(13.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení, neb oba výbory přijaly shodné znění.

Táži se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 218, přítomno 88, pro 64, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím tím projednávání bodu 122, sněmovního tisku 674 ve druhém čtení.

 

Chci poděkovat všem ministrům a všem zpravodajům, kteří v bloku smluv tady vystupovali.

Dámy a pánové, jenom prosím o malou pozornost. Jak dobře víte, zejména zástupci jednotlivých poslaneckých klubů, ve 14.30 hodin začínají interpelace ústní, nejprve na předsedu vlády, poté na ministry. Vylosované interpelace jste dostali, ale vzhledem k jejich nízkému počtu počítejte s tím, že zahájení interpelací na ministry bude poměrně brzy, protože na premiéra jsou zde předloženy pouze čtyři interpelace. Podle mého propočtu zhruba v 15.10 mohou začít interpelace na jednotlivé ministry. Takže prosím, abyste s tím počítali.

Děkuji vám a přeji příjemné strávení polední pauzy.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin)***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP