(15.00 hodin)
(pokračuje Barták)

Byl vytvořen fond, tzv. Post-Operations Emergency Fund, který okamžitě reaguje na tragické dopady vojenských operací. NATO neustále reviduje způsob vedení operací, aby zabránilo civilním obětem bez narušení efektivity operace. Existence standardních opatření a procedur v rámci ISAF, které šetří jakékoliv podezření ze zabití či zranění civilistů, a to ve spolupráci se specialisty z OSN, z mise UNAMA. V případě průkazného zavinění ztrát ze strany NATO jsou ihned vypláceny náhrady.

Co se týče provincie Lógar, v provincii Lógar došlo od ledna 2009 k 11 obětem na životech a 17 zraněním civilních obyvatel, které ve většině případů nebyly zaviněny bojovou činností koaličních jednotek, ale právě nástražnými výbušnými improvizovanými zařízeními a nejsou spojeny s aktivitami v našem prostoru ani s aktivitami našich jednotek a nebyly, jak už jsem říkal, v souvislosti s prováděním bojových operací.

Myslím, že toto je prozatím vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ještě jednou pana poslance Exnera, který má také možnost využít ještě minutu na to, aby reagoval na odpověď pana ministra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, místopředsedo vlády, děkuji vám za vaši odpověď. Nedostal jsem údaje celkové. Pokud jsou k dispozici, prosil bych vás, jestli byste v tomto směru svoje vystoupení mohl doplnit buď hned, anebo případně udat písemně přehledy, které máte k dispozici nebo které jsou. Prosil bych také, jestli byste mohl rozlišit, kolik z těch 11 plus 17 obětí bylo způsobeno koaličními jednotkami v Lógaru. Musím říci, že jistě je vám známo, že i pan prezident Hamíd Karzáí se touto věcí opakovaně zabýval na základě poměrně velkých neštěstí, ke kterým došlo v poslední době, a zdá se, že přijatá opatření nejsou dostatečná. Nicméně pokud mě opravdu potvrdíte, že za celou dobu účasti české armády nedošlo k žádnému zranění ani oběti na civilních obětech v incidentech s českou armádou, budu velmi rád. To jste ale takhle neudělal.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla ještě doplňující otázka na pana ministra. Zeptám se ho, jestli bude reagovat ještě i na tuto. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták: Já se domnívám, že jsem odpověděl celkem pregnantně. Pokud ta čísla, která můžeme uvolnit, jsou uvolnitelná, my vám je dodáme.

Možná pro informaci: Po invazi sovětských vojsk vedených ústředním výborem Komunistické strany Sovětského svazu tam dodnes zůstalo 5 milionů lidí, kteří jsou těžce poškozeni nebo zmrzačeni. A to jsem říkal, že civilní oběti v Lógaru nebyly způsobeny bojovou činností, ani tudíž činností rekonstrukční našich jednotek v Lógaru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Končíme tedy interpelaci na pana místopředsedu vlády Bartáka a budeme pokračovat interpelací pana poslance Ladislava Šincla, která bude na ministra zemědělství Jakuba Šebestu. Týká se Lesů České republiky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, obrátil se na mě Svaz provozovatelů lanovek a vleků, který v současné době řeší nepříznivý dopad pokynu správního ředitele státního podniku Lesy České republiky 1/2008, který se týká podstatného a v mnoha případech až likvidačního navýšení pronájmu pozemku Lesů České republiky provozovatelům lyžařských areálů. Cílem státního podniku Lesy České republiky by neměla být likvidace provozovatelů lyžařských areálů a potažmo i dalších podnikatelů v navazujících službách externě vysokými pronájmy, ale měla by být spíš v tom, že by měla pomáhat v rozvoji sportu, turistického ruchu a rekreace, mezi které lyžařský sport určitě patří. Nájmy za pozemky odrážejí cenu v místě a čase obvyklém. Jiná je v Beskydech, jiná je v Krkonoších. Domnívám se, že je třeba hledat řešení, které provozovatelům lanovek a vleků umožní, aby mohli pokračovat ve své činnosti.

Mám proto na vás tuto otázku: Jakým způsobem pomůžete tuto situaci řešit, aby nedošlo v těchto místech k dalšímu prohlubování nezaměstnanosti a poklesu turistických služeb? A mám pro vás samozřejmě přílohy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. To byla interpelace pana poslance Šincla a nyní požádám ministra zemědělství pana Šebestu, aby odpověděl. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ve stejné věci jsem byl minulý týden interpelován poslankyní paní Šojdrovou. Tahle problematika je v řešení. Já sice nesdílím stejný názor, že cílem státního podniku Lesy České republiky je pomáhat budovat turistický ruch v České republice. Lesy České republiky postupovaly v souladu s právem i s ekonomickými zájmy státního podniku při stanovení výše těchto nájmů, ale uvědomujeme si to, že se jedná o malé vlekaře, a ještě je to v programu, kdy dostali tito vlekaři v rámci rozvoje turistiky a zaměstnanosti dotace, státní dotace, dotace Evropské unie, a tady hrozí opravdu nebezpečí, že pokud by ta situace došla tak daleko, že by nemohli provozovat svoji činnost, tak to by bylo špatně.

My jsme se dohodli s paní poslankyní Šojdrovou a už v dnešní době se skládá pracovní komise, kde budou zastoupeny Lesy České republiky, zástupce Ministerstva zemědělství, zástupce svazu nebo sdružení těchto malých vlekařů a vyzvali jsme i paní poslankyni k tomu, která má zájem se účastnit toho, a věřím, že najdeme společnou cestu, jak tady tuto situaci vyřešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Spokojí se s tím pan poslanec Šincl? Spokojí. To znamená, že jsme vyčerpali seznam vylosovaných poslanců dnes interpelujících ministry vlády, a pak mi připadá, že jsme vlastně vyčerpali i program písemných interpelací na ministry. Já bych tedy poděkoval všem ministrům, kteří se zúčastnili, poslancům a nezbývá mi než, ukončit dnešní jednací den Sněmovny. Sněmovna bude pokračovat zítra v devátou hodinu ranní.

Takže vám přeji příjemné odpoledne. Zítra se sejdeme.

 

(Jednání skončilo v 15.07 hodin.)***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP