(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, vážený pane ministře, přeji vám příjemné odpoledne.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu našeho pořadu, kterým jsou

223.
Ústní interpelace

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vládu pana Jana Fischera či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16 hodin. Na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin, resp. v okamžiku, kdy budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády, budeme plynule pokračovat s interpelacemi na jednotlivé členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo panu poslanci Václavu Šlajsovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Jana Fischera. Připraví se pan poslanec Antonín Seďa.

Vážený pane poslanče Šlajsi, máte slovo.

 

Poslanec Václav Šlajs: Děkuji, hezké odpoledne. Vážený pane premiére, v posledních letech narůstají rozdíly mezi bohatstvím a chudobou. Tento proces je ve světě, v Evropě a postupuje i v České republice. Řadě občanů České republiky životní úroveň stagnuje a bohužel někteří z nich se nemohou bránit. Jsou i případy, kdy životní úroveň občanů České republiky klesá.

V loňském roce zásluhou vysoké inflace poklesly reálné příjmy zaměstnanců ve veřejném sektoru, rodin s dětmi, a přestože se dvakrát zvýšily starobní důchody, poklesly i reálné důchody starobním důchodcům. Inflace dosáhla částky, nebo čísla, 6,3 %, ale víme, že náklady na život důchodce jsou přece jen jiné a je jiný spotřební koš, než má běžný občan. Pokud se podíváme na inflaci v letošním roce, zásluhou hospodářské krize sice poklesla, v květnu vykázala meziroční růst pouze 1,3 %, ale zároveň pokud se podíváme na její skladbu, dramaticky dál rostou náklady na bydlení. Oni čeští důchodci nekupují elektroniku a drahá auta, která se zlevňují, ale jejich náklady na život se zvyšují a de facto reálná životní úroveň klesá. Česká republika patří mezi země, kde úroveň průměrného důchodu poklesla pod úroveň 40 % hrubé nominální mzdy.

Já se vás ptám, i když vím, že váš časový mandát je omezen, co jako premiér chcete udělat pro to, aby se českým důchodcům žilo lépe. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády pan Jan Fischer. Vážený pane předsedo vlády, ujměte se slova.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, nejprve trochu čísel. Samozřejmě jsem si vědom, že situace důchodců byla velmi problematická v roce 2008, to je mimo jakoukoli pochybnost, protože při tehdejší vysoké inflaci zásah do této společenské skupiny byl nejvyšší. Byl to také důvod, proč tehdy Český statistický úřad začal zveřejňovat údaje odděleně za celou populaci a za nízkopříjmové domácnosti, rodiny s dětmi a důchodce. Důchodci byli samozřejmě nejzasaženější skupinou. Mluvím o roce 2008. Pokud jde o rok 2009, od 1. ledna 2009 byly důchody znovu zvýšeny, procentní výměra se zvýšila v rámci pravidelné valorizace o 4,4 %, což znamenalo zvýšení průměrného vypláceného starobního důchodu o 333 korun měsíčně.

V letošním roce překročila průměrná výše hranici 10 tisíc korun, v květnu dosáhla 10 021 korun. Čili meziroční nárůst 9,6 % při vzestupu životních nákladů důchodců v lednu až v květnu letošního roku o 2,6. Čili starobní důchod reálně v období leden až květen letošního roku vzrostl o 6,8 %. S ohledem na očekávanou letošní míru inflace by ten nárůst mohl být ještě výraznější. Nikterak ovšem samozřejmě nezastírám, že relace důchod-mzda je v České republice nepříznivá a patří k nejhorší v evropském kontextu.

V rukou vlády je to, a to vás jistě nepřekvapí, že v září, tak jako každý rok, ráda rozhodne s ohledem na vývoj inflace a mzdový nárůst o případné valorizaci důchodů. To je to, co teď k tomu mohu říci. Budeme to sledovat velice pečlivě s ohledem na vývoj dalších údajů o vývoji důchodů, o vývoji inflace, o vývoji mezd. Rozhodně i při vší tenzi v rozpočtu není smyslem této vlády, aby činila chudé ještě chudšími. To bych chtěl podotknout. Ale neberte to jako nějaký kvantitativní závazek. V září vláda rozhodne tak jako obvykle o případné valorizaci důchodů, jak to ostatně formulovala ve svém programovém prohlášení.

To je vše, co teď jsem k tomu schopen říci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance, chce-li položit předsedovi vlády doplňující otázku. Je tomu tak. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Šlajs: Pane premiére, děkuji za odpověď. Napřed řeknu krátké stanovisko. Důchodci by se i uskrovnili, kdyby se uskrovňovali i někteří další. Já se vás zeptám, zda připravujete nějaká opatření, aby manažeři státních podniků měli přiměřené odměny. Domnívám se, že ve státním sektoru kromě odměny pana prezidenta by nejvyšší odměnu měl mít premiér této země, a přesto víme, že manažeři různých státních a polostátních podniků, kde stát má majoritu, berou měsíčně pět set tisíc, pak mají ještě nějaké další odměny. Přitom jsou často monopolními výrobci.

Já se ptám, jestli vy v době svého mandátu vyvinete určitý tlak, aby se šetřilo i v těchto místech. Já si myslím, že to pak by důchodci drobet i ocenili. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane premiére, prostor pro vaši odpověď.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Děkuji pěkně. Tak v prvé řadě rozhodně nepošilhávám nebo neaspiruji po platech, byla by to pěkná představa, ale rozhodně já se jí nijak nevěnuji.

Pokud jde o příjem - a teď už vážně - manažerů státních podniků, oni sami teď deklarovali, pokud je mi známo, vůli si ty příjmy snížit, zejména odměny. Tam je samozřejmě největší - abych tak řekl - nátřesk, v té pohyblivé složce. Ne že by ta fixní byla nějaká skromná. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP