(15.00 hodin)
(pokračuje Horníková)

Takže já panu premiérovi děkuji za tento názor. Znovu mu nabízím, že je zde tisk 805, který jasně říká, že to, co je klíčové, a to, co si dovolím říci, že přežije nás všechny, je vždycky dohoda. Dohoda mezi vlastníkem a nájemníkem. V okamžiku, kdy nefunguje dohoda, pak přistupuje na řadu soud a soud by měl jasně vědět, že výši nájemného bude soudit podle místně obvyklého nájemného v daném čase. Myslím si, že dokonce víc bychom vůbec občanský zákoník neměli zaplevelovat. Pokud by se podařilo takovou normu přijmout ještě v tomto období, já bych tomu byla velmi ráda, a panu premiérovi chci vzkázat, že jsme připraveni, pokud on bude mít vůli tento problém v této vládě ještě vyřešit, tak mu v tom býti maximálně nápomocni. A já očekávám, že pan premiér se bude snažit tento problém vyřešit ještě v této vládě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pane premiére, přejete si reagovat? Nikoliv. Vyčerpali jsme všechny ústní interpelace na předsedu vlády České republiky, kterému tímto děkuji.

Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Prosím tedy pana poslance Zdeňka Boháče, aby přednesl interpelaci na ministra vnitra pana Martina Pecinu a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Hovorka. Vážený pane poslanče Boháči, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo. Pěkné odpoledne, dámy a pánové, vážená vládo. Pane ministře vnitra, dovolte mi, abych využil příležitosti a tuto interpelaci rovněž pojal jako jedno velké poděkování za velice kreativní a příkladný přístup při řešení problémů vzniknuvších na mítincích sociální demokracie spojených s předvolební kampaní do Evropského parlamentu. Je opravdu velice chvályhodné, jak se vám podařilo zabezpečit klid a pořádek na těchto shromážděních, která byla narušována mravně rozloženou mládeží, která dle vašich slov vykazovala mnohdy až fašizoidní rysy. Ach, ta hrozná mládež, pane ministře!

A nyní již trošku vážněji. Nechci se vůbec vyjadřovat či komentovat vaše další nadstranické výroky směrované pouze k některým účastníkům těchto mítinků. Rovněž tak nechci v žádném případě hájit násilí či házení vajíček na kohokoli. Ale zároveň je zapotřebí odsoudit nečinnost policie, ať už v uniformách či bez nich, při útocích mimořádně fyzicky disponovaných příznivců či členů sociální demokracie na ty účastníky mítinků, kteří poklidnou formou projevili názorový nesouhlas s některými proklamacemi, které zaznívaly z úst představitelů sociální demokracie.

A teď otázka, pane ministře: Proč proti těmto lidem nebyly ze strany policie učiněny žádné kroky? Kam zmizel jeden ze základních pilířů demokracie, tedy právo na svobodný projev? Pane ministře, jsme zpátky před rokem 1989? Máme se začít bát?

A na závěr. Pane ministře, trošku se obávám, co nás čeká ze strany policie při zabezpečování shromáždění některých politických stran při nadcházejících parlamentních volbách. Máme se zřejmě na co těšit.

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji, vážený pane poslanče. Slovo má ministr vnitra pan Martin Pecina.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, já se pokusím odpovědět. Byť dotaz byl koncipován jako poděkování za práci policie, tak se omlouvám, že nebudu citovat přesně zákon. Nicméně podle zákona shromažďovacího je policie povinna ochránit mítinky, které jsou řádně ohlášeny a jsou na veřejném prostranství. To se policie snaží dělat. Já si myslím, že se to snaží dělat poměrně dobře. Přirozeně někdy špatně odhadne své síly, neočekává, že na mítinku standardní politické strany dojde k excesům, ke kterým bezpochyby došlo. A možná došlo z obou stran, to já žádným způsobem nevylučuji. Policie je povinna především zachovat veřejný pořádek a ochránit občany, kteří na to náměstí přijdou, ať už jsou příznivci jedné, či druhé, či třetí strany, nebo jsou to prostě jenom náhodní chodci. Takže já si myslím, že v tomto směru policie konala řádně.

Geneze případu, na který pravděpodobně narážíte, je, že pana premiéra požádal pan předseda České strany sociálně demokratické o ochranu jeho mítinku. Pan premiér požádal mne a já jsem toto oznámil panu policejnímu prezidentovi. Pan policejní prezident mi oznámil, že nebude přijímat zvláštní opatření, pouze zvýší činnost při běžné službě, kterou v takovýchto případech policie zabezpečuje. Čili ochrana mítinku jakékoli politické strany je běžná záležitost. Pokud máte informace o excesech, které jsou nějakým způsobem dokladovány nebo dokladovatelné a policie v nich nezasáhla nebo je nevyšetřila, tak mi je prosím sdělte a já je sdělím panu policejnímu prezidentovi. Já se domnívám, že policie konala správně, naměřila všem stejným metrem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane ministře. Pane poslanče Boháči, přejete si přednést doplňující otázku? Ano. Máte prostor.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za odpověď pane ministře. Samozřejmě, čerpal jsem z médií tak jako většina z nás kolegů. Nebyl jsem účasten mítinků sociální demokracie. Vlastně byl, na jednom v Přerově u nás jsem byl a tam ten mítink proběhl v naprostém klidu, ale je to o lidech, o některých protagonistech určitých politických stran, kteří si myslím více provokují, než je zdrávo. Ale co se týče u nás toho mítinku v Přerově, tedy mítinku do Evropského parlamentu, proběhl v naprostém klidu. Určitě v naprostém klidu. Nebyl tam ani pan předseda Paroubek, ale ani pan doktor Rath. Ale kdo tam byl? Byla tam policie. Policie v uniformách i bez uniforem. A mohu říci, že můj odhad, možná počet přítomných policistů byl srovnatelný s počtem účastníků mítinku. Takže jenom pro vaši informaci.

A doplňující otázka. Můžete nám vyčíslit, pane ministře, kolik stálo daňové účastníky bezpečnostní zajištění mítinků sociální demokracie před volbami do Evropského parlamentu ze strany policie? Jde mi o to finanční zabezpečení. Je to v kontextu toho, co nás čeká právě před podzimními parlamentními volbami, a toho se trošku obávám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pane ministře, přejete si vyjádřit se k doplňující otázce? Máte slovo.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji za tu otázku, já samozřejmě na ni nejsem schopen v tomto okamžiku odpovědět a cokoli vyčíslit. Já si nejsem jistý, že vůbec bude v silách policejního prezídia nebo Policie České republiky vyčíslit sumu, protože policie je prostě podle shromažďovacího zákona povinna zajistit bezpečí občanů na řádně ohlášených akcích. Já se na to samozřejmě policejního prezidenta zeptám. Jestli budeme schopni vyčíslit určitě a alespoň orientačně, ano, tak vám to písemně pošleme, pane poslanče.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nyní dávám slovo panu poslanci Ludvíku Hovorkovi, který byl vylosován na druhém místě, k přednesení ústní interpelace na ministryni zdravotnictví paní Danu Juráskovou. Připraví se pan poslanec Josef Čerňanský. Pane poslanče Hovorko, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo.

Vážená nepřítomná paní ministryně, chtěl bych požádat o vaše vyjádření k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví včera povolilo fúzi zdravotních pojišťoven Hutnické zdravotní a Zdravotní pojišťovny AGEL. Bylo to v den, kdy Sněmovna poměrem hlasů 88 : 75 ve třetím čtení schválila novelu zákona o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách, která odstraňuje mezery v tomto zákoně, pokud jde o slučování zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP