 hodin
Přítomno: 175 poslanců
 

 

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušenou 56. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás srdečně vítám.

Dovolte mi, abych konstatoval, že náhradní karty z předcházející 57. schůze nikdo ještě nezměnil, takže platí. Myslím, že je nemusím opakovat.

Podle schváleného pořadu schůze bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům. To jsou body 135, 153, 154, 155, 156, 2 a 126. Dále budeme projednávat body z bloku třetích čtení. Ve 13 hodin bychom zahájili projednávání bodů z bloku voleb, tedy body 159, 160, 161, 162, 163 a 195.

Dovolte mi, abych ještě konstatoval, že omluvy na dnešní den stejně jako s náhradními kartami, to znamená že nedošla jiná omluva, než která došla na jednání v pátek 15. května i pro 57. schůzi.

Pokud jde o pořad schůze, eviduji již čtyři, respektive pět přihlášek. Protože písemné přihlášky a přihlášky těch, kteří mají přednostní právo, jsem zařadil v pořadí, jak je mám u sebe, tak prvním vystupujícím bude předseda klubu KDU-ČSL Pavel Severa. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, mám návrh, který je jednoduchý a zabere nám 2 minuty 27 sekund. Jsou to dvě hlasování. Prosím o zařazení bodu 142, což je tisk 561, návrh zákona o zrušení Státního fondu kultury. Mělo by to být zařazeno pevně za bod 126. Jedná se o to, že pokud tento návrh neschválíme na této schůzi, tak účinnost potom bude v rozporu a museli bychom ten zákon projednávat znovu. Jedná se skutečně pouze o dvě hlasování a není v tom žádný konflikt. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kam chcete zařadit?

 

Poslanec Pavel Severa: Za třetí čtení pevně za bod 126.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pevně za bod 126. Dobře. Dále je přihlášen pan poslanec Ludvík Hovorka, který požaduje přeřazení schváleného pevně zařazeného bodu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji požádat o pevné zařazení bodu 149. Je to sněmovní tisk 684 o resortních, podnikových zdravotních pojišťovnách, který jsme nestihli těsně projednat ve středu před 19. hodinou. Dovoluji si navrhnout jeho zařazení za bod 156, za tisk 770, insolvenční zákon, za ekonomické zákony. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pamatuji si, že těsně na vás nedošla řada.

Pan kolega Klas svou přihlášku zrušil. Nyní paní poslankyně Ladislava Zelenková, poté pan poslanec Koníček, poté pan poslanec Vidím. Prosím, nyní paní poslankyně Ladislava Zelenková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás požádala a poprosila o opětovné pevné zařazení bodu 139, tisk 506, třetí čtení, a to na dnešek po již předtím pevně zařazených bodech jako první bod. Jedná se o změnu zákona o stavebním spoření, které už dvakrát bylo pevně zařazeno a těsně na něj také nevyšlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, rozhodneme o tom. Nyní pan poslanec Koníček. Poté pan poslanec Vidím, poté pan poslanec Ambrozek a další.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já vás požádám o pevné zařazení bodu 191, zpráva o kontrole výročních finančních zpráv, a 192, doplnění výročních finančních zpráv. Tyto body žádám, abychom zařadili jako první a druhý bod dnešního jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Vidím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP