Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
19. června 2009 v 9.01 hodin
Přítomno: 125 poslanců
 

 

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, přeji vám hezké dobré jitro. Zahajuji další jednací den 59. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Sděluji, že pan poslanec Adam má náhradní kartu č. 13 a paní poslankyně Lesenská náhradní kartu č. 14.

Nyní omluvy z dnešního jednacího dne. Z poslanců se omlouvají paní a pánové Boháč, Dědič, Hink, Kvapil, Langer, Melčák, Pavel Němec, Ohlídal, Parkanová, Paroubek, Řebíček, Snítilý, Hana Šedivá, Šidlo, Šťastný, Talmanová, Tejc, Topolánek, Valouch a Zubová. Z vlády pak předseda vlády Jan Fischer a ministři Štefan Füle, Michael Kocáb, Jan Kohout, Daniela Kovářová, Gustáv Slamečka a Petr Šimerka.

Dámy a pánové, je tady celá řada přihlášek ke změně pořadu schůze. Jako první vystoupím já a potom se připraví pan poslanec Petr Bratský. (Řízení schůze se ujímá místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím, abyste věnovali pozornost návrhům, které zazní v této úvodní části. Pan místopředseda Jan Kasal přichází s prvním z těchto návrhů a má slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, tak jak jsem avizoval minulé úterý, podvýbor organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání zakončil svou práci úspěšně tak, že organizační výbor mi uložil jako předsedovi tohoto podvýboru, abych na této schůzi odůvodnil návrh usnesení, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Vzhledem k tomu, že se jedná o povinnost, které by se Sněmovna neměla vyhnout, a vzhledem k tomu, že projednávání tohoto bodu může trvat při vaší vstřícnosti, kterou předpokládám, několik málo minut, doporučuji, abychom se s tímto bodem vyrovnali hned poté, co rozhodneme o dalších návrzích.

Navrhuji tedy, aby tento bod byl zařazen jako bod č. 1 na dnešní jednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Nyní vystoupí pan kolega Petr Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobré ráno, paní místopředsedkyně, dobré ráno, vážené kolegyně a vážení kolegové. Dovolte mi, abych vám po poradě s panem ministrem kultury navrhl vyřazení z programu schůze bod č. 146, sněmovní tisk 561, vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky, který byl zařazen dnes jako druhý bod bloku třetích čtení.

Chtěl bych to krátce zdůvodnit tím, že, jak mi dáte jistě za pravdu, je mnohem obtížnější fondy a jejich čerpání zřizovat než je rušit. Je to věc, která nespěchá. Objevily se některé nové skutečnosti, jak doplnit jak radu fondu, tak především ale zdroje, které by byly mimo státních příjmů. A myslím si tedy, že kulturní veřejnost ocení, pokud na můj návrh budete slyšet a dnes tento bod vyřadíme a zařadíme ho případně na další schůzi, až se tyto věci vyjasní.

Děkuji vám za pozornost a pevně věřím, že podpoříte tento návrh. (Řízení schůze se opět ujímá místopředseda PSP Jan Kasal.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Nyní vystoupí pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych vás požádat, protože včera byl přerušen bod č. 233, sněmovní tisk 763, o vysokých školách. Je tam jenom změna názvu Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity, což jsou v podstatě dvě minuty, že bychom to zařadili, ještě než se sejdeme, jako první bod dnešního jednání, a budeme za chvilku hotovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, upozorňuji, že první bod jsem navrhl já! (Ohlas.)

 

Poslanec Ladislav Skopal: Tak jako druhý bod. Pane předsedající, máte samozřejmě přednost. Tedy jako druhý bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Klas a poté pan poslanec Miloslav Soušek.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o zařazení dvou bodů na dnešní pořad jednání. Jedná se konkrétně o bod č. 63, sněmovní tisk 683, vládní návrh zákona neboli novela o ochraně utajovaných informací, a jako druhý bod, který bych chtěl na dnešek zařadit, je bod č. 83, sněmovní tisk 794. Je to také důležitá věc, a sice vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Dovolte mi, pane místopředsedo, abych navrhl jejich zařazení jako druhý a třetí bod dnešního jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Bod č. 2 už je zařazen, čili jako body tři a čtyři.

Nyní vystoupí pan poslanec Miloslav Soušek.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás požádat, aby dnes mohl být pevně zařazen do pořadu jednání bod dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou, sněmovní tisk 698. Včera se na něj bohužel nedostalo. Tento bod je velmi vážný, není asi dobré, aby to, co se děje tady ve Sněmovně, se odráželo do mezinárodních vztahů. Děkuji za vaše pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní vystoupí pan poslanec Papež, potom Tom Zajíček, Marek Benda, paní poslankyně Mallotová a pan poslanec Kratochvíle.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, mám také zájem o něco se pokusit, a to požádat o pevné zařazení bodu 229, což je třetí čtení sněmovního tisku 662, jako pevný bod dnes v 11.30 hodin, kdy uplyne 48hodinová zkrácená lhůta pro možnost projednávání tohoto tisku ve třetím čtení, resp. po ukončení bodu, který bude v tuto chvíli projednáván. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Nyní vystoupí pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, zdá se, že moje přihláška byla úplně zbytečná při tomto systému zařazování pevných bodů. Měl jsem totiž v úmyslu poprosit Sněmovnu, aby sněmovní tisky 571 a 572 alespoň zůstaly na svém původním pořadí, to znamená pátý a šestý bod, protože je to otázka deseti minut a tato předloha tady leží od února letošního roku. Ale vzdávám se jakékoliv prosby k této Sněmovně, protože tady už žádná pravidla neplatí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Zajíček se nakonec spokojil s kritikou naší aktuální činnosti.

Nyní vystoupí pan poslanec Marek Benda a připraví se paní poslankyně Mallotová.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já také budu vyřazovat, myslím, že zařazování nemá cenu. Jenom bych poprosil, aby dnes nebyl projednáván bod 154 /sněmovní tisk 16/ - Senátní návrh novely Ústavy České republiky. Není tady nikdo z navrhovatelů a myslím, že stejně nemá smysl v této Sněmovně to již projednávat, takže doporučuji, aby byl přeřazen na konec našeho pořadu a tím pádem se na něj nedostane.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní vystoupí paní poslankyně Mallotová.***
Přihlásit/registrovat se do ISP