(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájil bod

223.
Ústní interpelace

které jsou podle našeho pořadu určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. My jsme dnes za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí, v němž byste měli vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Fischera, a to v čase od 14.30 do 16, a pak na ostatní členy od 16. hodiny do 18. hodiny. Seznamy byste měli mít v lavicích.

Kdybychom měli nyní začít interpelacemi na předsedu vlády, který je omluven, tak bych měl nejdřív dát slovo poslanci Antonínu Seďovi (na tabuli jako první napsán poslanec Kochan). Teď nevím, jestli mám stejný seznam, který máte vy. Omlouvám se, mám to na prezidiálce špatně napsané. Ale podle seznamu, který mám, by to měl být pan poslanec Kochan jako první. Takže omlouvám se, pan poslanec Kochan by měl přednést interpelaci jako první. Vzhledem k tomu, že premiér není přítomen, měl by dostat odpověď do 30 dnů písemně. To vy asi víte, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přestože pan premiér tady není přítomen, dovoluji si podat tuto ústní interpelaci.

Vážený pane premiére, dovoluji si vás oslovit ve věci vyvlastnění, které hrozí paní Ludmile Havránkové, majitelce pozemku, v místě stavby dálnice D11 u Hradce Králové. Vládě Mirka Topolánka se podařilo po 15letém úsilí předchozích vlád dohodnout s farmářkou uvolnění pozemku pod dálnicí za náhradní pozemky v okolí. Za 11 hektarů v hodnotě Kč 1000 za metr čtvereční měla dostat 253 hektarů zemědělské půdy s cenou 5 korun za metr čtvereční. Paní Havránková nechtěla peníze, chtěla hospodařit. Mohla mít 60 milionů, ale získala majetek v hodnotě 12,5 milionu. Toto řešení se nelíbilo radním Královéhradeckého kraje, zejména lidovci Miroslavu Chytilovi, asi podle přikázání miluj bližního svého, a celý projekt zkrachoval. Komunisté v 50. letech polnosti Havránkovým sebrali a nyní se situace po 60 letech opakuje. Komunista Vlastimil Dlab bude celou kauzu vyvlastnění jako předseda dopravního výboru Královéhradeckého kraje společně s ministerstvem zemědělství řídit.

Mám tyto otázky, pane premiére: Jak se zachováte? Zúčastníte se novodobé konfiskace majetku velkostatkářů? Nebude další krok vysídlení? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pane poslanče. Zazněla interpelace, řekl jsem už, že bude vyřízena písemně ve lhůtě.

Požádal bych pana poslance Jaroslava Plachého, který má v úmyslu interpelovat ve věci kompetenčního zákona. Pak se připraví poslanec Seďa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, také já se chci obrátit na nepřítomného pana premiéra s následující interpelací.

Vláda na své poslední schůzi projednala návrh poslanců Ježka a Plachého na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, sněmovní tisk 850. Návrh předkládala ministryně spravedlnosti s negativním stanoviskem, které vláda nakonec schválila.

Pane premiére, určitě víte, že kompetence k hospodářské soutěži spadá přímo pod vás. Jak je tedy možné, že návrh předkládala ministryně spravedlnosti, do jejíž kompetencí hospodářská soutěž nepatří? Jak je dále možné, že jste souhlasil s negativním stanoviskem, údajně pro legislativní nedostatky návrhu, i když tento návrh pouze vrací zpět znění, které v zákoně o ochraně hospodářské soutěže už bylo? A mimochodem, na Slovensku dodnes je a určitě je příspěvkem v boji proti korupci na úřadech státní správy a samosprávy. Vážený pane premiére, upřímně, četl jste vůbec zmíněný návrh zákona? Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak to byla interpelace pana poslance Plachého. Poprosil bych ještě pana poslance Antonína Seďu, který přednese třetí interpelaci na premiéra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, souhlasím s vámi, že vaše vláda při přípravě rozpočtu na rok 2010 zřejmě nikoho nepotěší, protože kromě drastických škrtů pracujete se schodkem rozpočtu ve výši 170 miliard korun. Přesto a možná právě proto se na vás obracím s prosbou o řešení situace v hasičském záchranném sboru.

Generální ředitel hasičů varuje před katastrofálním scénářem, kdy kvůli škrtům nebude ve třetím čtvrtletí na provoz ani na pohonné hmoty, a již nyní nejsou peníze na potřebné investice a opravy. Hasičský záchranný sbor dostal letos na provoz a investice o 13 % méně než loni a Ministerstvo financí navrhuje v krácení výdajů pokračovat. Hovoří se o seškrtávání výdajů o dalších 20 %, což by přineslo snížení počtu hasičů a navíc by se výrazně negativně dotklo i dobrovolných hasičů.

Vážený pane premiére, integrovaný záchranný systém, jehož je hasičský záchranný sbor nedílnou součástí, ve své podstatě chrání životy a majetek občanů i majetek podnikatelského a veřejného sektoru. Snížení stavu hasičů či jejich schopností by mohlo vážně ohrozit bezpečnost naší země. Navíc příslušníci hasičského záchranného sboru dostávají v současnosti nové platové výměry na dobu určitou, a to do 31. 12. 2009, což způsobuje značnou nejistotu v řadách hasičů.

Z tohoto pohledu se vás ptám: Zasadíte se jako premiér České republiky o zajištění potřebných peněz hasičům na provoz, a to nejen v tomto roce, ale zejména v roce příštím? Můžete, pane předsedo vlády, garantovat, že nedojde ke zhoršení bezpečnosti v naší zemi z důvodu seškrtávání výdajů na sbory integrovaného záchranného systému? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já věřím, že se vám odpovědi dostane.

Dovolte mi, abych ukončil interpelace na premiéra, které jsme vyčerpali, a pokročili bychom k interpelacím na ministry vlády. Tady doufám, že mám seznam v pořádku. Jako prvního interpelujícího zde mám uvedeného pana poslance Libora Ježka, který by měl interpelovat ministryni Danielu Kovářovou. Ale mám tady od paní ministryně omluvu, takže i v tomto případě to bude interpelace v nepřítomnosti. Prosím, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP