(15.10 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Ministerstvo zdravotnictví schválilo přes negativní stanovisko Ministerstva financí k navrhovanému sloučení tuto transakci. Domnívám se, že se jedná o zásadní vlom do dosud veřejnoprávního zdravotního pojištění v České republice a první krok k vytvoření koncernu zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení, který bude znamenat konec rovné soutěže poskytovatelů zdravotní péče nejdříve na severní Moravě a pak i v dalších částech naší země.

Dovolím si položit otázky paní ministryni: Byly splněny předpoklady, které uvedla v žádosti zdravotní pojišťovna AGEL, kterou předkládala v roce 2008 a na základě které Ministerstvo zdravotnictví povolilo vznik této pojišťovny? Za druhé. Jak byla zdůvodněna žádost zdravotní pojišťovny AGEL o sloučení? Za třetí. Proč jste se rozhodla vyhovět žádosti o sloučení zdravotní pojišťovny AGEL a Hutnické zdravotní pojišťovny, když Ministerstvo financí se k fúzi vyjádřilo záporně, když Sněmovna včera vyjádřila vůli fúze omezit? Chci také vědět, jestli Ministerstvo zdravotnictví vzniklé pojišťovně poskytne návratnou finanční výpomoc.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážený pane poslanče. Vzhledem k nepřítomnosti paní ministryně zdravotnictví vám v souladu s jednacím řádem bude odpovězeno písemně.

Nyní požádám pana poslance Josefa Čerňanského, aby přednesl svoji interpelaci na ministra kultury pana Václava Riedlbaucha ve věci průtahů s poskytnutím dotace pro městys Peruc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Čerňanský: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, rád bych promluvil také k panu ministrovi. Bohužel není tady. Ono už se to stává skoro tradicí, že je velice slabá účast vlády a ministrů na interpelacích.

Ale obrátil se na mě starosta městyse Peruc, okres Louny, což je můj volební obvod, se žádostí o pomoc při řešení poskytnutí dotace na opravu krovu a střechy na zámku Pátek, který je místní částí městyse Peruc. Dotaci měli řádně přiznanou s termínem dokončení do 30. 6. 2009. Akce je v současné době dokončena, ale dosud nebyly poukázány zbývající peníze na dokončení akce, to je 3 mil. 705 tisíc korun. Starosta Peruce se nemůže dopátrat informace, kdy peníze dostane. Ministerstvo kultury jej odkazuje na Ministerstvo financí a tam jej odkazují na Ministerstvo kultury. Jak jsem již uvedl, akce je dokončena a Peruc dluží dodavateli výše uvedenou částku. Pokud nezaplatí v dohodnutých termínech, hrozí jí penále z prodlení. Při současné nedobré finanční situaci obcí by penále zhoršilo již tak napjatou situaci hospodaření městyse Peruc.

Pane ministře, věřím, že celou situaci necháte prošetřit a zajistíte nápravu k plné spokojenosti zastupitelstva městyse Peruc.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I vám, pane poslanče, bude zodpovězeno na vaši interpelaci písemně. Upozorňuji na řádnou omluvu ministra kultury pana Václava Riedlbaucha z důvodu zahraniční cesty.

Nyní požádám paní poslankyni Michaelu Šojdrovou, aby přednesla svoji interpelaci na ministra Šebestu ve věci nájmu pozemků pro provozovatele lyžařských vleků. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, obrátila jsem se s interpelací na pana ministra zemědělství ve věci nájmů za pozemky, na nichž jsou sjezdovky a na nichž provozovatelé provozují své lyžařské areály. Na těchto sjezdovkách byly proinvestovány řádově miliony korun těmito zřizovateli lanovek a skiareálů, a to za podmínek, které jim umožňovaly splácet půjčky na modernizaci těchto skiareálů. Jedná se většinou o sdružení, která se zabývají tělovýchovou, sportem, čili jsou to původně občanská sdružení, ale také, a to dnes již ve většině případů, jsou to společnosti s ručením omezením, nicméně vzniklé právě za umožněním provozovat tyto areály a provozovat turistický ruch. Do těchto areálů byly vloženy také státní dotace. Za situace, kdy by došlo ke zvýšení nájmu tak, jak je v mnoha případech navrženo, je zřejmé, že by nebylo možné splácet půjčky a dále provozovat tyto sportovní areály, a tedy umožňovat také turistický ruch v těchto místech. Domnívám se, že je třeba hledat řešení, které umožní zřizovatelům a provozovatelům těchto areálů, aby mohli pokračovat ve své činnosti. Jedná se často o provozovatele spíše menších areálů, kteří by finančně nemohli utáhnout vysoké nájmy za dané sjezdové tratě. Jedná se o plochy, které jsou v majetku státu a které spravují Lesy České republiky.

Pan ministr je ochoten odpovědět písemně a je také ochoten s těmito provozovateli jednat. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Já tedy končím tuto svoji interpelaci. Věřím, že se podaří najít východisko. Pokud tedy pan ministr je ochoten k takovémuto jednání, já bych toto považovala za jeho odpověď a vítám jI. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pane ministře, přejete si reagovat na místě, nebo bezpochyby po dohodě s paní poslankyní tak učiníte písemně? Jestli na místě, tak máte samozřejmě slovo.

 

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta Vážená paní předsedající, dámy a pánové, souhlasím. My jsme se dohodli s paní poslankyní, protože tato problematika je poměrně různorodá a široká a problém není možné jen tak jednoduše vyřešit a opravdu jsme připraveni na to sednout k jednacímu stolu a hledat prostor pro jednání. Věřím, že prostor tam je. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Předpokládám, že paní poslankyně Šojdrová nebude v této věci vznášet doplňující dotaz.

Nicméně i další interpelace je interpelací právě paní poslankyně Michaely Šojdrové, a to na ministryni zdravotnictví paní Danu Juráskovou ve věci fúze zdravotních pojišťoven. Vážená paní poslankyně, ujměte se slova.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, já v podstatě navážu na interpelace, které zde byly vzneseny na paní ministryni opakovaně. My jsme dokonce písemnou formou s kolegy upozornili paní ministryni, že vidíme závažný problém při povolení fúze Zdravotní pojišťovny AGEL s Hutnickou zdravotní pojišťovnou. Obáváme se vzniku určitého monopolu zejména při zřizování zdravotní pojišťovny a zdravotnických zařízení, která provozují zdravotní péči. Za situace stávající legislativy si myslíme, že není vhodné, aby k těmto fúzím docházelo, a požádali jsme paní ministryni, aby odložila své rozhodnutí, poté co bude schválena úprava zákona a bude možno rozhodovat podle nových pravidel.

My jsme se dozvěděli, že je již rozhodnuto. Tato zpráva mě znepokojuje, a proto jsem chtěla znát stanoviska paní ministryně, zda je pravda, že tato fúze byla podepsána. A také by mě zajímalo, jaké bylo stanovisko ministra financí, jehož podklad je nezbytný pro rozhodování ministryně zdravotnictví. Věřím tedy, že bude na tuto ústní interpelaci paní ministryně reagovat písemně. Děkuji zatím za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážená paní poslankyně. Odpověď samozřejmě obdržíte.

Nyní požádám pana poslance Ludvíka Hovorku, aby přednesl svoji interpelaci na ministryni zdravotnictví panu Danu Juráskovou ve věci projektů řízené péče zdravotního pojištění a jejich právního zakotvení. Máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP